1846 resultaten voor ‘’

 • Waterveiligheid

  De provincie is medeverantwoordelijk voor schoon water, schone waterbodems en een goede stand en kwaliteit van het grondwater.

  /Onderwerpen/Water_Bodem/Waterveiligheid

 • Waterverordeningen en reglementen waterschappen

  De Waterverordeningen en reglementen waterschappen vervallen vanaf 17 november 2020 met het ingaan van de opvolger; de Omgevingsverordening NH2020.

  /Onderwerpen/Water_Bodem/Waterwet_en_Waterverordening/Waterverordeningen_en_reglementen_waterschappen

 • Watervisie

  /Onderwerpen/Water_Bodem/Watervisie

 • Waterwet en Waterverordening

  /Onderwerpen/Water_Bodem/Waterwet_en_Waterverordening

 • Wat gaat er gebeuren?

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Pilots_NNN/Wat_gaat_er_gebeuren

 • Wat is de status van de bestemmingsplannen?

  (15 juli 2019)

  Het uitgangspunt van de herinrichting N243 is dat deze zoveel als mogelijk plaatsvindt binnen de geldende bestemmingsplannen. Daardoor is slechts een beperkte aanpassing van de bestemmingsplannen nodi...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N243_Herinrichting/Nieuwsbrief/Juli_2019/Bestemmingsplannen

 • Wat weet jij over het Noord-Hollandsch Kanaal?

  (31 januari 2020)

  Verborgen in het landschap van Noord-Holland ligt een verkeersader van 80 kilometer. De aanleg hiervan, 200 jaar geleden, bracht nogal wat teweeg.

  /Actueel/Archief/2020/Januari_2020/Wat_weet_jij_over_het_Noord_Hollandsch_Kanaal

 • Webinar HIRB+ op woensdag 29 april

  (21 april 2020)

  De provincie Noord-Holland wil belangstellenden graag informeren over de HIRB+ regeling. Daarom organiseert de provincie in samenwerking met PHB en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord een webinar...

  /Actueel/Archief/2020/April_2020/Webinar_HIRB_op_woensdag_29_april

 • Webinar HOV in Blaricum

  (17 oktober 2020)

  De snelbus tussen Huizen en Hilversum stopt straks ook in Blaricum. Om de bus snel te kunnen laten doorstromen, zijn aanpassingen nodig. Zo wordt aan de Stroomzijde een aantal kruispunten aangepast en...

  /Actueel/Archief/2020/Oktober_2020/Webinar_HOV_in_Blaricum

 • “We doen er echt toe met elkaar”

  Hans van der Stelt had altijd al interesse in politiek en bestuur. Na een lange carrière bij het ministerie van IenW en vervolgens BZK, kent hij het reilen en zeilen bij de Rijksoverheid. Maar ...

  /Over_de_provincie/Werken_voor_Noord_Holland/Ontmoet_je_collega_s/We_doen_er_echt_toe_met_elkaar