2805 resultaten voor ‘’

 • Schets van 7 Duinpolderweg-alternatieven

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg/Mediatheek_Duinpolderweg/Afbeeldingen/Zeven_alternatieven_Duinpolderweg

 • Gebiedsdossier Andijk

  (pdf, 8MB)

  /Onderwerpen/Water_Bodem/Waterkwaliteit/Beleidsdocumenten/Gebiedsdossier_Andijk.org

 • Werkplan Verkeerseffecten (juli 2013)

  (pdf, 213kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg/Over_het_project/Projectdocumenten/2_a_Inrichting_en_werkwijze/Werkplan_Verkeerseffecten_juli_2013.org

 • Documenten

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Wind_op_land/Windparken/Windpark_Ferrum_Tata_Steel_in_gemeente_Velsen/Documenten

 • 3. Ontwerp toelichting Omgevingsverordening NH2020

  (18 februari 2020, pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingsvisie/Omgevingsverordening/Ontwerp_Omgevingsverordening/3_Ontwerp_toelichting_Omgevingsverordening_NH2020.org

 • Nieuwsbrieven

  (04 oktober 2019)

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Natuurontwikkeling_Texel/Waalenburg/Nieuwsbrieven:9VH2aETnRNmdzN3Xegv8Xg

 • Contact

  (12 maart 2020)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verkenning_Bosrandweg_Fokkerweg/Contact

 • Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland 2010

  (26 mei 2016, pdf, 44kB)

  /Onderwerpen/Water_Bodem/Waterwet_en_Waterverordening/Waterverordeningen_en_reglementen_waterschappen/Beleidsdocumenten/Reglementen_waterschappen/Reglement_van_bestuur_voor_het_Hoogheemraadschap_van_Rijnland_2010.org

 • Nieuwsbrief Duinpolderweg

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg/Nieuwsbrief_Duinpolderweg

 • Bijlage 6c knooppuntnotitie Uitgeest

  (18 april 2018, pdf, 8MB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/OV_Knooppunten/Kennemerlijn/Documenten_Kennemerlijn/Knooppuntnotities/Bijlage_6c_knooppuntnotitie_Uitgeest.org

 • Greenports

  Een 'greenport' is een groot tuinbouwcluster, waarin planten, bomen, bollen, bloemen en groenten worden geproduceerd en verhandeld. Het grootste deel van de productie gebeurt in kassen (d...

  /Onderwerpen/Land_en_tuinbouw_visserij/Greenports

 • HOV station Beverwijk - huidige situatie

  (pdf, 896kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_station_Beverwijk/Afbeeldingen/HOV_station_Beverwijk_huidige_situatie.org

 • Aanvullend advies natuurwaarden

  (pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/A9_Aansluiting_bij_Heiloo/Onderzoeken_en_planstudies/Procedure_ontwerpbestemmingsplan/Aanvullend_advies_natuurwaarden.org

 • Inrichtingskaart Hanenplas

  (pdf, 786kB)

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Natuurontwikkeling_Texel/Hanenplas/Documenten/Inrichtingskaart_Hanenplas.org

 • Bereikbaarheid

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N242_Leeghwaterbrug/Bereikbaarheid

 • Motivering vvgb spuisluis

  (15 juni 2017, pdf, 552kB)

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Wind_op_land/Windparken/Windpark_Spuisluis_in_gemeente_Velsen/Documenten/Motivering_vvgb_spuisluis.org

 • Gerelateerde informatie

  /Onderwerpen/Economie_Werk/Circulaire_economie/Gerelateerde_informatie

 • Nieuws

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Renovatie_Koopvaardersschutsluis/Nieuws

 • Hoofdrapport met bijlagen

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Onderzoeken_en_planstudies/Publicaties_planfase_2012_2015/Hilversum/Hoofdrapport_met_bijlagen

 • Documenten

  /Onderwerpen/Natuur/Natuurbeheer/Natuurverbindingen/Documenten

 • Verslag netwerkdiner Cultureel erfgoed in de omgevingsvisie

  (08 februari 2018, pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Cultuur_en_Erfgoed/Cultuurlandschap_en_erfgoed/Documenten/Verslag_netwerkdiner_Cultureel_erfgoed_in_de_omgevingsvisie.org

 • Documenten Verkenningen NH2050

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingsvisie/Verkenningen_NH2050/Documenten_NH2050

 • Hoofdrapport MER

  (pdf, 19MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg/Over_het_project/Projectdocumenten/2_e_Onderzoeksresultaten_MER/Hoofdrapport_MER.org

 • Planstudie de Zaan (2009)

