1224 resultaten voor ‘’

 • Napoleontisch spektakel voor Hildes verjaardag

  (15 oktober 2018)

  Hilde viert zondag 21 oktober haar verjaardag met een groot spektakel in Napoleontische sfeer, alsof het 1799 is.

  /Actueel/Archief/2018/Oktober_2018/Napoleontisch_spektakel_voor_Hildes_verjaardag

 • Impact aanleg oeverdijk en peilbeheer Bijlagenboek 9.9

  (14 november 2018, pdf, 1MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Omgevingsvergunning_en_vvgb/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Impact_aanleg_oeverdijk_en_peilbeheer_Bijlagenboek_9_9.org

 • Tussenstand Actieagenda circulaire economie

  (16 januari 2019)

  In 2017 heeft de provincie Noord-Holland het Ontwikkelingsperspectief en de Actieagenda circulaire economie vastgesteld. De voortgangsrapportage geeft inzicht in de resultaten die tot nu toe zijn bere...

  /Actueel/Archief/2019/Januari_2019/Tussenstand_Actieagenda_circulaire_economie

 • Kapwerkzaamheden Industrieweg Wormerveer

  (11 februari 2019)

  Om de N246 veiliger te maken, verlegt de provincie Noord-Holland op sommige plaatsen het fietspad, de rijbaan of de sloot. Om daarvoor ruimte te maken, worden bomen gekapt tussen de Industrieweg en de...

  /Actueel/Archief/2019/Februari_2019/Kapwerkzaamheden_Industrieweg_Wormerveer

 • Onderhoudswerkzaamheden bij bushalte Driemondweg (N236)

  (22 november 2018)

  De provincie voert van maandag 26 november tot en met vrijdag 7 december 2018 werkzaamheden uit aan het wegdek van de N236 ter hoogte van de bushalte aan de Driemondweg.

  /Actueel/Archief/2018/November_2018/Onderhoudswerkzaamheden_bij_bushalte_Driemondweg_N236

 • Bijlagenboek 11.26 - Kaart tijdelijke toegangsgeulen en loswallen

  (14 november 2018, pdf, 926kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Ontgrondingenvergunning/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Bijlagenboek_11_26_Kaart_tijdelijke_toegangsgeulen_en_loswallen.org

 • 20 groene ideeën van vrijwilligers krijgen financiële bijdrage

  (15 juli 2019)

  Mensen betrekken bij de natuur is het belangrijkste doel van het Betrekken bij Groen Fonds. De provincie Noord-Holland verdeelt € 45.000,- over projecten waarbij groene en niet-groene organisatie...

  /Actueel/Archief/2019/Juli_2019/20_groene_idee_n_van_vrijwilligers_krijgen_financi_le_bijdrage

 • Duurzaam Erfgoed Congres 2019: 'Van Gouden Eeuw naar Groene Eeuw'

  (16 mei 2019)

  Tijdens het Duurzaam Erfgoed Congres op 6 juni staan de kansen en ambities voor erfgoed in de energietransitie centraal.

  /Actueel/Archief/2019/Mei_2019/Duurzaam_Erfgoed_Congres_2019_Van_Gouden_Eeuw_naar_Groene_Eeuw

 • Weekendafsluiting Fokkerweg (N232) bij Schiphol-Oost

  (06 november 2018)

  De provincie Noord-Holland voert werkzaamheden uit bij de Fokkerweg (N232) ter hoogte van Schiphol-Oost.

  /Actueel/Archief/2018/November_2018/Weekendafsluiting_Fokkerweg_N232_bij_Schiphol_Oost

 • Aanpak rotonde Utrechtseweg-Laapersweg in Hilversum

  (24 juni 2019)

  Gedurende de zomerperiode wordt de rotonde Utrechtseweg-Laapersweg-Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum opnieuw ingericht. Het werk start op maandag 8 juli en is volgens planning op 23 augustus 20...

  /Actueel/Archief/2019/Juni_2019/Aanpak_rotonde_Utrechtseweg_Laapersweg_in_Hilversum

 • Profielschets Wie wordt de nieuwe commissaris van en voor Noord-Holland

  (13 september 2018, pdf, 2MB)

  /Actueel/Archief/2018/September_2018/Sollicitatieprocedure_commissaris_van_de_Koning_Noord_Holland_geopend/Profielschets_Wie_wordt_de_nieuwe_commissaris_van_en_voor_Noord_Holland.org

 • Broekhornerbrug in Broek op Langedijk 27 en 28 september tijdelijk dicht

  (19 september 2018)

  De provincie Noord-Holland voert werkzaamheden uit aan de Broekhornerbrug in Broek op Langedijk.

  /Actueel/Archief/2018/September_2018/Broekhornerbrug_in_Broek_op_Langedijk_27_en_28_september_tijdelijk_dicht

 • Opslag historisch oxykalkslik bij Tata Steel

  (23 mei 2019)

  Sinds 1995 controleert Tata Steel 2 maal per jaar het grondwater op de plaats waar de opslag van historisch oxykalkslik (HOKS) ligt. Deze rapportages worden door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebie...

