1179 resultaten voor ‘’

 • Volg live de verkiezingen

  (22 maart 2019)

  Update vrijdag 22 maart, 13.34 uur: voorlopige zetelverdeling Noord-Holland bekend.

  /Actueel/Archief/2019/Maart_2019/Volg_live_de_verkiezingen

 • Subsidie voor onderhoud en restauratie provinciale monumenten

  (31 juli 2019)

  Eigenaren van provinciale monumenten kunnen vanaf 25 juli 2019 subsidie aanvragen voor onderhoud en restauratie.

  /Actueel/Archief/2019/Juli_2019/Subsidie_voor_onderhoud_en_restauratie_provinciale_monumenten

 • Laatste kans: stem op beste onderneming van Noord-Holland

  (10 mei 2019)

  Welk bedrijf verdient de publieksprijs tijdens de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland (OVNH)? Stemmen kan nog tot en met maandag 13 mei 2019. De winnaar wordt woensdagavond 15 mei 2019 bekendgemaakt ...

  /Actueel/Archief/2019/Mei_2019/Laatste_kans_stem_op_beste_onderneming_van_Noord_Holland

 • Rapport stemgedrag Provincie Noord-Holland

  (12 februari 2019, pdf, 445kB)

  /Actueel/Archief/2019/Februari_2019/2_3e_Noord_Hollanders_vindt_verkiezingen_Provinciale_Staten_belangrijk/Rapport_stemgedrag_Provincie_Noord_Holland.org

 • Bijlagenboek 10.15 - AMMD-001467 - VO Inlaat (duiker) nieuw

  (14 november 2018, pdf, 477kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H10_Bouwen/Bijlagenboek_10_15_AMMD_001467_VO_Inlaat_duiker_nieuw.org

 • Bijlagenboek 8.4 - Memo Telgegevens niet-broedvogels

  (14 november 2018, pdf, 711kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Ontheffing_Wet_natuurbescherming/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Bijlagenboek_8_4_Memo_Telgegevens_niet_broedvogels.org

 • Projectplan Waterwet

  (14 november 2018, pdf, 31MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/Projectplan_Waterwet.org

 • Bijlagenboek 1.20 - AMMD-005546 - Aanvullende informatie MER voor Cmer juni 2018

  (14 november 2018, pdf, 1MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H1_MER/Bijlagenboek_1_20_AMMD_005546_Aanvullende_informatie_MER_voor_Cmer_juni_2018.org

 • Lees verder

  (04 september 2019)

  /Actueel/Archief/2019/September_2019/Monitor_arbeidsmarkt_Noord_Holland_record_aantal_banen/Lees_meer

 • Besluit HHNK Vaststelling Projectplan Waterwet

  (14 november 2018, pdf, 676kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Waterwet/Besluit_HHNK_Vaststelling_Projectplan_Waterwet.org

 • Bijlagenboek 11.41 - AMMD-003845 - Kaart Edam

  (14 november 2018, pdf, 2MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H11_Tekeningen/Bijlagenboek_11_41_AMMD_003845_Kaart_Edam.org

 • Bijlagenboek 7.2 - AMMD-003748 - Akoestisch onderzoek Markermeerdijken

  (14 november 2018, pdf, 15MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H7_Geluid_en_trillingen/Bijlagenboek_7_2_AMMD_003748_Akoestisch_onderzoek_Markermeerdijken.org

 • Bijlagenboek 8.27 - Mitigatie-compensatie- en monitoringsplan

  (14 november 2018, pdf, 2MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Ontheffing_Wet_natuurbescherming/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Bijlagenboek_8_27_Mitigatie_compensatie_en_monitoringsplan.org

 • Provinciale Staten nemen afscheid van 37 Statenleden

  (28 maart 2019)

  Tijdens een buitengewone Statenvergadering hebben Provinciale Staten (PS) woensdag 27 maart afscheid genomen van 37 Statenleden. De nieuwe Statenleden werden tijdens deze vergadering toegelaten tot PS...

