5925 resultaten voor ‘’

 • Zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland, vervallen

  /Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/Z/Zonnestroom_maatschappelijk_vastgoed_Noord_Holland_vervallen

 • Infographic Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019

  (pdf, 8MB)

  /Onderwerpen/Economie_Werk/Publicaties/Infographic_Uitvoeringsagenda_Economie_2016_2019.org

 • Zeestad Statuten

  (pdf, 762kB)

  /Over_de_provincie/Organisatie/Deelnemingen/Deelnemingen/Zeestad_Beheer_B_V_Zeestad/Beleidsdocumenten/Zeestad_Statuten.org

 • Ongehoord_vliegtuiglawaai

  (pdf, 100kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Schiphol/Publicaties/Ongehoord_vliegtuiglawaai.org

 • Recreatie

  /Loket/Producten_en_Diensten/Thema_s_Levensgebeurtenissen/Sub_thema_s/Cultuur_sport_en_vrije_tijd/Recreatie

 • Detailhandelsbeleid 2015-2020

  (26 mei 2016, pdf, 8MB)

  /Onderwerpen/Economie_Werk/Detailhandel/Beleidsdocumenten/Detailhandelsbeleid_2015_2020.org

 • De Kampen: deel polder inrichten als hoogwaardig weidevogelgrasland

  De Kampen is een polder ten zuidoosten van de A27 bij Blaricum. De provincie wil een deel van de polder inrichten als hoogwaardig weidevogelgrasland. Op dit moment overleven namelijk te weinig jonge v...

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/De_Kampen_deel_polder_inrichten_als_hoogwaardig_weidevogelgrasland

 • Napoleontisch spektakel voor Hildes verjaardag

  (15 oktober 2018)

  Hilde viert zondag 21 oktober haar verjaardag met een groot spektakel in Napoleontische sfeer, alsof het 1799 is.

  /Actueel/Archief/2018/Oktober_2018/Napoleontisch_spektakel_voor_Hildes_verjaardag

 • Nieuws

  /Onderwerpen/Land_en_tuinbouw_visserij/Nieuws

 • Toezicht op omgeving

  (24 april 2019)

  In het omgevingsrecht zijn er regels waar overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken). Deze regels zijn er om de veiligheid en gezond...

  /Bestuur/Interbestuurlijk_toezicht/Toezicht_op_omgeving

 • Impact aanleg oeverdijk en peilbeheer Bijlagenboek 9.9

  (14 november 2018, pdf, 1MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Omgevingsvergunning_en_vvgb/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Impact_aanleg_oeverdijk_en_peilbeheer_Bijlagenboek_9_9.org

 • Op zoek naar personeel?

  Net als de technologie verandert ook de vraag naar personeel. Door de snelle technologische vernieuwingen ontstaan nieuwe functies waarvoor specifieke kennis nodig is en verdwijnen bestaande functies.

  /Onderwerpen/Economie_Werk/Projecten/Arbeidsmarkt_Onderwijs/Op_zoek_naar_personeel

 • Quick scan wijze van marktbenadering door Bouwend Nederland (februari 2015)

  (pdf, 810kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verbinding_A8_A9/Over_het_project/Projectdocumenten/2_Planfase/Quick_scan_wijze_van_marktbenadering_door_Bouwend_Nederland_februari_2015.org

 • Nieuwsbrieven van Gooimeer naar Vecht

  (03 januari 2019)

  /Onderwerpen/Toerisme_recreatie/Projecten/Vaarverbinding_Naarden_buiten_de_vesting/Aanmelden_voor_de_nieuwsbrief_Van_Gooimeer_naar_Vecht/Nieuwsbrieven_van_Gooimeer_naar_Vecht:FGT8mgGpTNSGRjaole0MNA

 • Horstermeerpolder

  De Horstermeerpolder is een cirkelvormige droogmakerij in het Vechtplassengebied. De polder ligt in de driehoek Nederhorst Den Berg, Kortenhoef en Vreeland en heeft een oppervlakte van 620 hectare. Om...

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Horstermeerpolder

 • Bijlage 4 bij Waterverordening HHNK

  (30 november 2016, pdf, 722kB)

  /Onderwerpen/Water_Bodem/Waterwet_en_Waterverordening/Waterverordeningen_en_reglementen_waterschappen/Beleidsdocumenten/Hoogheemraadschap_Hollands_Noorderkwartier/Bijlage_4_bij_Waterverordening_HHNK.org

 • Zomersluiting informatiecentrum HOV in ’t Gooi

  (12 juli 2019)

  Informatiecentrum HOV in ’t Gooi is in de zomervakantie gesloten voor publiek. Op vrijdag 12 juli trekken we om 17.00 uur de deur achter ons dicht. Op woensdag 28 augustus om 14.00 uur zijn we w...

  /Actueel/Archief/2019/Juli_2019/Zomersluiting_informatiecentrum_HOV_in_t_Gooi

 • Tussenstand Actieagenda circulaire economie

  (16 januari 2019)

  In 2017 heeft de provincie Noord-Holland het Ontwikkelingsperspectief en de Actieagenda circulaire economie vastgesteld. De voortgangsrapportage geeft inzicht in de resultaten die tot nu toe zijn bere...

