7089 resultaten voor ‘’

 • Schets van 7 Duinpolderweg-alternatieven

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg/Mediatheek_Duinpolderweg/Afbeeldingen/Zeven_alternatieven_Duinpolderweg

 • routekaart en beschrijving Houtplein

  (21 januari 2020, pdf, 59kB)

  /Loket/Contact/Contact/Downloads/routekaart_en_beschrijving_Houtplein.org

 • Gebiedsdossier Andijk

  (pdf, 8MB)

  /Onderwerpen/Water_Bodem/Waterkwaliteit/Beleidsdocumenten/Gebiedsdossier_Andijk.org

 • Werkplan Verkeerseffecten (juli 2013)

  (pdf, 213kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg/Over_het_project/Projectdocumenten/2_a_Inrichting_en_werkwijze/Werkplan_Verkeerseffecten_juli_2013.org

 • Documenten

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Wind_op_land/Windparken/Windpark_Ferrum_Tata_Steel_in_gemeente_Velsen/Documenten

 • 3. Ontwerp toelichting Omgevingsverordening NH2020

  (18 februari 2020, pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingsvisie/Omgevingsverordening/Ontwerp_Omgevingsverordening/3_Ontwerp_toelichting_Omgevingsverordening_NH2020.org

 • Nieuwsbrieven

  (04 oktober 2019)

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Natuurontwikkeling_Texel/Waalenburg/Nieuwsbrieven:9VH2aETnRNmdzN3Xegv8Xg

 • Bijlagenboek 13.1 - AMMD-004346 - AMMD Rapp Maatschappelijke Participatie

  (14 november 2018, pdf, 31MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H13_Participatie_en_inspraak/Bijlagenboek_13_1_AMMD_004346_AMMD_Rapp_Maatschappelijke_Participatie.org

 • Smart Mobility

  De drukte op de Noord-Hollandse (vaar)wegen neemt de komende jaren alleen maar toe en technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Auto’s en schepen worden steeds slimmer en nemen bestuurders...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Smart_Mobility

 • Contact

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verkenning_Bosrandweg_Fokkerweg/Contact

 • Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland 2010

  (26 mei 2016, pdf, 44kB)

  /Onderwerpen/Water_Bodem/Waterwet_en_Waterverordening/Waterverordeningen_en_reglementen_waterschappen/Beleidsdocumenten/Reglementen_waterschappen/Reglement_van_bestuur_voor_het_Hoogheemraadschap_van_Rijnland_2010.org

 • (Update) Extra dag spoedreparatie Krusemanlaan (N194) bij Heerhugowaard

  (29 juli 2019)

  De provincie Noord-Holland voert op maandag 29 juli 2019 vervolgwerkzaamheden uit aan het asfalt op de rotonde N194 met de Krusemanlaan. Het werk zou op vrijdag 26 juli worden afgerond, maar een extra...

  /Actueel/Archief/2019/Juli_2019/Update_Extra_dag_spoedreparatie_Krusemanlaan_N194_bij_Heerhugowaard

 • Prinses Amaliabrug gaat open voor verkeer

  (05 augustus 2019)

  De provincie Noord-Holland stelt de nieuwe Prinses Amaliabrug bij Westknollendam open voor verkeer.

  /Actueel/Archief/2019/Augustus_2019/Prinses_Amaliabrug_gaat_open_voor_verkeer

 • Nieuwsbrief Duinpolderweg

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg/Nieuwsbrief_Duinpolderweg

 • Werkzaamheden Nollenweg (N508) Alkmaar: 13 tot en met 22 mei 2019

  (13 mei 2019)

  De provincie Noord-Holland verricht in de nachten van maandag 13 mei tot en met woensdag 22 mei 2019 wegwerkzaamheden aan de N508 Nollenweg in Alkmaar. Het gaat zowel om voorbereidende werkzaamheden a...