  /Actueel/Archief/2019/Maart_2019/Provinciale_Staten_nemen_afscheid_van_37_Statenleden

 • Bromet formateur: onderzoek naar coalitie GroenLinks, VVD, D66 en PvdA

  (18 april 2019)

  Op verzoek van Statenleden Zita Pels (GroenLinks) en Cees Loggen (VVD) was er donderdag 18 april een ingelaste Statenvergadering. Provinciale Staten (PS) namen daar unaniem een motie aan waarmee beslo...

  /Actueel/Archief/2019/April_2019/Bromet_formateur_onderzoek_naar_coalitie_GroenLinks_VVD_D66_en_PvdA

 • André Knol (Innomics) over GO!-NH: “Innoveren is combineren!”

  (06 september 2019)

  Wil jij de volgende stap zetten in circulair ondernemen? Je hebt nog tot en met 9 september om je aan te melden voor de GO!-NH Accelerator circulaire economie. In dit groeiversnellingsprogramma word j...

  /Actueel/Archief/2019/September_2019/Andr_Knol_Innomics_over_GO_NH_Innoveren_is_combineren

 • Start onderhandelingen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA

  (24 april 2019)

  Deze week is formateur Laura Bromet gestart met de vorming van een college dat bestaat uit GroenLinks, VVD, D66 en PvdA.

  /Actueel/Archief/2019/April_2019/Start_onderhandelingen_GroenLinks_VVD_D66_en_PvdA

 • Bijlagenboek 5.4 - AMMD-003746 - IJdoornpolder eo aanvulling MER MMD

  (14 november 2018, pdf, 2MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H5_Archeologie_en_cultuurhistorie/Bijlagenboek_5_4_AMMD_003746_IJdoornpolder_eo_aanvulling_MER_MMD.org

 • Constructieve dijkversterking gemaal Westerkogge Bijlagenboek 10.8 bestaand

  (14 november 2018, pdf, 479kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Omgevingsvergunning_en_vvgb/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Constructieve_dijkversterking_gemaal_Westerkogge_Bijlagenboek_10_8_bestaand.org

 • NNN en Weidevogelleefgebieden

  (14 november 2018, pdf, 4MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Omgevingsvergunning_en_vvgb/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/NNN_en_Weidevogelleefgebieden.org

 • Bijlagenboek 9.14 - AMMD-006499 - Review verkenning bewezen sterkte

  (14 november 2018, pdf, 62kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H9_Water/Bijlagenboek_9_14_AMMD_006499_Review_verkenning_bewezen_sterkte.org

 • Bijlagenboek 1.2 - AMMD-001028 - MER Markermeerdijken deel B

  (14 november 2018, pdf, 11MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H1_MER/Bijlagenboek_1_2_AMMD_001028_MER_Markermeerdijken_deel_B.org

 • Bijlagenboek 8.8 - AMMD-002855 - Effect oeverdijk op Natura 2000 gebieden

  (14 november 2018, pdf, 126kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H8_Natuur/Bijlagenboek_8_8_AMMD_002855_Effect_oeverdijk_op_Natura_2000_gebieden.org

 • Bijlagenboek 1.14 - AMMD-004236 - Richtlijnen MER dijkversterking Edam-Amsterdam - brief PNH

  (14 november 2018, pdf, 122kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H1_MER/Bijlagenboek_1_14_AMMD_004236_Richtlijnen_MER_dijkversterking_Edam_Amsterdam_brief_PNH.org

 • Constructieve dijkversterking gemaal Westerkogge Bijlagenboek 10.8 nieuw

  (14 november 2018, pdf, 951kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Omgevingsvergunning_en_vvgb/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Constructieve_dijkversterking_gemaal_Westerkogge_Bijlagenboek_10_8_nieuw.org

 • Bijlagenboek 8.28 - AMMD-003703 - Kaart mitigerende maatregelen natuur

  (14 november 2018, pdf, 3MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H8_Natuur/Bijlagenboek_8_28_AMMD_003703_Kaart_mitigerende_maatregelen_natuur.org