  (pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Wilhelminasluis_Zaandam/Documenten/Planstudie_de_Zaan_2009.org

 • Rapportage Facebookcampagne Jouw Noord-Holland (juli 2017)

  (pdf, 12MB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingsvisie/Koers_NH2050/Documenten_Koers_NH2050/Rapportage_Facebookcampagne_Jouw_Noord_Holland_juli_2017.org

 • Impressie Kenniscafé Landbouw 8 juni 2016

  (pdf, 771kB)

  /Onderwerpen/Natuur/Natuurbeleid/Beleidsprogrammas/Groen_Kapitaal/Mediatheek/Documenten/Impressie_Kenniscaf_Landbouw_8_juni_2016.org

 • Bijlage 3

  (pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Onderzoeken_en_planstudies/Publicaties_planfase_2012_2015/Hilversum/Hoofdrapport_met_bijlagen/Bijlage_3.org

 • Links

  /Onderwerpen/Natuur/Natuurbescherming/Links

 • 2014

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/Meer_informatie_over_de_ARO/Verslagen/2014

 • Fotogalerij

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N504_Verkeerspleinen_Noord_Scharwoude/Fotogalerij

 • Documenten

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Omgevingsvisie_en_PRV/Documenten

 • Voordracht HOV in 't Gooi

  (21 juni 2016, pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Deeltrac_Laren_Hilversum/Documenten_besluitvorming/Voordracht_HOV_in_t_Gooi.org

 • Schiphol

  De Schipholregio is een essentieel en vitaal onderdeel van Noord-Holland en de metropoolregio Amsterdam. De provincie Noord-Holland zet zich in voor een goede balans tussen economische belangen en het...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Schiphol

 • Geur

  De provincie wil zo veel mogelijk hinder door geur voorkomen.

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Geur

 • Antwoord op veelgestelde vragen

  In het voorjaar heeft de provincie een bijeenkomst georganiseerd om vaarweggebruikers bij te praten en over het vervolg te informeren. Tijdens deze bijeenkomst werden vragen gesteld over de veiligheid...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Verkeersveiligheid_doorstroming_en_leefbaarheid/Nieuwsbrieven_Centrale_brugbediening/Veiligheid_antwoord_op_veelgestelde_vragen

 • Belevingsonderzoek_Analyse OV-Knooppunt_Beverwijk

  (18 april 2019, pdf, 135kB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/OV_Knooppunten/Voor_samenwerkingspartners/Documenten_Belevingsonderzoek/Belevingsonderzoek_Analyse_OV_Knooppunt_Beverwijk.org

 • Schetsontwerp Nieuwe Zaanbrug (2015)

  (pdf, 5MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Zaanbrug/Documenten/Schetsontwerp_Nieuwe_Zaanbrug_2015.org

 • Agenda Circulaire economie najaar 2019

  (20 november 2019, pdf, 464kB)

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Circulaire_Business_Design_Track/Agenda/Agenda_Circulaire_economie_najaar_2019.org

 • Monitor Detailhandel 2019

  (17 april 2019, pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Economie_Werk/Detailhandel/Beleidsdocumenten/Monitor_Detailhandel_2019.org

 • presentatie informatieavond MKBA N247 Broek in Waterland (informatieavond 14 juni 2018)

  (15 juni 2018, pdf, 1MB)

  In de maatschappelijke kosten-baten-analyse (MKBA) is onderzocht wat de (onder)doorgang in Broek in Waterland kost en wat het oplevert. Thema’s als doorstroming, tijdwinst, veiligheid en leefbaa...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N235_N247_Bereikbaarheid_Waterland/Documenten/presentatie_informatieavond_MKBA_N247_Broek_in_Waterland_informatieavond_14_juni_2018.org

 • Nieuwsbrieven

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Zaanbrug/Nieuwsbrieven

 • 2. Bijlagen bij ontwerp Omgevingsverordening NH2020

  (18 februari 2020, pdf, 310kB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingsvisie/Omgevingsverordening/Ontwerp_Omgevingsverordening/2_Bijlagen_bij_ontwerp_Omgevingsverordening_NH2020.org

 • Convenant Noordzeekust

  (21 oktober 2019, pdf, 12MB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/De_kust/Meer_informatie/Convenant_Noordzeekust.org

 • Bijlagen bij toelichting:Bijlage 18 Alternatieve verkeersafwikkeling Vpark en effecten Vbuurt

