2150 resultaten voor ‘’

 • GO!-NH deelnemers

  (pdf, 92kB)

  /Onderwerpen/Economie_Werk/Projecten/GO_NH/Media_GO_NH/GO_NH_deelnemers.org

 • Kwaliteitsimpuls Zonneparken

  (14 augustus 2019, pdf, 4MB)

  /Onderwerpen/Bouwen_wonen/Bouwen_in_landelijk_gebied/Beleidsdocumenten/Kwaliteitsimpuls_Zonneparken.org

 • Actueel

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N242_Agriport_bij_Middenmeer/Actueel

 • Nota voorlopig voorkeursalternatief Duinpolderweg

  (pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg/Over_het_project/Projectdocumenten/2_f_Voorlopig_voorkeursalternatief/Nota_voorlopig_voorkeursalternatief_Duinpolderweg.org

 • Contact

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/De_Kampen_deel_polder_inrichten_als_hoogwaardig_weidevogelgrasland/Contact

 • Bijlage 6.2 HOV 't Gooi - Tweede ecoduct- technische tekening

  (pdf, 299kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Onderzoeken_en_planstudies/Publicaties_planfase_2012_2015/Hilversum/Hoofdrapport_met_bijlagen/Bijlage_6_2_HOV_t_Gooi_Tweede_ecoduct_technische_tekening.org

 • Omgevingsapp N243

  (12 maart 2018)

  Omgevingsapp N243

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N243_Herinrichting/Nieuwsbrief/Maart_2018/Omgevingsapp

 • Besluit tot vaststelling Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 12-11-2018 (pdf - 622 kb)

  (07 februari 2019, pdf, 621kB)

  /Onderwerpen/Water_Bodem/Waterwet_en_Waterverordening/Waterverordeningen_en_reglementen_waterschappen/Beleidsdocumenten/Waterschap_Amstel_Gooi_en_Vecht/Besluit_tot_vaststelling_Waterverordening_Waterschap_Amstel_Gooi_en_Vecht_2017_12_11_2018_pdf_622_kb.org

 • Planning

  De planning van de werkzaamheden voor de aanleg van de aansluiting op de A9 bij Heiloo is sterk afhankelijk van - nog te nemen - besluiten in ruimtelijke procedures zoals grondverwerving en aanpassing...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/A9_Aansluiting_bij_Heiloo/Planning

 • Kaart gemeenten bij notitie reikwijdte en detailniveau

  (pdf, 782kB)

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Wind_op_land/Over_het_project/Onderzoeken/Kaart_gemeenten_bij_notitie_reikwijdte_en_detailniveau.org

 • Bekendmaking wijziging PRV 15 december 2014

  (pdf, 324kB)

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Wind_op_land/Aanvragen_windparken/Archief:6TGK1KqsR2GFp2W2pEFBbg/Bekendmaking_wijziging_PRV_15_december_2014.org

 • Marktruimteonderzoek detailhandel

  (05 april 2018, pdf, 6MB)

  /Onderwerpen/Economie_Werk/Detailhandel/Beleidsdocumenten/Marktruimteonderzoek_detailhandel.org

 • bijlage knelpunten regionale vaarnetwerken

  (pdf, 379kB)

  /Onderwerpen/Toerisme_recreatie/Waterrecreatie/Beleidsdocumenten/bijlage_knelpunten_regionale_vaarnetwerken.org

 • 20160916-405405-Rapportage kruispunt Kogendijk-N9_def

  (pdf, 8MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Bereikbaarheid_Den_Helder/Documenten/20160916_405405_Rapportage_kruispunt_Kogendijk_N9_def.org

 • PRV kaart5b Bufferzones

  (08 januari 2019, pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Omgevingsvisie_en_PRV/Media_Structuurvisie_en_PRV/PRV_kaart5b_Bufferzones.org

 • Agenda ARO 19 april 2017

  (pdf, 102kB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/Meer_informatie_over_de_ARO/Agenda/2017/Agenda_ARO_19_april_2017.org

 • Anna's Hoeve

  Bij de behandeling van de inrichtingsvisie voor het natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve is door de gemeenteraad van Hilversum gevraagd om een nader onderzoek over het al dan niet afsluiten van...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Deeltrac_Laren_Hilversum/Anna_s_Hoeve

