2883 resultaten voor ‘’

 • HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid

  De aanleg van de hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid (HOVASZ) is op 4 juli begonnen. HOVASZ is 1 van de schakels in het regionale netwerk van HOV-verbindingen. De n...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_Aalsmeer_Schiphol_Zuid

 • Verslag digitaal omgevingsoverleg Bosrandweg Fokkerweg, 6 oktober 2020

  (15 oktober 2020, pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verkenning_Bosrandweg_Fokkerweg/Documenten/Verslag_digitaal_omgevingsoverleg_Bosrandweg_Fokkerweg_6_oktober_2020.org

 • Video's

  De Schil Naardermeer is een samenwerkingsproject van de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Natuurmonumenten. Die werken al sinds 1993 nauw samen aan het Herstelplan Naarderme...

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Schil_Naardermeer/Video_s

 • Natuurverbindingen

  De provincie Noord-Holland werkt, samen met verschillende partners, aan het verbinden van natuurgebieden. Hierdoor krijgen dieren een groter aaneengesloten leefgebied, kunnen ze beter voedsel en soort...

  /Onderwerpen/Natuur/Natuurbeheer/Natuurverbindingen

 • Natuurnetwerk Nederland (NNN)

  Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) beslaat in Noord-Holland zo’n 15% van het oppervlak van de provincie. Het netwerk beschermt de bijzondere Natura 2000-natuur, versterkt het lokale karakter en v...

  /Onderwerpen/Natuur/Natuurnetwerk_Nederland

 • Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen – Hilversums Kanaal

  Vanuit het gebiedsakkoord wordt onderzocht of het mogelijk is om een nieuwe vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal te maken. Zo’n vaarverbinding maakt nieuwe (kor...

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Oostelijke_Vechtplassen/Thema_s_projecten/Vaarverbinding_Loosdrechtse_Plassen_Hilversums_Kanaal

 • Recreatieve routes en natuur-en landschapsbeleving

  Er worden ontbrekende schakels uit het wandelpadennetwerk Gooi & Vechtstreek aangelegd. Hierdoor ontstaat een aaneengesloten wandelnetwerk op basis waarvan verschillende routes en ommetjes beschik...

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Oostelijke_Vechtplassen/Thema_s_projecten/Recreatieve_routes_en_natuur_en_landschapsbeleving

 • Samenstelling

  De Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling bestaat uit deskundigen op het gebied van landschap, stedenbouw en cultuurhistorie. Daarbij is ook bijzondere kennis op de terreinen economie, landbouw en w...

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/Meer_informatie_over_de_ARO/Samenstelling

 • Vergaderschema

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/Meer_informatie_over_de_ARO/Vergaderschema

 • Livestream en video's

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Video