  (03 oktober 2016, pdf, 343kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Deeltrac_Laren_Hilversum/Kennisgeving_Inpassingsplan_HOV_in_t_Gooi_en_besluit_Hogere_waarden/PIP_HOV_in_t_Gooi/Bijlagen_bij_toelichting_Bijlage_18_Alternatieve_verkeersafwikkeling_Vpark_en_effecten_Vbuurt.org

 • Afbeeldingen

  /Onderwerpen/Natuur/Natuurbeheer/Afbeeldingen

 • Bijlage 1 bij Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 (pdf - 1,07mb)

  (07 februari 2019, pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Water_Bodem/Waterwet_en_Waterverordening/Waterverordeningen_en_reglementen_waterschappen/Beleidsdocumenten/Waterschap_Amstel_Gooi_en_Vecht/Bijlage_1_bij_Waterverordening_Waterschap_Amstel_Gooi_en_Vecht_2017_pdf_1_07mb.org

 • Beeldkwaliteitsplan

  (30 juni 2016, pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Nieuwe_grote_zeesluis_IJmuiden/Onderzoeken_en_planstudies/Beeldkwaliteitsplan.org

 • Bijlage 4 bij Waterverordening Rijnland

  (pdf, 161kB)

  /Onderwerpen/Water_Bodem/Waterwet_en_Waterverordening/Waterverordeningen_en_reglementen_waterschappen/Beleidsdocumenten/Hoogheemraadschap_Rijnland/Bijlage_4_bij_Waterverordening_Rijnland.org

 • Verslag congres Groen Kapitaal 11 februari 2015

  (pdf, 657kB)

  /Onderwerpen/Natuur/Natuurbeleid/Beleidsprogrammas/Groen_Kapitaal/Mediatheek/Documenten/Verslag_congres_Groen_Kapitaal_11_2_2015.org

 • Gebiedsproces

  Om de ambitie daadwerkelijk tot stand te brengen is de provincie een gebiedsproces gestart.

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Horstermeerpolder/Gebiedsproces

 • Kansenkaart circulaire economie

  (pdf, 8MB)

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Publicaties/Kansenkaart_circulaire_economie.org

 • Migratieplan flora en fauna

  (pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/A9_Aansluiting_bij_Heiloo/Onderzoeken_en_planstudies/Procedure_ontwerpbestemmingsplan/Migratieplan_flora_en_fauna.org

 • 2.e Onderzoeksresultaten MER

  In deze map staat het hoofdrapport met de onderzoeksresultaten van de MER. Ook vindt u hier de bijbehorende documenten, waaronder: samenvatting, rapporten van deelstudies, maatschappelijke kosten-bate...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg/Over_het_project/Projectdocumenten/2_e_Onderzoeksresultaten_MER

 • Nieuws

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Voltooiing_Groene_Schakel/Nieuws

 • Verslag 37e vergadering ARO 14 april 2015

  (pdf, 166kB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/Meer_informatie_over_de_ARO/Verslagen/2015/Verslag_37e_vergadering_ARO_14_april_2015.org

 • Bijlage 12.2

  (pdf, 196kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Onderzoeken_en_planstudies/Publicaties_planfase_2012_2015/Hilversum/Hoofdrapport_met_bijlagen/Bijlage_12_2.org

 • Samenwerkingsagenda Bereikbaarheidsstudie versie 4 december 2008

  (31 oktober 2019, pdf, 3MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg/Over_het_project/Projectdocumenten/1_Verkenning/Samenwerkingsagenda_Bereikbaarheidsstudie_versie_4_december_2008.org

 • Onderzoek externe veiligheid

  (pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/A9_Aansluiting_bij_Heiloo/Onderzoeken_en_planstudies/Overige_onderzoeken/onderzoek_externe_veiligheid.org

 • Ontwerpvergunning Groetpolder fase 2

  (14 juni 2017, pdf, 124kB)

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Wind_op_land/Windparken/Windpark_Groetpolder_in_Hollands_Kroon/Documenten/899824_917885_ontwerpvergunning_Groetpolder_fase_2.org

 • Over het project

  Omwonenden en verkeersdeelnemers hebben behoefte aan een bereikbaar Waterland. In diverse deelprojecten aan de N235, N247 en de N517 zorgen samenwerkende overheden ervoor dat de bereikbaarheid en de ...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N235_N247_Bereikbaarheid_Waterland/Over_het_project

 • Conceptrapport Anna's Hoeve Inrichtingsvisie natuur- en recreatiegebied

  (pdf, 3MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Deeltrac_Laren_Hilversum/Anna_s_Hoeve/Downloads/Conceptrapport_Anna_s_Hoeve_Inrichtingsvisie_natuur_en_recreatiegebied.org