  /Actueel/Archief/2019/Mei_2019/Werkzaamheden_Nollenweg_N508_Alkmaar_13_tot_en_met_22_mei_2019

 • Criteria 2017 Instagram winactie

  (20 april 2017, pdf, 246kB)

  /Actueel/Winactie_Instagram/Documenten/Criteria_2017_Instagram_winactie.org

 • Bijlage 6c knooppuntnotitie Uitgeest

  (18 april 2018, pdf, 8MB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/OV_Knooppunten/Kennemerlijn/Documenten_Kennemerlijn/Knooppuntnotities/Bijlage_6c_knooppuntnotitie_Uitgeest.org

 • LOGIC 3 (EFRO)

  (01 oktober 2018, pdf, 4MB)

  /Loket/Subsidies/Subsidieregister_en_kennisgeving_staatssteun/Steunmaatregelen_2018/LOGIC_3_EFRO.org

 • Cofinanciering Europese EFRO-programma's NH 2016, subsidieplafonds 2018 (pb 2018-5)

  https://www.noord-holland.nl/PS_stukken/AVV/Besluit_vaststelling_subsidieplafonds_2018_Uvr_Cofinanciering_Europ_EFRO_progr_s_NH_2016.org

 • Greenports

  Een 'greenport' is een groot tuinbouwcluster, waarin planten, bomen, bollen, bloemen en groenten worden geproduceerd en verhandeld. Het grootste deel van de productie gebeurt in kassen (d...

  /Onderwerpen/Land_en_tuinbouw_visserij/Greenports

 • Openstellingsbesluit Natuurbeheer NH 2018 (pb 2017-108)

  https://www.noord-holland.nl/PS_stukken/AVV/Besluit_vaststelling_Uvr_Openstelling_2018_SNL_Natuur_en_Landschap_Noord_Holland.org

 • HOV station Beverwijk - huidige situatie

  (pdf, 896kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_station_Beverwijk/Afbeeldingen/HOV_station_Beverwijk_huidige_situatie.org

 • Aanvullend advies natuurwaarden

  (pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/A9_Aansluiting_bij_Heiloo/Onderzoeken_en_planstudies/Procedure_ontwerpbestemmingsplan/Aanvullend_advies_natuurwaarden.org

 • Bijlagenboek 4.2. - AMMD-003922 - Onderzoek luchtkw parkeerterrein stadsstrand Hoorn

  (14 november 2018, pdf, 669kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H4_Luchtkwaliteit/Bijlagenboek_4_2_AMMD_003922_Onderzoek_luchtkw_parkeerterrein_stadsstrand_Hoorn.org

 • Europese projecten Noord-Holland, vervallen

  /Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/E/Europese_projecten_Noord_Holland_vervallen

 • Inrichtingskaart Hanenplas

  (pdf, 786kB)

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Natuurontwikkeling_Texel/Hanenplas/Documenten/Inrichtingskaart_Hanenplas.org

 • Bereikbaarheid

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N242_Leeghwaterbrug/Bereikbaarheid

 • Motivering vvgb spuisluis

  (15 juni 2017, pdf, 552kB)

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Wind_op_land/Windparken/Windpark_Spuisluis_in_gemeente_Velsen/Documenten/Motivering_vvgb_spuisluis.org

 • Gerelateerde informatie

  /Onderwerpen/Economie_Werk/Circulaire_economie/Gerelateerde_informatie

 • Nieuws

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Renovatie_Koopvaardersschutsluis/Nieuws

 • Openstelling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 2019

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2018-9302.html

 • Wijdemeren verslag overleg raad 11 mei 2017

  (16 juni 2017, pdf, 118kB)

  /Bestuur/Regionale_bestuurskracht/Regio_s/Regionale_bestuurskracht_Gooi_en_Vechtstreek/Documenten/Wijdemeren_verslag_overleg_raad_11_mei_2017.org

 • Hoofdrapport met bijlagen

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Onderzoeken_en_planstudies/Publicaties_planfase_2012_2015/Hilversum/Hoofdrapport_met_bijlagen

 • Documenten

  /Onderwerpen/Natuur/Natuurbeheer/Monitoring_van_natuurverbindingen/Documenten

 • Verslag netwerkdiner Cultureel erfgoed in de omgevingsvisie

  (08 februari 2018, pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Cultuur_en_Erfgoed/Cultuurlandschap_en_erfgoed/Documenten/Verslag_netwerkdiner_Cultureel_erfgoed_in_de_omgevingsvisie.org

 • Tiggelen, R. van

  Ronald van Tiggelen Partij: PVV tiggelenr@noord-holl...