  /Actueel/Archief/2019/Mei_2019/Opslag_historisch_oxykalkslik_bij_Tata_Steel

 • Teams Challenge Circulaire Werklocaties 2050 samengesteld

  (15 januari 2019)

  De deelnemers aan de Challenge Circulaire Werklocaties 2050 zijn bekend. De selectiecommissie koos uit 25 inzendingen 12 deelnemers die zijn onderverdeeld in 3 teams.

  /Actueel/Archief/2019/Januari_2019/Teams_Challenge_Circulaire_Werklocaties_2050_samengesteld

 • Besluiten Provinciale Staten van Noord-Holland 17 juni 2019

  (18 juni 2019)

  Deze maandag was er een buitengewone Statenvergadering die in het teken stond van zowel het nieuwe coalitieakkoord als de installatie van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten.

  /Actueel/Archief/2019/Juni_2019/Besluiten_Provinciale_Staten_van_Noord_Holland_17_juni_2019

 • MRA-Elektrisch geeft elektrisch rijden grote ‘laadimpuls’

  (04 april 2019)

  De provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht krijgen in 2019 tussen de 1500 en 2000 nieuwe publieke laadpunten. Daarmee groeit het totaal aantal laadpunten naar zo’n 5000 en krijgt het laad...

  /Actueel/Archief/2019/April_2019/MRA_Elektrisch_geeft_elektrisch_rijden_grote_laadimpuls

 • Werkzaamheden Langebalkbrug (N242): afsluitingen tussen 15 oktober en 9 december

  (08 oktober 2018)

  De provincie Noord-Holland verricht tussen 15 oktober en 9 december 2018 in de avonden en nachten onderhoudswerkzaamheden aan de Langebalkbrug (N242) bij Zuid-Scharwoude en Pannekeet.

  /Actueel/Archief/2018/Oktober_2018/Werkzaamheden_Langebalkbrug_N242_afsluitingen_tussen_15_oktober_tot_9_december

 • Reizigers Haarlem/IJmond vaker met bus

  (21 februari 2019)

  In 2 jaar tijd is het aantal busreizigers in de regio Haarlem/IJmond met 21% gestegen. Dat zijn in oktober 2018 ruim 100.000 meer reizigers dan in oktober 2016.

  /Actueel/Archief/2019/Februari_2019/Reizigers_Haarlem_IJmond_vaker_met_bus

 • Nachtelijke werkzaamheden Westerweg (N242) bij Alkmaar

  (13 februari 2019)

  De provincie Noord-Holland verricht van 14 februari om 22.00 uur tot 15 februari 05.00 uur herstelwerkzaamheden aan het asfalt op de Westerweg (N242) richting het zuiden bij Alkmaar ter hoogte van Oud...

  /Actueel/Archief/2019/Februari_2019/Nachtelijke_werkzaamheden_Westerweg_N242_bij_Alkmaar

 • Vooronderzoek NEN5717 Waterbodemonderzoek Bijlagenboek 3.7

  (14 november 2018, pdf, 113MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Omgevingsvergunning_en_vvgb/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Vooronderzoek_NEN5717_Waterbodemonderzoek_Bijlagenboek_3_7.org

 • Financiering Innovatiefonds Noord-Holland voor stadslogistiek

  (03 december 2018)

  Sparrow, een start-up gevestigd in Amstelveen, heeft een converteerbare lening ontvangen van het Innovatiefonds Noord-Holland voor het project BuurtMus.

  /Actueel/Archief/2018/December_2018/Financiering_Innovatiefonds_Noord_Holland_voor_stadslogistiek

 • Akoestisch onderzoek Markermeerdijken Bijlagenboek 7.2

  (14 november 2018, pdf, 15MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Omgevingsvergunning_en_vvgb/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Akoestisch_onderzoek_Markermeerdijken_Bijlagenboek_7_2.org

 • Gemeentelijke herindelingen Gooi gestopt

  (21 november 2018)

  De arhi-procedures voor de fusie van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren en voor de fusie van de gemeenten Wijdemeren en Hilversum worden beëindigd.

  /Actueel/Archief/2018/November_2018/Gemeentelijke_herindelingen_Gooi_gestopt

 • Bijlagenboek 11.2 - AMMD-002127 - Basiskaart bestaande situatie

  (14 november 2018, pdf, 38MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H11_Tekeningen/Bijlagenboek_11_2_AMMD_002127_Basiskaart_bestaande_situatie.org

 • Eindrapport

  (pdf, 5MB)

  /Actueel/Archief/2019/Februari_2019/Duurzaamheid_milieu_en_vervoer_belangrijkste_provincie_onderwerpen_voor_Noord_Hollanders/Eindrapport.org