  /Actueel/Archief/2019/Januari_2019/Tussenstand_Actieagenda_circulaire_economie

 • Jellema, A.A.J.

  Partij: PvdA jellemaa@noord-holla... 06-12416056

  /Bestuur/Provinciale_Staten/Statenleden/Jellema_A_A_J

 • Woning kopen en verkopen

  /Loket/Producten_en_Diensten/Thema_s_Levensgebeurtenissen/Sub_thema_s/Wonen_en_leefomgeving/Woning_kopen_en_verkopen

 • Bedrijfsverplaatsing en kavelruil NNN, subsidieplafonds 2017 (pb 2017-20)

  https://www.noord-holland.nl/PS_stukken/AVV/Besluit_subsidieplafonds_UVR_bedrijfsverplaatsing_en_kavelruil_Natuur_Netwerk_NH_2017.org

 • Werken op, in, onder of langs provinciale wegen

  /Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/W/Aanleggen_van_kabels_in_provinciale_vaar_weg_verzoek

 • Begroting 2016

  (15 juni 2016, pdf, 4MB)

  /Bestuur/Financien/Beleidsdocumenten/Begroting_2016.org

 • Beleidsevaluatie CPO in Noord-Holland

  (06 juli 2016, pdf, 1006kB)

  /Onderwerpen/Bouwen_wonen/Projecten/Zelfbouw_Noord_Holland/Media_Zelfbouw_Noord_Holland/Gemeenten_corporaties/Documenten/Beleidsevaluatie_CPO_in_Noord_Holland.org

 • Overzicht projecten en projectleiders

  (xls, 37kB)

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Oostelijke_Vechtplassen/Nieuwsbrieven/Overzicht_projecten_en_projectleiders

 • Kop van Noord-Holland

  Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon vormen samen de regio Kop van Noord-Holland. Op deze pagina vindt u het nieuws over verkeer en vervoer, groenprojecten en andere ontwikkelingen in de Kop. ...

  /Regio_s/Kop_van_Noord_Holland

 • Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Provincie Noord-Holland B.V. (ODENH)

  ODENH biedt kapitaal aan ondernemingen die innovatieve producten of technologieën ontwikkelen op het gebied van duurzame energie. Deze ondernemingen dienen zich te bevinden in de (door)startfase ...

  /Over_de_provincie/Organisatie/Deelnemingen/Deelnemingen/Ontwikkelingsfonds_Duurzame_Energie_Provincie_Noord_Holland_B_V_ODENH

 • Uitvoerder Hans van der Ham aan het woord

  (24 juli 2018)

  Het is niet meer te missen: iedere automobilist, fietser, wandelaar of schipper die in de buurt van de Beatrixbrug in Westknollendam komt ziet het, hier gaat wat gebeuren! Voor Hans van der Ham, uitvo...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N246_N244_Alkmaar_Trajectonderhoud/Nieuwsbrieven_N246_N244/Uitvoerder_Hans_van_der_Ham_aan_het_woord

 • Uitvoeringsregeling subsidie herstructurering en intelligent ruimtegebruik Noord-Holland 2014, gewijzigd (pb2016-21)

  http://www.noord-holland.nl/Ps_stukken/AVV/Wijziging_UvR_subsidie_HIRB_2016_16_02_2016_pdf

 • Voorziening onverwijlde bijstand

  /Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/V/Voorziening_onverwijlde_bijstand

 • Kapwerkzaamheden Industrieweg Wormerveer

  (11 februari 2019)

  Om de N246 veiliger te maken, verlegt de provincie Noord-Holland op sommige plaatsen het fietspad, de rijbaan of de sloot. Om daarvoor ruimte te maken, worden bomen gekapt tussen de Industrieweg en de...

  /Actueel/Archief/2019/Februari_2019/Kapwerkzaamheden_Industrieweg_Wormerveer

 • Beeldkwaliteitsplan Stelling van Amsterdam

  (22 juli 2016, pdf, 195MB)

  /Onderwerpen/Cultuur_en_Erfgoed/Stelling_van_Amsterdam/Beleidsdocumenten/Beeldkwaliteitsplan_Stelling_van_Amsterdam.org

 • Wob-verzoek Reconstructie Houtplein-Dreef Haarlem

  (19 maart 2019, pdf, 843kB)

  /Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2019/Wob_verzoek_Reconstructie_Houtplein_Dreef_in_Haarlem/Wob_verzoek_Reconstructie_Houtplein_Dreef_Haarlem.org

 • Onderhoudswerkzaamheden bij bushalte Driemondweg (N236)

  (22 november 2018)

  De provincie voert van maandag 26 november tot en met vrijdag 7 december 2018 werkzaamheden uit aan het wegdek van de N236 ter hoogte van de bushalte aan de Driemondweg.

