6021 resultaten voor ‘’

 • Brief verzoek informateurs om brief te sturen over vorming nieuwe coalitie

  (04 april 2019, pdf, 549kB)

  /Bestuur/Provinciale_Staten/Statenverkiezingen2019/Coalitievorming_2019/Brieven_in_formateurs/Brief_verzoek_informateurs_om_brief_te_sturen_over_vorming_nieuwe_coalitie.org

 • Geboorte en adoptie

  /Loket/Producten_en_Diensten/Thema_s_Levensgebeurtenissen/Sub_thema_s/Familie_jeugd_en_gezin/Geboorte_en_adoptie

 • Gemeenteraadsleden in gesprek over woningbouw

  (23 januari 2019)

  Ruim 70 Noord-Hollandse raadsleden namen deel aan de Masterclass Bouwen en Wonen van de provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland op maandag 21 januari 2018.

  /Actueel/Archief/2019/Januari_2019/Gemeenteraadsleden_in_gesprek_over_woningbouw

 • Stijlgids 2

  (04 maart 2016)

  Cheesecake bear claw jelly lollipop. Jelly beans marshmallow jelly beans I love I love. Jelly-o bear claw tart I love. Powder donut tart bear claw.

  /Modules/Standaardfunctionaliteiten/Webpagina_s/Stijlgids_2

 • Declaraties Geldhof 4e kwartaal 2015

  (22 juni 2016, pdf, 550kB)

  /Bestuur/Gedeputeerde_Staten/Declaraties/Declaraties_gedeputeerden/Joke_Geldhof/Declaraties_Geldhof_4e_kwartaal_2015.org

 • Ontwerpboek Nul-plusalternatief (maart 2017)

  (pdf, 35MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verbinding_A8_A9/Documenten/Ontwerpboek_Nul_plusalternatief_maart_2017.org

 • Bijlagen bij toelichting: Bijlage 11 Archeologisch inventariserend veldonderzoek 2

  (03 oktober 2016, pdf, 36MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Deeltrac_Laren_Hilversum/Kennisgeving_Inpassingsplan_HOV_in_t_Gooi_en_besluit_Hogere_waarden/PIP_HOV_in_t_Gooi/Bijlagen_bij_toelichting_Bijlage_11_Archeologisch_inventariserend_veldonderzoek_2.org

 • Uitvoeringsregeling Woonvisie Noord-Holland 2011, gewijzigd (pb 2015-98)

  http://www.noord-holland.nl/Ps_stukken/AVV/Woonvisie_2011_23_06_2015_pdf

 • Resultaat schriftelijke consultatie ARO mei 2017 Joods Werkdorp Hollands Kroon

  (pdf, 129kB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/Meer_informatie_over_de_ARO/Verslagen/2017/Resultaat_schriftelijke_consultatie_ARO_mei_2017_Joods_Werkdorp_Hollands_Kroon.org

 • Formulier aanvraag omgevingsvergunning

  (14 november 2018, pdf, 124kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Omgevingsvergunning_en_vvgb/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Formulier_aanvraag_omgevingsvergunning.org

 • Bijlage J Wettelijk kader geluid

  (pdf, 287kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Trac_delen/Deeltrac_Eemnes_Laren/Bijlage_J_Wettelijk_kader_geluid.org

 • De Kop Werkt aan groene banen

  (01 februari 2019)

  De agribusiness is een belangrijke economische sector voor de Kop van Noord-Holland. Om te zorgen voor voldoende goed opgeleid personeel hebben ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in de Ko...

  /Actueel/Archief/2019/Februari_2019/De_Kop_Werkt_aan_groene_banen

 • Stichting Beschermers Amstelland - Mail en bijlagen

  (20 mei 2019, pdf, 4MB)

  /Bestuur/Provinciale_Staten/Statenverkiezingen2019/Brieven_maatschappelijke_organisaties/Brieven/Stichting_Beschermers_Amstelland_Mail_en_bijlagen.org

 • Quick Win doorstromingsmaatregelen bus NH 2013 subsidieplafond 2014 (pb2014-89)

  https://www.noord-holland.nl/Ps_stukken/AVV/Subsidieplafond_quickwin_doorstromingsmaatregelen_bus_2013_19_08_2014_pdf

 • Cashen stedelingen de meerwaarde van hun woning?

