4448 resultaten voor ‘’

 • Infographic Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019

  (pdf, 8MB)

  /Onderwerpen/Economie_Werk/Publicaties/Infographic_Uitvoeringsagenda_Economie_2016_2019.org

 • Zeestad Statuten

  (pdf, 762kB)

  /Over_de_provincie/Organisatie/Deelnemingen/Deelnemingen/Zeestad_Beheer_B_V_Zeestad/Beleidsdocumenten/Zeestad_Statuten.org

 • Ongehoord_vliegtuiglawaai

  (pdf, 100kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Schiphol/Publicaties/Ongehoord_vliegtuiglawaai.org

 • Detailhandelsbeleid 2015-2020

  (26 mei 2016, pdf, 8MB)

  /Onderwerpen/Economie_Werk/Detailhandel/Beleidsdocumenten/Detailhandelsbeleid_2015_2020.org

 • Napoleontisch spektakel voor Hildes verjaardag

  (15 oktober 2018)

  Hilde viert zondag 21 oktober haar verjaardag met een groot spektakel in Napoleontische sfeer, alsof het 1799 is.

  /Actueel/Archief/2018/Oktober_2018/Napoleontisch_spektakel_voor_Hildes_verjaardag

 • Toezicht op omgeving

  (24 april 2019)

  In het omgevingsrecht zijn er regels waar overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken). Deze regels zijn er om de veiligheid en gezond...

  /Bestuur/Interbestuurlijk_toezicht/Toezicht_op_omgeving

 • Impact aanleg oeverdijk en peilbeheer Bijlagenboek 9.9

  (14 november 2018, pdf, 1MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Omgevingsvergunning_en_vvgb/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Impact_aanleg_oeverdijk_en_peilbeheer_Bijlagenboek_9_9.org

 • Op zoek naar personeel?

  Net als de technologie verandert ook de vraag naar personeel. Door de snelle technologische vernieuwingen ontstaan nieuwe functies waarvoor specifieke kennis nodig is en verdwijnen bestaande functies.

  /Onderwerpen/Economie_Werk/Projecten/Arbeidsmarkt_Onderwijs/Op_zoek_naar_personeel

 • Quick scan wijze van marktbenadering door Bouwend Nederland (februari 2015)

  (pdf, 810kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verbinding_A8_A9/Over_het_project/Projectdocumenten/2_Planfase/Quick_scan_wijze_van_marktbenadering_door_Bouwend_Nederland_februari_2015.org

 • Nieuwsbrieven van Gooimeer naar Vecht

  (03 januari 2019)

  /Onderwerpen/Toerisme_recreatie/Projecten/Vaarverbinding_Naarden_buiten_de_vesting/Aanmelden_voor_de_nieuwsbrief_Van_Gooimeer_naar_Vecht/Nieuwsbrieven_van_Gooimeer_naar_Vecht:FGT8mgGpTNSGRjaole0MNA

 • Bijlage 4 bij Waterverordening HHNK

  (30 november 2016, pdf, 722kB)

  /Onderwerpen/Water_Bodem/Waterwet_en_Waterverordening/Waterverordeningen_en_reglementen_waterschappen/Beleidsdocumenten/Hoogheemraadschap_Hollands_Noorderkwartier/Bijlage_4_bij_Waterverordening_HHNK.org

 • Tussenstand Actieagenda circulaire economie

  (16 januari 2019)

  In 2017 heeft de provincie Noord-Holland het Ontwikkelingsperspectief en de Actieagenda circulaire economie vastgesteld. De voortgangsrapportage geeft inzicht in de resultaten die tot nu toe zijn bere...