 • Leefstijlvinder

  (18 juli 2018, pdf, 4MB)

  /Onderwerpen/Toerisme_recreatie/Nieuwsbrief_Waterrecreatie/Terugblik_op_Waterrecreatiefestival_6_juli_2018/Leefstijlvinder.org

 • Beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan

  In het laatste kwartaal van 2016 is het beeldkwaliteitsplan van de Beatrixbrug en de Kogerpolderbrug voorgelegd aan de welstandscommissies van de gemeenten Zaanstad en Alkmaar. Met enkele aanvullingen...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N246_N244_Alkmaar_Trajectonderhoud/Nieuwsbrieven_N246_N244/Beeldkwaliteitsplan_en_bestemmingsplan

 • Nota van inlichtingen marktconsultatie

  (pdf, 122kB)

  /Onderwerpen/Economie_Werk/Digitale_bereikbaarheid/Publicaties/Nota_van_inlichtingen_marktconsultatie.org

 • Buurtbussen in Noord-Holland

  Buurtbussen rijden al jaren als extra dienst naast het reguliere busvervoer dat door Connexxion wordt aangeboden. Buurtbussen zijn een openbare vervoersdienst die op vrijwillige basis wordt aangeboden...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Openbaar_vervoer/Buurtbussen_in_Noord_Holland

 • Bereikbaarheid

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N504_Verkeerspleinen_Noord_Scharwoude/Bereikbaarheid

 • Fijn stof in de IJmond Samenstelling en Gezondheid

  (27 december 2018, pdf, 3MB)

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Grafietregen/Documenten/Fijn_stof_in_de_IJmond_Samenstelling_en_Gezondheid.org

 • Samenstelling

  De Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling bestaat uit deskundigen op het gebied van landschap, stedenbouw en cultuurhistorie. Daarbij is ook bijzondere kennis op de terreinen economie, landbouw en w...

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/Meer_informatie_over_de_ARO/Samenstelling

 • Memo Analyse Rapportage Bunnik-Brunner

  (pdf, 65kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg/Over_het_project/Projectdocumenten/2_c_Tussenstap/Besluitvorming_probleemanalyse_voorjaar_2016/Memo_Analyse_Rapportage_Bunnik_Brunner.org

 • Vervoerplan Connexxion Haarlem IJmond vanaf 28 april 2019

  (18 maart 2019, pdf, 477kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Openbaar_vervoer/Beleidsdocumenten/Vervoerplan_Connexxion_Haarlem_IJmond_vanaf_28_april_2019.org

 • Eindrapport stiltegebiedenbeleid

  (pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Geluid/Beleidsdocumenten/Eindrapport_stiltegebiedenbeleid.org

 • Tussenstand Milieubeleid 2015-2018

  (pdf, 4MB)

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Publicaties/Tussenstand_Milieubeleid_2015_2018.org

 • Addendum Kader Ruimtelijke Kwaliteit

  (pdf, 97MB)

  /Onderwerpen/Water_Bodem/Waterveiligheid/Markermeerdijken/Addendum_Kader_Ruimtelijke_Kwaliteit.org

 • Heritage Impact Assessment Verbinding A8-A9 (september 2015)

  (pdf, 32MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verbinding_A8_A9/Over_het_project/Projectdocumenten/2_c_UNESCO_ICOMOS/Heritage_Impact_Assessment_Verbinding_A8_A9_september_2015.org

 • Overzichtskaart kappen bomen

  (09 september 2019, pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Deeltrac_Laren_Hilversum/Overzichtskaart_kappen_bomen.org

 • Groen in 1 oogopslag

  (06 november 2018, pdf, 576kB)

  /Onderwerpen/Natuur/Natuurbeleid/Beleidsdocumenten/Groen_in_1_oogopslag.org

 • Statenvoordracht PRV vastgesteld op 12-12-2016

  (pdf, 6MB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Omgevingsvisie_en_PRV/Documenten/Statenvoordracht_PRV_vastgesteld_op_12_12_2016.org

 • Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek; Duinpolderweg uitkomsten en gevolgen besluit PS ZH

  (26 november 2018, pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg/Over_het_project/Projectdocumenten/2_g_Definitief_Voorkeursalternatief/Bereikbaarheid_Haarlemmermeer_Bollenstreek_Duinpolderweg_uitkomsten_en_gevolgen_besluit_PS_ZH.org

 • Blog: Elswout, er warmpjes bij zitten?