  (02 oktober 2018)

  De gemiddelde woningprijs in de stedelijke gebieden stijgt veel sneller dan in het landelijk gebied. Dat is een nieuw fenomeen op de woningmarkt. Dit roept de vraag op of steeds meer stedelingen hun m...

  /Onderwerpen/Bouwen_wonen/Nieuwsbrief_Wonen/Cashen_stedelingen_de_meerwaarde_van_hun_woning

 • Tekening uitkijkpunt Zaandammerdijk

  (30 januari 2018, pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Natuurontwikkeling_Texel/Onderzoeken_en_planstudies/Documenten_Waalenburg/Tekening_uitkijkpunt_Zaandammerdijk.org

 • Structuurvisie Noord-Holland 2040

  (pdf, 998kB)

  /Onderwerpen/Toerisme_recreatie/Ruimtelijke_programmering_verblijfsrecreatie/Beleidsdocumenten/Structuurvisie_Noord_Holland_2040.org

 • Subsidiëring opvangcentra inheemse diersoorten Noord-Holland

  http://www.noord-holland.nl/zoeken/get_url.asp?page=/provstukken/OPENBAAR/AVV/AVV-PB2011-109.pdf

 • Scheiden

  /Loket/Producten_en_Diensten/Thema_s_Levensgebeurtenissen/Sub_thema_s/Familie_jeugd_en_gezin/Scheiden

 • Publicatiestukken over 2015

  (pdf, 132kB)

  /Over_de_provincie/Organisatie/Deelnemingen/Deelnemingen/Participatiefonds_Duurzame_Economie_Noord_Holland_B_V_PDENH/Beleidsdocumenten/Publicatiestukken_over_2015.org

 • Topsportaccommodaties, uitvoeringsregeling subsidie (pb2014-54)

  https://www.noord-holland.nl/Ps_stukken/AVV/Subsidie_topsportaccommodaties_2014_17_06_2014_pdf

 • Toespraak mr. Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland, tijdens de bijzondere Statenvergadering, op 7 januari 2019, te Haarlem

  (08 januari 2019)

  /Bestuur/Gedeputeerde_Staten/Leden_Gedeputeerde_Staten/Arthur_van_Dijk/Personalia/Speeches/Toespraak_mr_Arthur_van_Dijk_Commissaris_van_de_Koning_van_de_provincie_Noord_Holland_tijdens_de_bijzondere_Statenvergadering_op_7_januari_2019_te_Haarlem

 • 5. Annex I Vergunningen etc

  (03 februari 2017, pdf, 172kB)

  /Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2017/Wob_verzoek_geschil_Heijmans_Pittige_Politiek_3_februari_2017/5_Annex_I_Vergunningen_etc.org

 • Wob-verzoek HOV Schiphol-Oost (4 november 2017)

  (pdf, 373kB)

  /Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2017/Wob_verzoek_HOV_Schiphol_Oost_4_november_2017/Wob_verzoek_HOV_Schiphol_Oost_4_november_2017.org

 • Wadlopen wordt veiliger

  (01 februari 2019)

  De regels voor wandelingen op het wad worden aangepast, zodat het wadlopen veiliger gebeurt. Ook gelden voortaan dezelfde regels in het hele Waddengebied. Dat hebben de provincies Fryslân, Groni...