 • Bijlagenboek 8.5 - AMMD-002852 - Permanente verandering stikstofdepositie + bijlage

  (31 oktober 2018, pdf, 630kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H8_Natuur/Bijlagenboek_8_5_AMMD_002852_Permanente_verandering_stikstofdepositie_bijlage.org

 • Bijlagenboek 12.7 - AMMD-0038.18 - Bomen Hoorn

  (14 november 2018, pdf, 250kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H12_Overige_bijlagen/12_7_AMMD_0038_18_Bomen_Hoorn.org

 • Een spiegel van water dijk en land Bijlagenboek 5.3

  (14 november 2018, pdf, 21MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Omgevingsvergunning_en_vvgb/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Een_spiegel_van_water_dijk_en_land_Bijlagenboek_5_3.org

 • PS hebben ideeën voor MRA-agenda

  (04 juni 2019)

  In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werkt de provincie Noord-Holland samen met 32 gemeenten, Flevoland en de vervoerregio Amsterdam samen aan een economisch sterke en leefbare regio. Provinciale Stat...

  /Actueel/Archief/2019/Juni_2019/PS_hebben_idee_n_voor_MRA_agenda

 • Bijlagenboek 5.3 - AMMD-003745 - Een spiegel van water, dijk en land

  (14 november 2018, pdf, 21MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H5_Archeologie_en_cultuurhistorie/Bijlagenboek_5_3_AMMD_003745_Een_spiegel_van_water_dijk_en_land.org

 • Nieuwe samenstelling Provinciale Staten bekend

  (25 maart 2019)

  Het is definitief duidelijk uit welke partijen de nieuwe Provinciale Staten bestaan. De zetels zijn onder de partijen verdeeld. Forum voor Democratie is de grootste partij geworden, gevolgd door Groen...

  /Actueel/Archief/2019/Maart_2019/Nieuwe_samenstelling_Provinciale_Staten_bekend

 • Bomen Amsterdam A Bijlagenboek 12.5

  (14 november 2018, pdf, 299kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Omgevingsvergunning_en_vvgb/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Bomen_Amsterdam_A_Bijlagenboek_12_5.org

 • Brief VVD aan informateurs Bromet en Mooij

  (08 april 2019, pdf, 140kB)

  /Actueel/Archief/2019/April_2019/Informatiegesprekken_gestart/Brieven_lijsttrekkers_voor_informatieronde/Brief_VVD_aan_informateurs_Bromet_en_Mooij.org

 • Bijlagenboek 8.15 - Bijdrage oeverdijk leefgebieden bijzondere soorten

  (14 november 2018, pdf, 309kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Ontheffing_Wet_natuurbescherming/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Bijlagenboek_8_15_Bijdrage_oeverdijk_leefgebieden_bijzondere_soorten.org

 • Meer registraties geuroverlast

  (02 mei 2019)

  In 2018 is er meer geuroverlast geregistreerd dan in 2017. In totaal nam het aantal registraties toe met 23%. Dit staat in het jaarverslag over het eNose-netwerk van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalg...

  /Actueel/Archief/2019/Mei_2019/Meer_registraties_geuroverlast

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van de omgevingsvergunning voor windturbinepark Nieuwe Hemweg

  (26 juni 2019, pdf, 242kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Kennisgeving_Wabo_ontwerp_beschikking_ontwerp_wijziging_omgevingsvergunning_windturbinepark/Downloads/Ontwerpbesluit_tot_wijziging_van_de_omgevingsvergunning_voor_windturbinepark_Nieuwe_Hemweg.org

 • Bijlagenboek 8.23 - Nader onderzoek kleine marterachtigen

  (14 november 2018, pdf, 10MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Ontheffing_Wet_natuurbescherming/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Bijlagenboek_8_23_Nader_onderzoek_kleine_marterachtigen.org

 • Bijlagenboek 11.38 - AMMD-003912 - Toetsing planologische strijdigheid incl. kaarten