  (14 januari 2019)

  Verstopt in het weelderige groen achter Haarlem ligt –in de gemeente Bloemendaal- het rijksmonumentale Landgoed Elswout. Een prachtig ensemble van bijzondere gebouwen met een rijke historie.

  /Onderwerpen/Cultuur_en_Erfgoed/Projecten/Loods_herbestemming_monumenten/Blogs/Blog_Elswout_er_warmpjes_bij_zitten

 • Provinciale Milieuverordening (tranche 10A)

  (22 november 2018, pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Publicaties/Provinciale_Milieuverordening_tranche_10A.org

 • Subsidie voor recreatief personenvervoer over water

  (06 december 2018)

  Dit jaar hebben we in Nederland kunnen genieten van een heerlijke lange zomer. Nu het vaarseizoen voorbij is, is het tijd om na te denken over uw activiteiten voor het volgende jaar. Wilt u een nieuwe...

  /Onderwerpen/Toerisme_recreatie/Nieuwsbrief_Waterrecreatie/Subsidie_voor_recreatief_personenvervoer_over_water:7g4j60UjRUWxx0C9S-obJw

 • Werkzaamheden in beeld - april 2019

  Dinsdag 16 april heeft onze fotograaf een rondje gemaakt door het projectgebied van de N522 Vervanging brug Ouderkerk. De aankondigingsborden voor de afsluiting van het eerste deel fietspad zijn gepla...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N522_Vervanging_brug_Ouderkerk/Fotogalerij/Eerdere_fotogalerijen/Werkzaamheden_in_beeld_april_2019

 • Milieubeleidsplan 2015-2018

  (17 juni 2016, pdf, 6MB)

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Publicaties/Milieubeleidsplan_2015_2018.org

 • Bijlage 8.1 HOV 't Gooi - Oosterengweg- technische rapportage

  (pdf, 4MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Onderzoeken_en_planstudies/Publicaties_planfase_2012_2015/Hilversum/Hoofdrapport_met_bijlagen/Bijlage_8_1_HOV_t_Gooi_Oosterengweg_technische_rapportage.org

 • Presentatie informatieavond Wilhelminasluis - 5 februari 2019

  (pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Wilhelminasluis_Zaandam/Documenten/Presentatie_informatieavond_Wilhelminasluis_5_februari_2019.org

 • Convenant werklocaties regio Alkmaar

  (pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Economie_Werk/Bedrijventerreinen_Kantoren/Beleidsdocumenten/Convenant_werklocaties_regio_Alkmaar.org

 • Waterhuishoudkundig plan

  (pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/A9_Aansluiting_bij_Heiloo/Onderzoeken_en_planstudies/Overige_onderzoeken/Waterhuishoudkundig_plan.org

 • Investeer in ‘studentenhuizen’ voor ouderen

  (02 oktober 2018)

  Sociale eenzaamheid onder ouderen neemt hand over hand toe. Gemeenten en provincies kunnen daar iets aan doen, bijvoorbeeld door het starten van een Thuishuisproject. Oudere alleenstaanden, met een kl...

  /Onderwerpen/Bouwen_wonen/Nieuwsbrief_Wonen/Investeer_in_studentenhuizen_voor_ouderen

 • Planning besluitvorming Duinpolderweg

  (24 mei 2018)

  De afgelopen maanden hebben wij steeds gecommuniceerd dat medio 2018 wordt besloten over een definitief voorkeursalternatief. Inmiddels zijn de voorlopige data voor de besprekingen in de Statencommiss...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg/Nieuwsbrief_Duinpolderweg/Planning_besluitvorming_Duinpolderweg

 • Schetsontwerp voorlopig voorkeursalternatief, Lisse zuid-A44

  (18 januari 2018, pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg/Over_het_project/Projectdocumenten/2_f_Voorlopig_voorkeursalternatief/Schetsontwerp_voorlopig_voorkeursalternatief_Lisse_zuid_A44.org

 • Ontwerp Laren - Hilversum

  (pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Documenten/Ontwerp_Laren_Hilversum.org

 • Gestuurde grondboringen voor glasvezel

  (05 juni 2018)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Verkeersveiligheid_doorstroming_en_leefbaarheid/Nieuwsbrieven_Centrale_brugbediening/Gestuurde_grondboringen_voor_glasvezel

 • Verordening Faunabeheer

  (23 december 2016, pdf, 112kB)

  /Onderwerpen/Natuur/Natuurbescherming/Verordeningen/Verordening_Faunabeheer.org

 • Natuurbeleid

  Bossen, heidevelden, duinen, veenweiden, open polders, kwelders en de Noordzee, Waddenzee en het IJsselmeer. Noord-Holland heeft veel verschillende natuur- en cultuurlandschappen. Deze zijn van intern...

