6103 resultaten voor ‘’

 • Besluit RVO (10-02-2017)

  (pdf, 137kB)

  /Actueel/Archief/2018/November_2018/Kamsalamanders_op_Anna_s_Hoeve_feiten_op_een_rij/Besluit_RVO_10_02_2017.org

 • Agrarische sector Groene Uitweg NH 2015, uitvoeringsregeling subsidie (pb 2015-94)

  https://www.noord-holland.nl/PS_stukken/AVV/Agrarische_sector_Groene_Uitweg_2015_30_06_2015_pdf.org

 • Theo Weterings, burgemeester Haarlemmermeer

  Als burgemeester van een poldergemeente begeef ik me dagelijks ‘in het groen’. Ik fiets bij voorkeur van mijn woonplaats Nieuw-Vennep naar het Raadhuis in Hoofddorp, een kleine 10 kilomete...

  /Onderwerpen/Toerisme_recreatie/Nieuwsbrief_Recre_ren_in_2050/Theo_Weterings_burgemeester_Haarlemmermeer

 • Soortenbeschermingstoets

  (14 november 2018, pdf, 4MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Omgevingsvergunning_en_vvgb/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/15_Soortenbeschermingstoets.org

 • Wegwerkzaamheden N522 Oranjebaan (Amstelveen)

  (08 maart 2019)

  Het kruispunt van de Oranjebaan (N522) met de Burgemeester Boersweg is wegens werkzaamheden het weekend van 14 maart afgesloten. De gemeente Amstelveen voert hier momenteel werkzaamheden uit.

  /Actueel/Archief/2019/Maart_2019/Wegwerkzaamheden_N522_Oranjebaan_Amstelveen

 • Ontslag

  /Loket/Producten_en_Diensten/Thema_s_Levensgebeurtenissen/Sub_thema_s/Werk_en_loopbaan/Ontslag

 • Reconstructiewet concentratiegebieden

 • Bijlagenboek 4.1 - AMMD-003390 - Luchtonderzoek_MER_Markermeerdijken

  (14 november 2018, pdf, 1MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H4_Luchtkwaliteit/Bijlagenboek_4_1_AMMD_003390_Luchtonderzoek_MER_Markermeerdijken.org

 • Zwart-wit negatief

  (29 juni 2016, zip, 82kB)

  /Over_de_provincie/Logo/Downloads/Zwartwit_negatief

 • Impressie Kenniscafé Landbouw 8 juni 2016

  (pdf, 771kB)

  /Onderwerpen/Natuur/Natuurbeleid/Beleidsprogrammas/Groen_Kapitaal/Mediatheek/Documenten/Impressie_Kenniscaf_Landbouw_8_juni_2016.org

 • Woning huren en verhuren

  /Loket/Producten_en_Diensten/Thema_s_Levensgebeurtenissen/Sub_thema_s/Wonen_en_leefomgeving/Woning_huren_en_verhuren

 • GS-besluitenlijst van 26 februari 2019

  (27 februari 2019, pdf, 122kB)

  /Bestuur/Gedeputeerde_Staten/Gedeputeerde_Staten/GS_besluitenlijst/2019/GS_besluitenlijst_van_26_februari_2019.org

 • Bijlage 3

  (pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Onderzoeken_en_planstudies/Publicaties_planfase_2012_2015/Hilversum/Hoofdrapport_met_bijlagen/Bijlage_3.org

 • Bijlage 1. Akoestisch Onderzoek

  (16 mei 2012, pdf, 44MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N23_Westfrisiaweg/Documenten/Saneringsprogramma/Bijlage_1_Akoestisch_Onderzoek.org

 • Subsidieplafonds 2012 ILG wijziging per 30-5-12 (pb66)

  https://www.noord-holland.nl/Ps_stukken/AVV/Subsidieplafond_inrichting_landelijk_gebied_2008_22_05_2012_pdf

 • Richtlijn Industriële Emissies

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010L0075-20110106&rid=1

 • Planstudie de Zaan (2009)

  (pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Wilhelminasluis_Zaandam/Documenten/Planstudie_de_Zaan_2009.org

 • Agenda ARO 8 november 2017

  (pdf, 103kB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/Meer_informatie_over_de_ARO/Agenda/2017/Agenda_ARO_8_november_2017.org

 • Feitenoverzicht landschapsplan Verbinding A8-A9/Stelling van Amsterdam

  (28 augustus 2018)

  Gedeputeerde Staten (GS) hebben in april een besluit genomen om samen met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een landschapsplan te maken o...

  /Actueel/Archief/2018/Augustus_2018/Feitenoverzicht_landschapsplan_Verbinding_A8_A9_Stelling_van_Amsterdam

 • Brief PVV aan informateurs Bromet en Mooij

  (08 april 2019, pdf, 266kB)

  /Actueel/Archief/2019/April_2019/Informatiegesprekken_gestart/Brieven_lijsttrekkers_voor_informatieronde/Brief_PVV_aan_informateurs_Bromet_en_Mooij.org

 • Visualisaties

  (15 april 2019, pdf, 13MB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/OV_Knooppunten/Schipholcorridor/Bijlagen_rapportage_P_R/Visualisaties.org

 • Lichtmast langs N241 bij Wognum vervangen

  (11 april 2019)

  De provincie Noord-Holland voert op maandag 15 april 2019 werkzaamheden uit op de A.C. de Graafweg (N241) bij Wognum. Ter hoogte van hectometerpaal 19,6 wordt een lichtmast vervangen.

  /Actueel/Archief/2019/April_2019/Lichtmast_langs_N241_bij_Wognum_vervangen

 • Handleiding energie besparen voor kerken in Noord-Holland

  (06 april 2018, pdf, 646kB)

  /Onderwerpen/Cultuur_en_Erfgoed/Monumenten_en_herbestemming/Publicaties/Handleiding_energie_besparen_voor_kerken_in_Noord_Holland.org

 • Prognose PNH 2017 - 2040 uitkomsten per gemeente - Huishoudens type en leeftijd

  (28 december 2017, pdf, 136kB)

  /Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2017/Wob_verzoek_Bouwprognose_en_woningvoorraad_in_en_rondom_gemeente_Haarlem_22_december_2017/Prognose_PNH_2017_2040_uitkomsten_per_gemeente_Huishoudens_type_en_leeftijd.org

 • 5. Annex VII Nevenopdrachtnemers

  (03 februari 2017, pdf, 279kB)

  /Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2017/Wob_verzoek_geschil_Heijmans_Pittige_Politiek_3_februari_2017/5_Annex_VII_Nevenopdrachtnemers.org