  (14 november 2018, pdf, 15MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H11_Tekeningen/Bijlagenboek_11_38_AMMD_003912_Toetsing_planologische_strijdigheid_incl_kaarten.org

 • Technische ruimten brug Ouderkerk a_d Amstel_Toelichting

  (14 maart 2019, pdf, 13MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Kennisgeving_Besluit_Provinciaal_Inpassingsplan_Technische_ruimten_brug_Ouderkerk_aan_de_Amstel/Downloads/Technische_ruimten_brug_Ouderkerk_a_d_Amstel_Toelichting.org

 • Bijlagenboek 9.10 - AMMD-001681 - Verfijning analyse waterkwaliteit Tussenwater

  (14 november 2018, pdf, 1MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H9_Water/Bijlagenboek_9_10_AMMD_001681_Verfijning_analyse_waterkwaliteit_Tussenwater.org

 • Statenlid in beeld: Johan Dessing (Forum voor Democratie)

  (13 augustus 2019)

  Na de verkiezingen is de samenstelling van Provinciale Staten veranderd. Niet alleen zijn er 2 nieuwe partijen bijgekomen, ook zijn 37 van 55 Statenleden nieuw. Daarom stelt elke week een ander Staten...

  /Actueel/Archief/2019/Augustus_2019/Statenlid_in_beeld_Johan_Dessing_Forum_voor_Democratie

 • Verklaring van geen bedenkingen

  (14 november 2018, pdf, 313kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Omgevingsvergunning_en_vvgb/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Verklaring_van_geen_bedenkingen.org

 • Bijlagenboek 8.11 - AMMD-002856 - Effect oeverdijk op Kaderrichtlijn Water

  (14 november 2018, pdf, 128kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H8_Natuur/Bijlagenboek_8_11_AMMD_002856_Effect_oeverdijk_op_Kaderrichtlijn_Water.org

 • Informatie winactie Wandel4daagse

  (pdf, 252kB)

  /Actueel/Winactie_Instagram/Documenten/Informatie_winactie_Wandel4daagse.org

 • Bijlagenboek 11.36 - Kaarten tijdelijk en permanent ruimtebeslag

  (14 november 2018, pdf, 15MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Ontheffing_Wet_natuurbescherming/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Bijlagenboek_11_36_Kaarten_tijdelijk_en_permanent_ruimtebeslag.org

 • Bijlagenboek 8.31 - Memo Ecologische effectbeoordeling stikstofdepositie

  (14 november 2018, pdf, 528kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Vergunning_Wet_natuurbescherming/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Bijlagenboek_8_31_Memo_Ecologische_effectbeoordeling_stikstofdepositie.org

 • Bijlagenboek 12.4 - AMMD-003813 - Te kappen bomen

  (14 november 2018, pdf, 100kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H12_Overige_bijlagen/Bijlagenboek_12_4_AMMD_003813_Te_kappen_bomen.org

 • Brief vertrouwelijke onderzoeken archeologie

  (14 november 2018, pdf, 160kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Omgevingsvergunning_en_vvgb/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Brief_vertrouwelijke_onderzoeken_archeologie.org

 • Bijlagenboek 8.27 - AMMD-002460 - Monitorings- mitigatie- en compensatieplan versie

  (14 november 2018, pdf, 2MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H8_Natuur/Bijlagenboek_8_27_AMMD_002460_Monitorings_mitigatie_en_compensatieplan_versie.org

 • Themakaarten deel A

  (14 november 2018, pdf, 19MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Omgevingsvergunning_en_vvgb/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Themakaarten_deel_A.org

 • Lening Innovatiefonds NH voor digitaal alternatief plastic festivalmunt

  (17 juli 2019)

  Het Innovatiefonds Noord-Holland heeft Airchip B.V. een lening van €296.000 gegeven.