 • Duinpolderweg

  De Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer hebben veel te bieden: een prachtig karakteristiek landschap, aantrekkelijk wonen en in de buurt van de grote economische centra van Neder...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg

 • Bijlagen bij toelichting: Bijlage 5 Ecologische effectbepaling

  (03 oktober 2016, pdf, 9MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Deeltrac_Laren_Hilversum/Kennisgeving_Inpassingsplan_HOV_in_t_Gooi_en_besluit_Hogere_waarden/PIP_HOV_in_t_Gooi/Bijlagen_bij_toelichting_Bijlage_5_Ecologische_effectbepaling.org

 • Proefsleuvenonderzoek

  (06 april 2017, pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/A9_Aansluiting_bij_Heiloo/Onderzoeken_en_planstudies/Procedure_ontwerpbestemmingsplan/Proefsleuvenonderzoek.org

 • Documenten

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Stikstof_en_Natura_2000/Documenten

 • Reglement ARO 13 mei 2014

  (pdf, 17kB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/Meer_informatie_over_de_ARO/Reglement_ARO_13_mei_2014.org

 • N244 (Zuiddijk en Westdijk) in Alkmaar tijdens herfstvakantie afgesloten

  (15 oktober 2019)

  De provincie Noord-Holland vervangt het asfalt op de provinciale weg N244 in de herfstvakantie vanaf vrijdag 18 oktober 20.00 uur tot en met maandag 28 oktober 5.00 uur.

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N246_N244_Alkmaar_Trajectonderhoud/N244_Zuiddijk_en_Westdijk_in_Alkmaar_tijdens_herfstvakantie_afgesloten

 • Achtergrondrapport Bodem en Water

  (28 juni 2016, pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verbinding_A8_A9/Over_het_project/Projectdocumenten/2_b_Milieu_Effect_Rapportage/Achtergrondrapport_Bodem_en_Water.org

 • Nieuws

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Brug_Krommenie/Nieuws

 • 4.Natuurambities G&V_Poul Hulzink_GNR

  (pdf, 6MB)

  /Onderwerpen/Natuur/Natuurbeheer/Natuurverbindingen/Documenten/4_Natuurambities_G_V_Poul_Hulzink_GNR.org

 • Actueel

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Actueel

 • Kaart ecologische verbindingszones

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Natuurverbinding_N525/Kaart

 • Bijlage 1D bij Waterverordening HHN

  (pdf, 177kB)

  /Onderwerpen/Water_Bodem/Waterwet_en_Waterverordening/Waterverordeningen_en_reglementen_waterschappen/Beleidsdocumenten/Hoogheemraadschap_Hollands_Noorderkwartier/Bijlage_1D_bij_Waterverordening_HHN.org

 • Jaarverslag ADZ 2018

  (21 mei 2019, pdf, 459kB)

  /Onderwerpen/Economie_Werk/Detailhandel/Beleidsdocumenten/Jaarverslag_ADZ_2018.org

 • Gevoeligheidsanalyse samenstel obv Hillegomse zienswijze

  (pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg/Over_het_project/Projectdocumenten/2_f_Voorlopig_voorkeursalternatief/Gevoeligheidsanalyse_samenstel_obv_Hillegomse_zienswijze.org

 • Onderzoeken en planstudies

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Horstermeerpolder/Onderzoeken_en_planstudies

 • Links

  /Onderwerpen/Cultuur_en_Erfgoed/Monumenten_en_herbestemming/Links

 • Contact

  /Onderwerpen/Toerisme_recreatie/Projecten/Vaarverbinding_Naarden_buiten_de_vesting/Contact

 • Definitief Voorontwerp N243 maart 2018

  (03 mei 2018, pdf, 38MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N243_Herinrichting/Documenten/Definitief_Voorontwerp_N243_maart_2018.org

 • Reactienota HOV Eemnes-Laren

  (pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Onderzoeken_en_planstudies/Publicaties_planfase_2012_2015/Eemnes_Laren/Reactienota_HOV_Eemnes_Laren.org

 • Onderzoek naar kabels en leidingen

  (11 maart 2020)

  Bij wegwerkzaamheden is het belangrijk om te weten waar kabels en leidingen liggen. Want als er per ongeluk een kabel wordt geraakt, is het bijvoorbeeld mogelijk dat omliggende woningen zonder stroom ...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N243_Herinrichting/Nieuwsbrief/Map2020/Onderzoek_naar_kabels_en_leidingen

 • bijlage knelpunten regionale vaarnetwerken

  (25 april 2019, pdf, 379kB)