  /Actueel/Archief/2018/November_2018/Onderhoudswerkzaamheden_bij_bushalte_Driemondweg_N236

 • Agenda ARO 23 augustus 2016

  (18 augustus 2016, pdf, 106kB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/Meer_informatie_over_de_ARO/Agenda/2016/Agenda_ARO_23_augustus_2016.org

 • 20171103 Rapport Conclusies en Aanbevelingen O_Team Den Helder-Texel

  (pdf, 3MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Bereikbaarheid_Den_Helder/Documenten/20171103_Rapport_Conclusies_en_Aanbevelingen_O_Team_Den_Helder_Texel.org

 • Verordening bijzondere voordelen gemeenteraad en commissies, kennisneming door provincie

  /Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/V/Verordening_bijzondere_voordelen_gemeenteraad_en_commissies_kennisneming_door_provincie

 • Nadere SOK Wilhelminasluis (2014)

  (pdf, 42kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Wilhelminasluis_Zaandam/Documenten/Nadere_SOK_Wilhelminasluis_2014.org

 • Bijlagenboek 11.26 - Kaart tijdelijke toegangsgeulen en loswallen

  (14 november 2018, pdf, 926kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Ontgrondingenvergunning/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Bijlagenboek_11_26_Kaart_tijdelijke_toegangsgeulen_en_loswallen.org

 • 20 groene ideeën van vrijwilligers krijgen financiële bijdrage

  (15 juli 2019)

  Mensen betrekken bij de natuur is het belangrijkste doel van het Betrekken bij Groen Fonds. De provincie Noord-Holland verdeelt € 45.000,- over projecten waarbij groene en niet-groene organisatie...

  /Actueel/Archief/2019/Juli_2019/20_groene_idee_n_van_vrijwilligers_krijgen_financi_le_bijdrage

 • Merkenonderzoek Cultuursector NH

  (19 mei 2016, pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Cultuur_en_Erfgoed/Culturele_instellingen/Onderzoeken/Merkenonderzoek_Cultuursector_NH.org

 • Bijlagen bij toelichting: Bijlage 23 Nota bereikbaarheid, zichtbaarheid en bruikbaarheid bedrijven

  (03 oktober 2016, pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Deeltrac_Laren_Hilversum/Kennisgeving_Inpassingsplan_HOV_in_t_Gooi_en_besluit_Hogere_waarden/PIP_HOV_in_t_Gooi/Bijlagen_bij_toelichting_Bijlage_23_Nota_bereikbaarheid_zichtbaarheid_en_bruikbaarheid_bedrijven.org

 • Algemene subsidieverordening

  In de algemene subsidieverordening (AsN) staan de bevoegdheden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten op het gebied van subsidieverstrekking en de subsidieprocedure. De gewijzigde AsN 2011 is o...

  /Loket/Subsidies/Algemene_subsidieverordening

 • Extra bijlage bij beantwoording Wob-verzoek Samenwerkende natuur- en milieuorganisaties inzake Duinpolderweg (30 augustus 2018)

  (14 december 2018, pdf, 3MB)

  /Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2018/Wob_verzoek_Samenwerkende_natuur_en_milieuorganisaties_inzake_Duinpolderweg_30_augustus_2018/Extra_bijlage_bij_beantwoording_Wob_verzoek_Samenwerkende_natuur_en_milieuorganisaties_inzake_Duinpolderweg_30_augustus_2018.org

 • Zomernota 2017

  (pdf, 3MB)

  /Bestuur/Financien/Beleidsdocumenten/Zomernota_2017.org

 • Duurzaam Erfgoed Congres 2019: 'Van Gouden Eeuw naar Groene Eeuw'

  (16 mei 2019)

  Tijdens het Duurzaam Erfgoed Congres op 6 juni staan de kansen en ambities voor erfgoed in de energietransitie centraal.

  /Actueel/Archief/2019/Mei_2019/Duurzaam_Erfgoed_Congres_2019_Van_Gouden_Eeuw_naar_Groene_Eeuw

 • Brief informateur aan PS over coalitieakkoord 2019-2023 'Duurzaam doorpakken!'

  (12 juni 2019, pdf, 610kB)

  /Bestuur/Provinciale_Staten/Statenverkiezingen2019/Coalitievorming_2019/Brieven_in_formateurs/Brief_informateur_aan_PS_over_coalitieakkoord_2019_2023_Duurzaam_doorpakken.org

 • Economische Agenda 2012-2015

  (pdf, 3MB)

  /Onderwerpen/Economie_Werk/Digitale_bereikbaarheid/Beleidsdocumenten/Economische_Agenda_2012_2015.org

 • Afvalzorg Jaarverslag 2017

  (pdf, 5MB)

  /Over_de_provincie/Organisatie/Deelnemingen/Deelnemingen/NV_Afvalzorg_Holding_Afvalzorg/Beleidsdocumenten/Afvalzorg_Jaarverslag_2017.org

 • Brief GS aan PS Duinpolderweg oplossingsrichtingen

  (pdf, 10MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg/Over_het_project/Projectdocumenten/2_c_Tussenstap/Besluitvorming_inrichting_MER_najaar_2016/Brief_GS_aan_PS_Duinpolderweg_oplossingsrichtingen.org