  /Actueel/Archief/2019/Juli_2019/Lening_Innovatiefonds_NH_voor_digitaal_alternatief_plastic_festivalmunt

 • Bijlagenboek 8.16 - AMMD-002854 - Beschrijving waarden en kenmerken Natuurbeheerplan

  (14 november 2018, pdf, 203kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H8_Natuur/Bijlagenboek_8_16_AMMD_002854_Beschrijving_waarden_en_kenmerken_Natuurbeheerplan.org

 • Bijlagenboek 11.45 - AMMD-003711 - Kaart Uitdam

  (14 november 2018, pdf, 2MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H11_Tekeningen/Bijlagenboek_11_45_AMMD_003711_Kaart_Uitdam.org

 • Monitor arbeidsmarkt Noord-Holland: recordaantal banen

  (04 september 2019)

  De provincie Noord-Holland heeft een overzicht gemaakt van de meest actuele cijfers van de Noord-Hollandse arbeidsmarkt. In deze Monitor arbeidsmarkt 2019 geeft de provincie onder andere inzicht in de...

  /Actueel/Archief/2019/September_2019/Monitor_arbeidsmarkt_Noord_Holland_record_aantal_banen

 • Onderzoek Groene Hart 20 mei gepresenteerd

  (09 mei 2019)

  De Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht presenteren op 20 mei de uitkomsten van de scenariostudie Ontwerpend Onderzoek Groene Hart.

  /Actueel/Archief/2019/Mei_2019/Onderzoek_Groene_Hart_20_mei_gepresenteerd

 • Bijlagenboek 8.13 - AMMD-002858 - Effect oeverdijk op visstand en visserij

  (14 november 2018, pdf, 173kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H8_Natuur/Bijlagenboek_8_13_AMMD_002858_Effect_oeverdijk_op_visstand_en_visserij.org

 • Bijlagenboek 11.1 - Basiskaart met versterking

  (14 november 2018, pdf, 40MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Ontheffing_Wet_natuurbescherming/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Bijlagenboek_11_1_Basiskaart_met_versterking.org

 • Bijlagenboek 11.44 - AMMD-003710 - Kaart Schardam

  (14 november 2018, pdf, 4MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H11_Tekeningen/Bijlagenboek_11_44_AMMD_003710_Kaart_Schardam.org

 • Bijlagenboek 8.8 - Memo Effect oeverdijk op Natura 2000 gebieden

  (14 november 2018, pdf, 126kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Vergunning_Wet_natuurbescherming/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Bijlagenboek_8_8_Memo_Effect_oeverdijk_op_Natura_2000_gebieden.org

 • Bijlagenboek 7.6 - AMMD-003804 - Quickscan t.b.v. aanleg stadsstrand

  (14 november 2018, pdf, 261kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H7_Geluid_en_trillingen/Bijlagenboek_7_6_AMMD_003804_Quickscan_t_b_v_aanleg_stadsstrand.org

 • Constructieve dijkversterking gemaal Volendam Bijlagenboek 10.6 nieuw

  (14 november 2018, pdf, 523kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Omgevingsvergunning_en_vvgb/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Constructieve_dijkversterking_gemaal_Volendam_Bijlagenboek_10_6_nieuw.org

 • Toespraak Devika Partiman

  (pdf, 43kB)

  /Actueel/Archief/2019/Maart_2019/Devika_Partiman_neemt_Ribbius_Peletier_Penning_in_ontvangst/Toespraak_Devika_Partiman.org

 • Bijlagenboek 5.2 - AMMD-000274-Onderz Arch HHNK verst Hoorn-Edam

  (14 november 2018, pdf, 25MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H5_Archeologie_en_cultuurhistorie/Bijlagenboek_5_2_AMMD_000274_Onderz_Arch_HHNK_verst_Hoorn_Edam.org

 • Devika Partiman neemt Ribbius Peletier Penning in ontvangst

  (07 maart 2019)

  Met een vlammend betoog voor meer vrouwen in de politiek presenteerde Devika Partiman zich op 7 maart 2019 als de eerste winnaar van de Ribbius Peletier Penning.