  /Onderwerpen/Toerisme_recreatie/Waterrecreatie/Beleidsdocumenten/bijlage_knelpunten_regionale_vaarnetwerken.org

 • 20160916-405405-Rapportage kruispunt Kogendijk-N9_def

  (pdf, 8MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Bereikbaarheid_Den_Helder/Documenten/20160916_405405_Rapportage_kruispunt_Kogendijk_N9_def.org

 • Halfjaarrapportage HOV t Gooi aug 2019 - januari 2020 - bijlage 1

  (pdf, 677kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Documenten/Halfjaarrapportage_HOV_t_Gooi_aug_2019_januari_2020_bijlage_1.org

 • Over het project

  Het Naardermeer is het oudste natuurmonument van Nederland. Door door de aanleg van een tunnel en faunapassages wordt het rondje Naardermeer weer compleet.

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Rondje_Naardermeer/Over_het_project

 • Eindrapport toekomst goederenvervoer over water in Noord-Holland

  (04 juni 2018, pdf, 4MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Beleid/Eindrapport_toekomst_goederenvervoer_over_water_in_Noord_Holland.org

 • Innovatief midden- en kleinbedrijf (mkb)

  Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is de motor van de Noord-Hollandse economie. Het mkb is verantwoordelijk voor een groot deel van de omzet in het bedrijfsleven en biedt volop werkgelegenheid. Het mkb...

  /Onderwerpen/Economie_Werk/Innovatief_midden_en_kleinbedrijf_mkb

 • Publieksonderzoek 2: keuzes voor Noord-Holland (juli 2017)

  (pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingsvisie/Documenten/Onderzoeken/Publieksonderzoek_2_keuzes_voor_Noord_Holland_juli_2017.org

 • Prognose 2015-2040 Concentratie in Steden

  (pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Demografie/Beleidsdocumenten/Prognose_2015_2040_Concentratie_in_Steden.org

 • MER Zeetoegang IJmond

  (30 juni 2016, pdf, 10MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Nieuwe_grote_zeesluis_IJmuiden/Onderzoeken_en_planstudies/MER_Zeetoegang_IJmond.org

 • Rapport Achtergrondwaarden PFAS Noord-Holland

  (20 november 2019, pdf, 13MB)

  /Onderwerpen/Water_Bodem/PFAS/Publicaties/Rapport_Achtergrondwaarden_PFAS_Noord_Holland.org

 • Beleidsdocumenten

  /Onderwerpen/Water_Bodem/Aardkundig_erfgoed/Beleidsdocumenten

 • PRV kaart5b Bufferzones

  (08 januari 2019, pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Omgevingsvisie_en_PRV/Media_Structuurvisie_en_PRV/PRV_kaart5b_Bufferzones.org

 • Agenda ARO 19 april 2017

  (pdf, 102kB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/Meer_informatie_over_de_ARO/Agenda/2017/Agenda_ARO_19_april_2017.org

 • Anna's Hoeve

  Bij de behandeling van de inrichtingsvisie voor het natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve is door de gemeenteraad van Hilversum gevraagd om een nader onderzoek over het al dan niet afsluiten van...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Deeltrac_Laren_Hilversum/Anna_s_Hoeve

 • Actueel

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Nieuwe_grote_zeesluis_IJmuiden/Actueel

 • Leefstijlvinder

  (18 juli 2018, pdf, 4MB)

  /Onderwerpen/Toerisme_recreatie/Nieuwsbrief_Waterrecreatie/Terugblik_op_Waterrecreatiefestival_6_juli_2018/Leefstijlvinder.org

 • Beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan

  In het laatste kwartaal van 2016 is het beeldkwaliteitsplan van de Beatrixbrug en de Kogerpolderbrug voorgelegd aan de welstandscommissies van de gemeenten Zaanstad en Alkmaar. Met enkele aanvullingen...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N246_N244_Alkmaar_Trajectonderhoud/Nieuwsbrieven_N246_N244/Beeldkwaliteitsplan_en_bestemmingsplan

 • Presentatie Jolanda Maas Groenspoor - Groen & Gezond

  (pdf, 12MB)

  /Onderwerpen/Natuur/Natuurbeleid/Beleidsprogrammas/Groen_Kapitaal/Mediatheek/Documenten/Presentatie_Jolanda_Maas_Groenspoor_Groen_Gezond.org

 • Probleemanalyse Bereikbaarheid Grensstreek

  (pdf, 3MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg/Over_het_project/Projectdocumenten/2_c_Tussenstap/Besluitvorming_probleemanalyse_voorjaar_2016/Probleemanalyse_Bereikbaarheid_Grensstreek.org