  /Onderwerpen/Natuur/Natuurbeleid

 • Archeologisch en cultuurhistorische inventarisatie

  (06 april 2017, pdf, 20MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/A9_Aansluiting_bij_Heiloo/Onderzoeken_en_planstudies/Procedure_ontwerpbestemmingsplan/Archeologisch_en_cultuurhistorische_inventarisatie.org

 • Brief aan PS Programma Natuurontwikkeling 2020-2024

  (18 september 2019, pdf, 46kB)

  /Onderwerpen/Natuur/Natuurbeleid/Beleidsdocumenten/Brief_aan_PS_Programma_Natuurontwikkeling_2020_2024.org

 • Factsheet ODIJmond

  (05 december 2018, pdf, 265kB)

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Grafietregen/Documenten/Factsheet_ODIJmond.org

 • Tracékaart Huizen-Blaricum

  (11 december 2018, pdf, 3MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Deeltrac_Huizen_Blaricum/Tracekaart_Huizen_Blaricum.org

 • Samenvatting Rapportage Grip op Groei, toekomstperspectief verblijfsrecreatie

  (pdf, 43MB)

  /Onderwerpen/Toerisme_recreatie/Ruimtelijke_programmering_verblijfsrecreatie/Beleidsdocumenten/Samenvatting_Rapportage_Grip_op_Groei_toekomstperspectief_verblijfsrecreatie.org

 • Bijlage 12.5

  (pdf, 782kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Onderzoeken_en_planstudies/Publicaties_planfase_2012_2015/Hilversum/Hoofdrapport_met_bijlagen/Bijlage_12_5.org

 • Overzicht vaarwegen

  (pdf, 6MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Renovatie_Koopvaardersschutsluis/Documenten/Overzicht_vaarwegen.org

 • Peiling verkeerslichten Markenbinnen

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N246_N244_Alkmaar_Trajectonderhoud/Aanmelden_voor_de_nieuwsbrief/Nieuwsbrief_N246/Peiling_verkeerslichten_Markenbinnen

 • Actueel

  /Onderwerpen/Toerisme_recreatie/Projecten/Vaarverbinding_Naarden_buiten_de_vesting/Actueel

 • Verslag 58e vergadering ARO 4 oktober 2017

  (pdf, 208kB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/Meer_informatie_over_de_ARO/Verslagen/2017/Verslag_58e_vergadering_ARO_4_oktober_2017.org

 • Brief ienw regiobod waterplanten

  (05 april 2018, pdf, 646kB)

  /Onderwerpen/Toerisme_recreatie/Nieuwsbrief_Waterrecreatie/Brief_ienw_regiobod_waterplanten.org

 • Culturele instellingen

  Samen met partners, zoals gemeenten, wil de provincie het brede culturele aanbod van Noord-Holland toegankelijk en bereikbaar houden voor publiek.

  /Onderwerpen/Cultuur_en_Erfgoed/Culturele_instellingen

 • Convenant Hinderbeperking

  (pdf, 14MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Schiphol/Beleidsdocumenten/Convenant_hinderbeperking.org

 • Bijlage 2 bij Waterverordening HHNK

  (pdf, 682kB)

  /Onderwerpen/Water_Bodem/Waterwet_en_Waterverordening/Waterverordeningen_en_reglementen_waterschappen/Beleidsdocumenten/Hoogheemraadschap_Hollands_Noorderkwartier/Bijlage_2_bij_Waterverordening_HHNK.org

 • Luchthavenindelingbesluit

  (pdf, 769kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Schiphol/Publicaties/Luchthavenindelingbesluit.org

 • Planstudie Verbinding A8-A9, Deel B (april 2016)

  (pdf, 4MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verbinding_A8_A9/Over_het_project/Projectdocumenten/2_b_Milieu_Effect_Rapportage/Planstudie_Verbinding_A8_A9_Deel_B.org