  /Actueel/Archief/2019/Maart_2019/Devika_Partiman_neemt_Ribbius_Peletier_Penning_in_ontvangst

 • GO!-NH deelnemers

  (14 maart 2019, pdf, 1MB)

  /Actueel/Archief/2019/Februari_2019/Teams_GO_NH_ronden_Accelerator_Circulaire_Economie_succesvol_af/GO_NH_deelnemers.org

 • Inlaat gemaal Westerkogge Bijlagenboek 10.5 nieuw

  (14 november 2018, pdf, 951kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Omgevingsvergunning_en_vvgb/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Inlaat_gemaal_Westerkogge_Bijlagenboek_10_5_nieuw.org

 • MRA-E - Elektrisch Werkprogramma 2019

  (pdf, 498kB)

  /Actueel/Archief/2019/April_2019/MRA_Elektrisch_geeft_elektrisch_rijden_grote_laadimpuls/MRA_E_Elektrisch_Werkprogramma_2019.org

 • Bijlagenboek 8.15 - AMMD-002860 - Bijdrage oeverdijk leefgebieden bijzondere soorten

  (14 november 2018, pdf, 309kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H8_Natuur/Bijlagenboek_8_15_AMMD_002860_Bijdrage_oeverdijk_leefgebieden_bijzondere_soorten.org

 • Bijlage rapport t.a.v. Monitoringsverplichting Nieuwe Hemweg

  (26 juni 2019, pdf, 398kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Kennisgeving_Wabo_ontwerp_beschikking_ontwerp_wijziging_omgevingsvergunning_windturbinepark/Downloads/Bijlage_rapport_t_a_v_Monitoringsverplichting_Nieuwe_Hemweg.org

 • Statenlid in beeld: Remine Alberts (SP)

  (18 april 2019)

  Na de verkiezingen is de samenstelling van Provinciale Staten veranderd. Niet alleen zijn er 2 nieuwe partijen bijgekomen, ook zijn 37 van de 55 Statenleden nieuw. Daarom stelt elke week een ander Sta...

  /Actueel/Archief/2019/April_2019/Statenlid_in_beeld_Remine_Alberts_SP

 • Bijlagenboek 1.22 - AMMD-005939 - Toelichting overzicht berekeningsresultaten

  (14 november 2018, pdf, 4MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H1_MER/Bijlagenboek_1_22_AMMD_005939_Toelichting_overzicht_berekeningsresultaten.org

 • Nieuw portaal voor elektrisch laden

  (15 februari 2019)

  De 4 grote steden (G4) en MRA-Elektrisch lanceren een nieuw portaal met realtime inzicht in het elektrisch laden in Nederland. De website evdata.nl laat de ontwikkeling en de actuele stand van het ele...

  /Actueel/Archief/2019/Februari_2019/Nieuw_portaal_voor_elektrisch_laden

 • Besluiten Provinciale Staten van Noord-Holland 4 februari 2019

  (05 februari 2019)

  Provinciale Staten namen op de Dag van de Kandidaatstelling, de laatste dag waarop politieke partijen hun kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart in kunnen leveren, een b...

  /Actueel/Archief/2019/Februari_2019/Besluiten_Provinciale_Staten_van_Noord_Holland_4_februari_2019

 • Bijlagenboek 1.13 - AMMD-004234 - Richtlijnen MER dijkversterking Hoorn-Edam

  (14 november 2018, pdf, 4MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H1_MER/Bijlagenboek_1_13_AMMD_004234_Richtlijnen_MER_dijkversterking_Hoorn_Edam.org

 • Bijlagenboek 11.3 - Basiskaart bladindeling

  (14 november 2018, pdf, 3MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Ontheffing_Wet_natuurbescherming/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Bijlagenboek_11_3_Basiskaart_bladindeling.org

 • 20190208 presentatie stavaza RES NHN odile

  (12 februari 2019, pptx, 13MB)

  /Actueel/Tijdelijk/Kennisdag_Regionale_Energie_Strategie_n/20190208_presentatie_stavaza_RES_NHN_odile

 • Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai strand Peutz Bijlagenboek 7.4

  (14 november 2018, pdf, 3MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Omgevingsvergunning_en_vvgb/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Akoestisch_onderzoek_wegverkeerslawaai_strand_Peutz_Bijlagenboek_7_4.org

 • Actueel

  /Actueel/Actueel

 • Aanbiedingsbrief kapvergunning Bijlagenboek 12.2

  (14 november 2018, pdf, 362kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Omgevingsvergunning_en_vvgb/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Aanbiedingsbrief_kapvergunning_Bijlagenboek_12_2.org

 • Airbnb-onderzoek Noord-Holland rapport

  (06 maart 2019, pdf, 3MB)

  /Actueel/Archief/2019/Maart_2019/Airbnb_onderzoek_Noord_Holland/Airbnb_onderzoek_Noord_Holland_rapport.org

 • Afwateringsduiker de Nes Bijlagenboek 10.12

  (14 november 2018, pdf, 484kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Omgevingsvergunning_en_vvgb/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Afwateringsduiker_de_Nes_Bijlagenboek_10_12.org

 • Strijdigheidstoets Bijlagenboek 11.38

  (14 november 2018, pdf, 15MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Omgevingsvergunning_en_vvgb/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Strijdigheidstoets_Bijlagenboek_11_38.org

 • Passende beoordeling

  (14 november 2018, pdf, 4MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Omgevingsvergunning_en_vvgb/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Passende_beoordeling.org

 • Vuurwerkverbod tijdens broedseizoen

  (01 maart 2019)

  Het is niet meer toegestaan om tijdens het broedseizoen in de Noord-Hollandse vogelrichtlijngebieden vuurwerk af te steken. Het broedseizoen begint op 1 maart en loopt tot 1 augustus. 

  /Actueel/Archief/2019/Maart_2019/Vuurwerkverbod_tijdens_broedseizoen

 • Bijlagenboek 6.3 - AMMD-005942 - Verkeersrapportage Goudappel Coffeng

  (14 november 2018, pdf, 115kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H6_Verkeer_en_parkeren/Bijlagenboek_6_3_AMMD_005942_Verkeersrapportage_Goudappel_Coffeng.org

 • (Indeling) Bijlagenboek

  (14 november 2018, pdf, 558kB)

  Ter onderbouwing van het Projectplan Waterwet en de uitvoeringsbesluiten (omgevingsvergunning, vergunning- en ontheffing Wet natuurbescherming en de Ontgrondingenvergunning) zijn diverse onderzoeken u...

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Indeling_Bijlagenboek.org

 • Provincie steunt ontwikkeling Hyperloop

  (17 april 2019)

  De provincie Noord-Holland gaat samenwerken met Hardt Hyperloop. Het bedrijf werkt aan de ontwikkeling van een luchtdrukbuis waardoor goederen en mensen op hoge snelheid (1000 kilometer per uur) getra...

  /Actueel/Archief/2019/April_2019/Provincie_steunt_ontwikkeling_Hyperloop

 • Inschrijving Start-up in residence Noord-Holland 2019 van start

  (02 mei 2019)

  Voor de derde keer op rij organiseert de provincie Noord-Holland Start-up in residence. Start-ups kunnen zich tot en met eind mei inschrijven voor verschillende uitdagingen waar de provincie voor staa...

  /Actueel/Archief/2019/Mei_2019/Inschrijving_Start_up_in_residence_Noord_Holland_2019_van_start

 • Bijlagenboek 9.12 - AMMD-005498 - Prohabilistische analyses en bewezen sterkte fase I

  (14 november 2018, pdf, 793kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H9_Water/Bijlagenboek_9_12_AMMD_005498_Prohabilistische_analyses_en_bewezen_sterkte_fase_I.org

 • Geitenstop in Noord-Holland vastgesteld

  (27 mei 2019)

  Provinciale Staten hebben nieuwe regels voor de geitenhouderijen in Noord-Holland vastgesteld. Er mogen geen nieuwe geitenbedrijven in de provincie gevestigd worden, bestaande bedrijven mogen niet uit...