  /Actueel/Archief/2019/Januari_2019/Tussenstand_Actieagenda_circulaire_economie

 • Begroting 2016

  (15 juni 2016, pdf, 4MB)

  /Bestuur/Financien/Beleidsdocumenten/Begroting_2016.org

 • Beleidsevaluatie CPO in Noord-Holland

  (06 juli 2016, pdf, 1006kB)

  /Onderwerpen/Bouwen_wonen/Projecten/Zelfbouw_Noord_Holland/Media_Zelfbouw_Noord_Holland/Gemeenten_corporaties/Documenten/Beleidsevaluatie_CPO_in_Noord_Holland.org

 • Overzicht projecten en projectleiders

  (xls, 37kB)

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Oostelijke_Vechtplassen/Nieuwsbrieven/Overzicht_projecten_en_projectleiders

 • Uitvoerder Hans van der Ham aan het woord

  (24 juli 2018)

  Het is niet meer te missen: iedere automobilist, fietser, wandelaar of schipper die in de buurt van de Beatrixbrug in Westknollendam komt ziet het, hier gaat wat gebeuren! Voor Hans van der Ham, uitvo...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N246_N244_Alkmaar_Trajectonderhoud/Nieuwsbrieven_N246_N244/Uitvoerder_Hans_van_der_Ham_aan_het_woord

 • Kapwerkzaamheden Industrieweg Wormerveer

  (11 februari 2019)

  Om de N246 veiliger te maken, verlegt de provincie Noord-Holland op sommige plaatsen het fietspad, de rijbaan of de sloot. Om daarvoor ruimte te maken, worden bomen gekapt tussen de Industrieweg en de...

  /Actueel/Archief/2019/Februari_2019/Kapwerkzaamheden_Industrieweg_Wormerveer

 • Beeldkwaliteitsplan Stelling van Amsterdam

  (22 juli 2016, pdf, 195MB)

  /Onderwerpen/Cultuur_en_Erfgoed/Stelling_van_Amsterdam/Beleidsdocumenten/Beeldkwaliteitsplan_Stelling_van_Amsterdam.org

 • Wob-verzoek Reconstructie Houtplein-Dreef Haarlem

  (19 maart 2019, pdf, 843kB)

  /Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2019/Wob_verzoek_Reconstructie_Houtplein_Dreef_in_Haarlem/Wob_verzoek_Reconstructie_Houtplein_Dreef_Haarlem.org

 • Onderhoudswerkzaamheden bij bushalte Driemondweg (N236)

  (22 november 2018)

  De provincie voert van maandag 26 november tot en met vrijdag 7 december 2018 werkzaamheden uit aan het wegdek van de N236 ter hoogte van de bushalte aan de Driemondweg.

  /Actueel/Archief/2018/November_2018/Onderhoudswerkzaamheden_bij_bushalte_Driemondweg_N236

 • Agenda ARO 23 augustus 2016

  (18 augustus 2016, pdf, 106kB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/Meer_informatie_over_de_ARO/Agenda/2016/Agenda_ARO_23_augustus_2016.org

 • 20171103 Rapport Conclusies en Aanbevelingen O_Team Den Helder-Texel

  (pdf, 3MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Bereikbaarheid_Den_Helder/Documenten/20171103_Rapport_Conclusies_en_Aanbevelingen_O_Team_Den_Helder_Texel.org

 • Nadere SOK Wilhelminasluis (2014)

  (pdf, 42kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Wilhelminasluis_Zaandam/Documenten/Nadere_SOK_Wilhelminasluis_2014.org

 • Bijlagenboek 11.26 - Kaart tijdelijke toegangsgeulen en loswallen

  (14 november 2018, pdf, 926kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Ontgrondingenvergunning/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Bijlagenboek_11_26_Kaart_tijdelijke_toegangsgeulen_en_loswallen.org

 • 20 groene ideeën van vrijwilligers krijgen financiële bijdrage

  (15 juli 2019)

  Mensen betrekken bij de natuur is het belangrijkste doel van het Betrekken bij Groen Fonds. De provincie Noord-Holland verdeelt € 45.000,- over projecten waarbij groene en niet-groene organisatie...

  /Actueel/Archief/2019/Juli_2019/20_groene_idee_n_van_vrijwilligers_krijgen_financi_le_bijdrage