  /Actueel/Archief/2019/Februari_2019/Wadlopen_wordt_veiliger

 • Activiteitenplan Flora- en Faunawet

  (17 mei 2017)

  Het rapport Activiteitenplan Flora- en faunawet gaat over de effecten van de nieuwe aansluiting op de A9 op soorten planten en dieren die worden beschermd vanuit de Flora- en faunawet. In het rapport ...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/A9_Aansluiting_bij_Heiloo/Nieuwsbrief_aansluiting_A9/Activiteitenplan_Flora_en_Faunawet

 • Brief SP aan informateurs Bromet en Mooij

  (08 april 2019, pdf, 407kB)

  /Actueel/Archief/2019/April_2019/Informatiegesprekken_gestart/Brieven_lijsttrekkers_voor_informatieronde/Brief_SP_aan_informateurs_Bromet_en_Mooij.org

 • Besluit RVO (10-02-2017)

  (pdf, 137kB)

  /Actueel/Archief/2018/November_2018/Kamsalamanders_op_Anna_s_Hoeve_feiten_op_een_rij/Besluit_RVO_10_02_2017.org

 • Agrarische sector Groene Uitweg NH 2015, uitvoeringsregeling subsidie (pb 2015-94)

  https://www.noord-holland.nl/PS_stukken/AVV/Agrarische_sector_Groene_Uitweg_2015_30_06_2015_pdf.org

 • Theo Weterings, burgemeester Haarlemmermeer

  Als burgemeester van een poldergemeente begeef ik me dagelijks ‘in het groen’. Ik fiets bij voorkeur van mijn woonplaats Nieuw-Vennep naar het Raadhuis in Hoofddorp, een kleine 10 kilomete...

  /Onderwerpen/Toerisme_recreatie/Nieuwsbrief_Recre_ren_in_2050/Theo_Weterings_burgemeester_Haarlemmermeer

 • Soortenbeschermingstoets

  (14 november 2018, pdf, 4MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Omgevingsvergunning_en_vvgb/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/15_Soortenbeschermingstoets.org

 • Wegwerkzaamheden N522 Oranjebaan (Amstelveen)

  (08 maart 2019)

  Het kruispunt van de Oranjebaan (N522) met de Burgemeester Boersweg is wegens werkzaamheden het weekend van 14 maart afgesloten. De gemeente Amstelveen voert hier momenteel werkzaamheden uit.

  /Actueel/Archief/2019/Maart_2019/Wegwerkzaamheden_N522_Oranjebaan_Amstelveen

 • Ontslag

  /Loket/Producten_en_Diensten/Thema_s_Levensgebeurtenissen/Sub_thema_s/Werk_en_loopbaan/Ontslag

 • Reconstructiewet concentratiegebieden

 • Bijlagenboek 4.1 - AMMD-003390 - Luchtonderzoek_MER_Markermeerdijken

  (14 november 2018, pdf, 1MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H4_Luchtkwaliteit/Bijlagenboek_4_1_AMMD_003390_Luchtonderzoek_MER_Markermeerdijken.org

 • Zwart-wit negatief

  (29 juni 2016, zip, 82kB)

  /Over_de_provincie/Logo/Downloads/Zwartwit_negatief

 • Impressie Kenniscafé Landbouw 8 juni 2016

  (pdf, 771kB)

  /Onderwerpen/Natuur/Natuurbeleid/Beleidsprogrammas/Groen_Kapitaal/Mediatheek/Documenten/Impressie_Kenniscaf_Landbouw_8_juni_2016.org

 • Woning huren en verhuren

  /Loket/Producten_en_Diensten/Thema_s_Levensgebeurtenissen/Sub_thema_s/Wonen_en_leefomgeving/Woning_huren_en_verhuren

 • GS-besluitenlijst van 26 februari 2019

  (27 februari 2019, pdf, 122kB)

  /Bestuur/Gedeputeerde_Staten/Gedeputeerde_Staten/GS_besluitenlijst/2019/GS_besluitenlijst_van_26_februari_2019.org

 • Bijlage 3

  (pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Onderzoeken_en_planstudies/Publicaties_planfase_2012_2015/Hilversum/Hoofdrapport_met_bijlagen/Bijlage_3.org

 • Bijlage 1. Akoestisch Onderzoek

  (16 mei 2012, pdf, 44MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N23_Westfrisiaweg/Documenten/Saneringsprogramma/Bijlage_1_Akoestisch_Onderzoek.org