 • Sfeerimpressie tijdelijk Projectbureau Verbinding A8-A9

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verbinding_A8_A9/Over_het_project/Sfeerimpressie_tijdelijk_projectbureau_Verbinding_A8_A9

 • DEEL_4_VERKEERSREGELINSTALLATIE

  (07 mei 2019, zip, 1MB)

  /Onderwerpen/Bouwen_wonen/Gerelateerde_pagina_s/Eisen_en_Richtlijnen_Bouw_en_Infraprojecten_ERBI/Documenten_ERBI/DEEL_4_VERKEERSREGELINSTALLATIE

 • Bijlagen bij toelichting: Bijlage 15 Commentaarnota vooroverleg

  (03 oktober 2016, pdf, 242kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Deeltrac_Laren_Hilversum/Kennisgeving_Inpassingsplan_HOV_in_t_Gooi_en_besluit_Hogere_waarden/PIP_HOV_in_t_Gooi/Bijlagen_bij_toelichting_Bijlage_15_Commentaarnota_vooroverleg.org

 • Verslag inloopavonden nov 2015

  (pdf, 94kB)

  Verslag, in vraag en antwoordvorm, van de twee inloopavonden in november 2015.

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N243_Herinrichting/Documenten/20151130_N243_verslag_QA_totaal_inloopavonden.org

 • Inspraak

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N246_N244_Alkmaar_Trajectonderhoud/Inspraak

 • PRV Kaart7 Landbouwclusters (002)

  (08 januari 2019, pdf, 167kB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Omgevingsvisie_en_PRV/Media_Structuurvisie_en_PRV/PRV_Kaart7_Landbouwclusters_002.org

 • Eerste partners

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingswet/Eerste_partners

 • N247

  Op de provinciale wegen N235 en N247 gaat de provincie groot onderhoud uitvoeren. Het oude asfalt en waar nodig ook de fundering worden vervangen. Zo kan de weg weer 15 jaar mee.

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N235_N247_Bereikbaarheid_Waterland/N247

 • Agenda ARO 22 mei 2019

  (15 mei 2019, pdf, 93kB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/Meer_informatie_over_de_ARO/Agenda/2019/Agenda_ARO_22_mei_2019.org

 • Second opinion Anna's Hoeve door Bureau Waardenburg sept 2015

  (pdf, 8MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Deeltrac_Laren_Hilversum/Anna_s_Hoeve/Downloads/Second_opinion_Anna_s_Hoeve_door_Bureau_Waardenburg_sept_2015.org

 • Netwerkconferentie Wonen 2018

  /Onderwerpen/Bouwen_wonen/Netwerkconferentie_Wonen_2018

 • Wijziging Waterverordening Rijnland

  (pdf, 76kB)

  /Onderwerpen/Water_Bodem/Waterwet_en_Waterverordening/Waterverordeningen_en_reglementen_waterschappen/Beleidsdocumenten/Hoogheemraadschap_Rijnland/Wijziging_Waterverordening_Rijnland.org

 • Discussiedocument op weg naar Koers NH2050

  (pdf, 4MB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingsvisie/Documenten/Fase_2_Koers/Discussiedocument_op_weg_naar_Koers_NH2050.org

 • Agenda ARO 7 maart 2018

  (pdf, 453kB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/Meer_informatie_over_de_ARO/Agenda/2018/Agenda_ARO_7_maart_2018.org

 • Rapportage schone bussen HOV 't Gooi Hilversum

  (pdf, 911kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Onderzoeken_en_planstudies/Publicaties_planfase_2012_2015/Hilversum/Rapportage_schone_bussen_HOV_t_Gooi_Hilversum.org

 • Deelrapport Natuur

  (pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg/Over_het_project/Projectdocumenten/2_e_Onderzoeksresultaten_MER/Deelrapport_Natuur.org

 • Ontwerpboek Golfbaanalternatief (januari 2017)

  (pdf, 30MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verbinding_A8_A9/Over_het_project/Projectdocumenten/2_b_Milieu_Effect_Rapportage/Ontwerpboek_Golfbaanalternatief.org

 • Bijlage 2.3

  (pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Onderzoeken_en_planstudies/Publicaties_planfase_2012_2015/Hilversum/Hoofdrapport_met_bijlagen/Bijlage_2_3.org