  /Bestuur/Provinciale_Staten/Duo_commissieleden/Duo_commissieleden_PVV/Tiggelen_R_van

 • Documenten Verkenningen NH2050

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingsvisie/Verkenningen_NH2050/Documenten_NH2050

 • CV, nevenfuncties en deelnemingen

  /Bestuur/Gedeputeerde_Staten/Leden_Gedeputeerde_Staten/Jeroen_Olthof/Personalia/CV_nevenfuncties_en_deelnemingen

 • 121 tot 150 Geredigeerd

  (13 augustus 2019, zip, 10MB)

  /Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2019/Wob_verzoek_Leeghwaterbrug_13_augustus_2019/121_tot_150_Geredigeerd

 • Hoofdrapport MER

  (pdf, 19MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg/Over_het_project/Projectdocumenten/2_e_Onderzoeksresultaten_MER/Hoofdrapport_MER.org

 • 61 tot 90 Geredigeerd

  (13 augustus 2019, zip, 19MB)

  /Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2019/Wob_verzoek_Leeghwaterbrug_13_augustus_2019/61_tot_90_Geredigeerd

 • Subsidieplafonds 2012 ILG wijziging per 30-5-12 (pb66)

  https://www.noord-holland.nl/Ps_stukken/AVV/Subsidieplafond_inrichting_landelijk_gebied_2008_22_05_2012_pdf

 • Richtlijn Industriële Emissies

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010L0075-20110106&rid=1

 • Planstudie de Zaan (2009)

  (pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Wilhelminasluis_Zaandam/Documenten/Planstudie_de_Zaan_2009.org

 • Rapportage Facebookcampagne Jouw Noord-Holland (juli 2017)

  (pdf, 12MB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingsvisie/Koers_NH2050/Documenten_Koers_NH2050/Rapportage_Facebookcampagne_Jouw_Noord_Holland_juli_2017.org

 • Verkenningstraject Schipholcorridor afgerond

  (10 juli 2019)

  De verkenningsfase Schipholcorridor is afgerond. Samen met veel partijen is de afgelopen jaren gewerkt aan het onderzoeken van de verschillende opgaven op de treincorridor Leiden-Schiphol-Weesp-Lelyst...

  /Actueel/Archief/2019/Juli_2019/Verkenningstraject_Schipholcorridor_afgerond

 • standpunten gemeenten voor GS besluit november 2017

  (02 november 2017, pdf, 1MB)

  /Bestuur/Regionale_bestuurskracht/Regio_s/Regionale_bestuurskracht_Gooi_en_Vechtstreek/Documenten/standpunten_gemeenten_voor_GS_besluit_november_2017.org

 • Wob-verzoek contract adviseur-begeleider gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

  (pdf, 184kB)

  /Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2017/Wob_verzoek_contract_adviseur_begeleider_gebiedsakkoord_Oostelijke_Vechtplassen_8_september_2017/Wob_verzoek_contract_adviseur_begeleider_gebiedsakkoord_Oostelijke_Vechtplassen.org

 • NWB Jaarverslag 2018

  (pdf, 7MB)

  /Over_de_provincie/Organisatie/Deelnemingen/Deelnemingen/Nederlandse_Waterschapsbank_N_V_NWB/Beleidsdocumenten/NWB_Jaarverslag_2018.org

 • Ontslag

  /Loket/Producten_en_Diensten/Thema_s_Levensgebeurtenissen/Sub_thema_s/Werk_en_loopbaan/Ontslag