 • Subsidieplafonds 2012 ILG wijziging per 30-5-12 (pb66)

  https://www.noord-holland.nl/Ps_stukken/AVV/Subsidieplafond_inrichting_landelijk_gebied_2008_22_05_2012_pdf

 • Richtlijn Industriële Emissies

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010L0075-20110106&rid=1

 • Planstudie de Zaan (2009)

  (pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Wilhelminasluis_Zaandam/Documenten/Planstudie_de_Zaan_2009.org

 • Samen vierkant achter de Stolp op de Grote Stolpendag

  (08 juni 2018)

  Het Steunpunt Monumenten en Archeologie organiseert op donderdag 28 juni de Grote Stolpendag in het voormalige gemeentehuis van Venhuizen.

  /Actueel/Archief/2018/Juni_2018/Samen_vierkant_achter_de_Stolp_op_de_Grote_Stolpendag_28_juni

 • Agenda ARO 8 november 2017

  (02 november 2017, pdf, 103kB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/Meer_informatie_over_de_ARO/Agenda/2017/Agenda_ARO_8_november_2017.org

 • Feitenoverzicht landschapsplan Verbinding A8-A9/Stelling van Amsterdam

  (28 augustus 2018)

  Gedeputeerde Staten (GS) hebben in april een besluit genomen om samen met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een landschapsplan te maken o...

  /Actueel/Archief/2018/Augustus_2018/Feitenoverzicht_landschapsplan_Verbinding_A8_A9_Stelling_van_Amsterdam

 • Brief PVV aan informateurs Bromet en Mooij

  (08 april 2019, pdf, 266kB)

  /Actueel/Archief/2019/April_2019/Informatiegesprekken_gestart/Brieven_lijsttrekkers_voor_informatieronde/Brief_PVV_aan_informateurs_Bromet_en_Mooij.org

 • Visualisaties

  (15 april 2019, pdf, 13MB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/OV_Knooppunten/Schipholcorridor/Bijlagen_rapportage_P_R/Visualisaties.org

 • Lichtmast langs N241 bij Wognum vervangen

  (11 april 2019)

  De provincie Noord-Holland voert op maandag 15 april 2019 werkzaamheden uit op de A.C. de Graafweg (N241) bij Wognum. Ter hoogte van hectometerpaal 19,6 wordt een lichtmast vervangen.

  /Actueel/Archief/2019/April_2019/Lichtmast_langs_N241_bij_Wognum_vervangen

 • Handleiding energie besparen voor kerken in Noord-Holland

  (06 april 2018, pdf, 646kB)

  /Onderwerpen/Cultuur_en_Erfgoed/Monumenten_en_herbestemming/Publicaties/Handleiding_energie_besparen_voor_kerken_in_Noord_Holland.org

 • Prognose PNH 2017 - 2040 uitkomsten per gemeente - Huishoudens type en leeftijd

  (28 december 2017, pdf, 136kB)

  /Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2017/Wob_verzoek_Bouwprognose_en_woningvoorraad_in_en_rondom_gemeente_Haarlem_22_december_2017/Prognose_PNH_2017_2040_uitkomsten_per_gemeente_Huishoudens_type_en_leeftijd.org

 • 5. Annex VII Nevenopdrachtnemers

  (03 februari 2017, pdf, 279kB)

  /Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2017/Wob_verzoek_geschil_Heijmans_Pittige_Politiek_3_februari_2017/5_Annex_VII_Nevenopdrachtnemers.org

 • Presentatie Betaalbaar wonen onder druk

  (02 oktober 2018, pdf, 538kB)

  /Onderwerpen/Bouwen_wonen/Nieuwsbrief_Wonen/Woningbouw_in_Noord_Holland_sneller_en_aantrekkelijk/Presentatie_Betaalbaar_wonen_onder_druk.org

 • Geur

  De provincie wil zo veel mogelijk hinder door geur voorkomen.