 • Definitief ontwerp (overzichtstekening)

  (pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Natuurontwikkeling_Texel/Onderzoeken_en_planstudies/Documenten_Waalenburg/Waalenburg_Definitief_ontwerp_overzichtstekening.org

 • Verslag 41e vergadering ARO 29 september 2015

  (pdf, 167kB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/Meer_informatie_over_de_ARO/Verslagen/2015/Verslag_41e_vergadering_ARO_29_september_2015.org

 • Planstudie de Zaan (2009)

  (pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Zaanbrug/Onderzoeken_en_planstudies/Planstudie_de_Zaan.org

 • Tracé A4-N208 en tracé Zwaanshoek

  (18 april 2019, pdf, 8MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg/Mediatheek_Duinpolderweg/Kaart_voorkeursalternatief/Trac_A4_N208_en_trac_Zwaanshoek.org

 • Onderzoek nut en noodzaak bypass N508-N242

  (pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Bereikbaarheid_Den_Helder/Documenten/Onderzoek_nut_en_noodzaak_bypass_N508_N242.org

 • Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016

  (pdf, 190kB)

  /Onderwerpen/Cultuur_en_Erfgoed/Downloads/Uitvoeringsprogramma_Cultuur_2016.org

 • wijziging uitvoeringsregeling Ruimte voor Ruimte 2015

  (pdf, 88kB)

  /Onderwerpen/Bouwen_wonen/Bouwen_in_landelijk_gebied/Beleidsdocumenten/wijziging_uitvoeringsregeling_Ruimte_voor_Ruimte_2015.org

 • Bijlage 6d knooppuntnotitie Haarlem

  (18 april 2018, pdf, 9MB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/OV_Knooppunten/Kennemerlijn/Documenten_Kennemerlijn/Knooppuntnotities/Bijlage_6d_knooppuntnotitie_Haarlem.org

 • Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020

  (pdf, 843kB)

  /Onderwerpen/Economie_Werk/Bedrijventerreinen_Kantoren/Beleidsdocumenten/Convenant_Bedrijventerreinen_2010_2020.org

 • Verkenningen NH2050

  (pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingsvisie/Documenten/Fase_1_Verkennningen/Verkenningen_NH2050.org

 • Vergunning en handhaving

  De provincie en gemeenten verlenen milieuvergunningen aan bedrijven en organiseren het toezicht op die vergunningen. De Omgevingsdienst(en) voeren dat toezicht uit. Als een bedrijf zich niet aan de v...

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Grafietregen/Vergunning_en_handhaving

 • Enquête nieuwbrief Duinpolderweg

  (29 april 2019)

  U bent geabonneerd op de digitale nieuwsbrief van de Duinpolderweg. De afgelopen jaren hebben wij u via dit middel regelmatig van informatie voorzien. Wij zijn benieuwd of wij hiermee op de goede weg ...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg/Nieuwsbrief_Duinpolderweg/nieuwsbrief_april_2019/enqu_te_nieuwbrief_Duinpolderweg

 • Convenant Omgevingskwaliteit

  (29 juni 2016, pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Schiphol/Beleidsdocumenten/Convenant_omgevingskwaliteit.org

 • Haarlemmertrekvaart

  (18 juli 2018, pdf, 7MB)

  /Onderwerpen/Toerisme_recreatie/Nieuwsbrief_Waterrecreatie/Terugblik_op_Waterrecreatiefestival_6_juli_2018/Haarlemmertrekvaart:NCvvWehxQSmyndlt8kzw0w.org

 • Terugblik op Waterrecreatiefestival 6 juli 2018

  (18 juli 2018)

  Op vrijdag 6 juli jongstleden organiseerden we voor de derde keer de jaarlijkse bijeenkomst waterrecreatie van de provincie Noord-Holland. Dit jaar vond de bijeenkomst, die als thema ‘kwaliteit&...

  /Onderwerpen/Toerisme_recreatie/Nieuwsbrief_Waterrecreatie/Terugblik_op_Waterrecreatiefestival_6_juli_2018

 • Zandpoort komt over de brug

  (08 januari 2018, pdf, 285kB)

  /Onderwerpen/Natuur/Natuurbeheer/Gerelateerde_informatie/Zandpoort_komt_over_de_brug.org