  /Actueel/Archief/2019/Mei_2019/Geitenstop_in_Noord_Holland_vastgesteld

 • Statenlid in beeld: Daniël van den Berg (Forum voor Democratie)

  (19 augustus 2019)

  Een groot aantal nieuwe volksvertegenwoordigers is na de Statenverkiezingen van 20 maart 2019 geïnstalleerd als Statenlid bij de provincie Noord-Holland. Weten wie dit zijn? Volg de rubriek &lsq...

  /Actueel/Archief/2019/Augustus_2019/Statenlid_in_beeld_Dani_l_van_den_Berg_Forum_voor_Democratie

 • Statenlid in beeld: Jesper Gringhuis (GroenLinks)

  (11 september 2019)

  Een groot aantal nieuwe volksvertegenwoordigers is na de Statenverkiezingen van 20 maart 2019 geïnstalleerd als Statenlid bij de provincie Noord-Holland. Wil je weten wie dit zijn? Volg de rubrie...

  /Actueel/Archief/2019/September_2019/Statenlid_in_beeld_Jesper_Gringhuis_GroenLinks

 • Vlieg over de Stelling van Amsterdam met nieuwe belevingsroute

  (19 april 2019)

  Gedeputeerde Joke Geldhof opende donderdag 18 april op Forteiland Pampus de nieuwe attractie van het boegbeeld van de Stelling van Amsterdam: Het geheime Wapen van Amsterdam. Deze belevingsroute biedt...

  /Actueel/Archief/2019/April_2019/Vlieg_over_de_Stelling_van_Amsterdam_met_nieuwe_belevingsroute

 • Bijlagenboek 5.1 - AMMD-000275-Onderz Arch HHNK versterking Edam-Asd

  (14 november 2018, pdf, 6MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H5_Archeologie_en_cultuurhistorie/Bijlagenboek_5_1_AMMD_000275_Onderz_Arch_HHNK_versterking_Edam_Asd.org

 • 714031 A Zweefvliegveld Den Helder V5

  (20 juni 2019, pdf, 1MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Kennisgeving_inzage_ontwerp_wijziging_luchthavenregeling_Zweefvliegveld_ZCDH_Hippolytushoeverweg/Downloads/714031_A_Zweefvliegveld_Den_Helder_V5.org

 • Besluiten Provinciale Staten van Noord-Holland 8 juli 2019

  (09 juli 2019)

  In de laatste vergadering voor het zomerreces stelden Provinciale Staten de financiële jaarstukken van 2018 en de kaderbrief die input vormt voor de begroting van 2020 vast. Verder voerden opposi...

  /Actueel/Archief/2019/Juli_2019/Besluiten_Provinciale_Staten_van_Noord_Holland_8_juli_2019

 • Nieuwe regels voor geitenhouders

  (24 april 2019)

  Een halfjaar nadat een voorlopige stop op de toename van het aantal geiten in de provincie Noord-Holland is gezet, hebben Gedeputeerde Staten dat opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Ordening (PRV)...

  /Actueel/Archief/2019/April_2019/Nieuwe_regels_voor_geitenhouders

 • Bijlagenboek 3.4 - AMMD-000257 - Omgang vrijkomende materialen vanuit conditionering

  (14 november 2018, pdf, 153kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H3_Bodemkwaliteit/Bijlagenboek_3_4_AMMD_000257_Omgang_vrijkomende_materialen_vanuit_conditionering.org

 • Registratie gratis webinar smart mobility geopend

  (02 juli 2019)

  Donderdag 4 juli om 15.00 uur organiseert de provincie Noord-Holland voor de eerste keer een gratis webinar over smart mobility. Slimme technieken zijn volop in ontwikkeling en de inzet en het gebruik...

  /Actueel/Archief/2019/Juli_2019/Registratie_gratis_webinar_smart_mobility_geopend