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Geur

 • subsidieregister 2018 als csv-bestand

  (11 februari 2019, 83kB)

  /Loket/Subsidies/Subsidieregister_en_kennisgeving_staatssteun/Downloads/subsidieregister_2018_csv

 • Storing tijdelijke Beatrixbrug verholpen

  (21 januari 2019)

  Vandaag was er een storing aan de tijdelijke Beatrixbrug (West-Knollendam). Het wegverkeer had hier tot 7.30 uur last van.

  /Actueel/Archief/2019/Januari_2019/Storing_tijdelijke_Beatrixbrug_verholpen

 • Antwoord op veelgestelde vragen

  (04 oktober 2017)

  In het voorjaar heeft de provincie een bijeenkomst georganiseerd om vaarweggebruikers bij te praten en over het vervolg te informeren. Tijdens deze bijeenkomst werden vragen gesteld over de veiligheid...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Verkeersveiligheid_doorstroming_en_leefbaarheid/Nieuwsbrieven_Centrale_brugbediening/Veiligheid_antwoord_op_veelgestelde_vragen

 • Cardol, M.T.

  Partij: GroenLinks cardolm@noord-hollan... 06-51124195

  /Bestuur/Provinciale_Staten/Statenleden/Cardol_M_T

 • Belevingsonderzoek_Analyse OV-Knooppunt_Beverwijk

  (18 april 2019, pdf, 135kB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/OV_Knooppunten/Voor_samenwerkingspartners/Documenten_Belevingsonderzoek/Belevingsonderzoek_Analyse_OV_Knooppunt_Beverwijk.org

 • Brug Krommenie gaat beperkt draaien

  (18 september 2018)

  De brug Krommenie in de gemeente Zaanstad gaat vanaf begin oktober beperkt open voor beroepsvaart van Forbo.

  /Actueel/Archief/2018/September_2018/Brug_Krommenie_gaat_beperkt_draaien

 • Schetsontwerp Nieuwe Zaanbrug (2015)

  (10 juni 2015, pdf, 5MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Zaanbrug/Documenten/Schetsontwerp_Nieuwe_Zaanbrug_2015.org

 • Brief GS aan gemeenteraad Langedijk 22 mei 2017

  (pdf, 103kB)

  /Bestuur/Regionale_bestuurskracht/Regio_s/Regionale_bestuurskracht_Alkmaar/Documenten/Brief_GS_aan_gemeenteraad_Langedijk_22_mei_2017.org

 • Wob-verzoek Provinciale arhi-procedure Gooi- en Vechtstreek (6 december 2017)

  (pdf, 193kB)

  /Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2017/Wob_verzoek_Provinciale_arhi_procedure_Gooi_en_Vechtstreek_6_december_2017/Wob_verzoek_Provinciale_arhi_procedure_Gooi_en_Vechtstreek_6_december_2017.org

 • Onderhoud aan verlichting N202 en N206

  (02 mei 2019)

  De provincie Noord-Holland voert op dinsdag 14 mei 2019 onderhoud uit aan de verlichting op de N202 bij Spaarnwoude en de N206 (Zilkerduinweg).

  /Actueel/Archief/2019/April_2019/Onderhoud_aan_verlichting_N202_en_N206

 • Noord-Hollanders praten mee over hun nieuwe cdK

  (04 juni 2018)

  De provincie Noord-Holland gaat op zoek naar een nieuwe commissaris van de Koning (cdK). Wat voor persoon moet dat zijn? Welke eigenschappen zijn belangrijk voor de nieuwe commissaris? Deze maand kunn...

  /Actueel/Archief/2018/Juni_2018/Noord_Hollanders_praten_mee_over_hun_nieuwe_cdK

 • Bijlage Wob-verzoek Duinpolderweg berekening stikstof

  (22 juni 2016, pdf, 22MB)

  /Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2016/Wob_verzoek_Duinpolderweg_berekening_stikstof/Bijlage_Wob_verzoek_Duinpolderweg_berekening_stikstof.org

 • Monitor Detailhandel 2019

  (17 april 2019, pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Economie_Werk/Detailhandel/Beleidsdocumenten/Monitor_Detailhandel_2019.org

 • wandeltocht

  Ik dacht aan een wandeltocht

  /Modules/Diverse_modules/eParticipatie/Categorie_n/Oostelijk_trace_Hoorn_Enkhuizen/wandeltocht

 • Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming culturele instellingen Noord-Holland 2019

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Noord-Holland/622663/CVDR622663_1.html

 • Noord-Holland helpt jonge boeren duurzaam investeren

  (04 december 2018)

  De provincie Noord-Holland stelt voor de vierde keer subsidie beschikbaar voor jonge landbouwers die hun bedrijf duurzaam moderniseren.

  /Actueel/Archief/2018/December_2018/Noord_Holland_helpt_jonge_boeren_duurzaam_investeren

 • 17 kandidaten burgemeesterschap Hollands Kroon

  (17 juli 2018)

  Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Hollands Kroon hebben 17 personen gesolliciteerd, onder wie 1 vrouwelijke kandidaat. Dit heeft Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, ...

  /Actueel/Archief/2018/Juli_2018/17_kandidaten_burgemeesterschap_Hollands_Kroon

 • Noord-Holland

  (24 april 2019)

  /English/Province_of_Noord_Holland

 • Nieuwsbrief Interbestuurlijk Toezicht

  (10 juni 2016, pdf, 828kB)

  /Bestuur/Interbestuurlijk_toezicht/Publicaties/Nieuwsbrief_Interbestuurlijk_Toezicht.org

 • Cofinanciering Europese EFRO-programma's NH 2015 gewijzigd subsidieplafond Kansen voor West 2 (pb 2015-67)

  http://www.noord-holland.nl/Ps_stukken/AVV/Subsidieplafond_Kansen_voor_West_2_2015_19_05_2015_pdf

 • Voordracht HOV in 't Gooi

  (21 juni 2016, pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Deeltrac_Laren_Hilversum/Documenten_besluitvorming/Voordracht_HOV_in_t_Gooi.org

 • Schiphol

  De Schipholregio is een essentieel en vitaal onderdeel van Noord-Holland en de metropoolregio Amsterdam. De provincie Noord-Holland zet zich in voor een goede balans tussen economische belangen en het...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Schiphol

 • Controleprotocol provinciale verantwoording door mede-overheden

  (pdf, 122kB)

  /Loket/Subsidies/Algemene_formulieren_om_subsidie_aan_te_vragen/Beleidsdocumenten/Controleprotocol_provinciale_verantwoording_door_mede_overheden.org

 • Luchtkwaliteit IJmond 2015

  (pdf, 3MB)

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Luchtkwaliteit/Beleidsdocumenten/Luchtkwaliteit_IJmond_2015.org

 • Waterwet

  http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Waterwet

 • Bijlage 4.4 HOV 't Gooi - Fly-over Oost verkort - technische tekening

  (pdf, 163kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Onderzoeken_en_planstudies/Publicaties_planfase_2012_2015/Hilversum/Hoofdrapport_met_bijlagen/Bijlage_4_4_HOV_t_Gooi_Fly_over_Oost_verkort_technische_tekening.org

 • Bijlagen bij beantwoording Wob-verzoek 't Horntje te Texel

  (pdf, 213MB)

  /Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2017/Wob_verzoek_t_Horntje_te_Texel/Bijlagen_bij_beantwoording_Wob_verzoek_t_Horntje_te_Texel.org

 • Geluidsbelastingkaart inzien

  /Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/G/Geluidsbelastingkaart_inzien

 • Voltooiing Groene Schakel

  Met een faunatunnel onder de A27 en een natuurbrug over de spoorlijn Hilversum-Amersfoort ter hoogte van Anna's Hoeve, wordt de natuur tussen de Utrechtse Heuvelrug en 't Gooi met elkaar verbo...

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Voltooiing_Groene_Schakel

 • GS-besluitenlijst van 10 mei 2016

  (pdf, 56kB)

  /Bestuur/Gedeputeerde_Staten/Gedeputeerde_Staten/GS_besluitenlijst/2016/GS_besluitenlijst_van_10_mei_2016.org

 • presentatie informatieavond MKBA N247 Broek in Waterland (informatieavond 14 juni 2018)

  (15 juni 2018, pdf, 1MB)

  In de maatschappelijke kosten-baten-analyse (MKBA) is onderzocht wat de (onder)doorgang in Broek in Waterland kost en wat het oplevert. Thema’s als doorstroming, tijdwinst, veiligheid en leefbaa...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N235_N247_Bereikbaarheid_Waterland/Documenten/presentatie_informatieavond_MKBA_N247_Broek_in_Waterland_informatieavond_14_juni_2018.org

 • Werkbezoek Rijsenhout

  maandag 20 mei, 2019 om 16:00 t/m 19:00

  Gedeputeerde Joke Geldhof brengt samen met minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken een werkbezoek aan Rijssenhout.

  /Actueel/Agenda/Werkbezoek_Rijsenhout

 • Erfgoed en maatschappelijke betrokkenheid centraal tijdens Dag van de Herbestemming

  (10 september 2018)

  Hoe ga je slim om met de tijd, energie en kennis die buurtbewoners in hun omgeving willen steken? Hoe benader je eigenaren van potentiële monumenten? Participatie moet binnen de Omgevingswet perm...

  /Actueel/Archief/2018/September_2018/Erfgoed_en_maatschappelijke_betrokkenheid_centraal_tijdens_Dag_van_de_Herbestemming

 • Bijlagen bij toelichting:Bijlage 18 Alternatieve verkeersafwikkeling Vpark en effecten Vbuurt

  (03 oktober 2016, pdf, 343kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Deeltrac_Laren_Hilversum/Kennisgeving_Inpassingsplan_HOV_in_t_Gooi_en_besluit_Hogere_waarden/PIP_HOV_in_t_Gooi/Bijlagen_bij_toelichting_Bijlage_18_Alternatieve_verkeersafwikkeling_Vpark_en_effecten_Vbuurt.org

 • Rapportage Facebookcampagne Jouw Noord-Holland (juli 2017)

  (pdf, 12MB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingsvisie/Koers_NH2050/Documenten_Koers_NH2050/Rapportage_Facebookcampagne_Jouw_Noord_Holland_juli_2017.org

 • standpunten gemeenten voor GS besluit november 2017

  (02 november 2017, pdf, 1MB)

  /Bestuur/Regionale_bestuurskracht/Regio_s/Regionale_bestuurskracht_Gooi_en_Vechtstreek/Documenten/standpunten_gemeenten_voor_GS_besluit_november_2017.org

 • Wob-verzoek contract adviseur-begeleider gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

  (pdf, 184kB)

  /Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2017/Wob_verzoek_contract_adviseur_begeleider_gebiedsakkoord_Oostelijke_Vechtplassen_8_september_2017/Wob_verzoek_contract_adviseur_begeleider_gebiedsakkoord_Oostelijke_Vechtplassen.org

 • Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

  http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003716

 • Openbare voorzieningen

  /Loket/Producten_en_Diensten/Thema_s_Levensgebeurtenissen/Sub_thema_s/Wonen_en_leefomgeving/Openbare_voorzieningen

 • Winactie Instagram

  De provincie deelt op Instagram via @oogvoornoordholland en #oogvoornoordholland beelden van mooie plekjes in Noord-Holland, de meest veelzijdige provincie van Nederland. Alle foto’s zijn welkom...

  /Actueel/Winactie_Instagram

 • Nieuws

  /Home/Homepage_elementen/Nieuws

 • Schets van 7 Duinpolderweg-alternatieven

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg/Mediatheek_Duinpolderweg/Afbeeldingen/Zeven_alternatieven_Duinpolderweg

 • routekaart en beschrijving Houtplein

  (17 juni 2016, pdf, 132kB)

  /Loket/Contact/Contact/Downloads/routekaart_en_beschrijving_Houtplein.org

 • Gebiedsdossier Andijk

  (pdf, 8MB)

  /Onderwerpen/Water_Bodem/Waterkwaliteit/Beleidsdocumenten/Gebiedsdossier_Andijk.org