7166 resultaten voor ‘’

 • Vink, B.I.

  Bart Vink Partij: D66 bart.vink@noord-holl... 06-15017850

  /Bestuur/Provinciale_Staten/Statenleden/Vink_B_I

 • Gringhuis MSc, J.

  Jesper Gringhuis Partij: GroenLinks gringhuisj@noord-hol...

  /Bestuur/Provinciale_Staten/Statenleden/Gringhuis_MSc_J

 • Jaarverslag Omgevingdienst Noord-Holland Noord 2019

  (pdf, 753kB)

  /Loket/Contact/Omgevingsdiensten/Zie_ook/Jaarverslag_Omgevingdienst_Noord_Holland_Noord_2019.org

 • Omgevingsdiensten

  /Loket/Contact/Omgevingsdiensten

 • Corona impactanalyse + monitor economie 8-5-2020

  (08 mei 2020, pdf, 2MB)

  /Actueel/Coronavirus/Coronamonitor/Corona_impactanalyse_monitor_economie_8_5_2020.org

 • Jaarrapportage Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek 2019

  (pdf, 701kB)

  /Loket/Contact/Omgevingsdiensten/Zie_ook/Jaarrapportage_Omgevingsdienst_Flevoland_Gooi_en_Vechtstreek_2019.org

 • Grondwaterbeschermingsgebieden, ontheffing en melding

  /Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/G/Grondwaterbeschermingsgebieden_ontheffing_en_melding

 • Actueel

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Vervanging_Stolperbasculebrug/Actueel

 • Boetes voor automobilisten op overweg Mussenstraat

  (08 mei 2020)

  Automobilisten die ten onrechte gebruikmaken van de tijdelijke overweg tussen de Mussenstraat en de Oude Amersfoortseweg krijgen een boete opgelegd.

  /Actueel/Archief/2020/Mei_2020/Boetes_voor_automobilisten_op_overweg_Mussenstraat

 • Abtskolk De Putten beheerplan

  (24 mei 2016, pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Stikstof_en_Natura_2000/Natura_2000_beheerplannen/Beheerplannen/Abtskolk_De_Putten_beheerplan.org

 • Planning

  Ieder stikstofgevoelig gebied verschilt. Daarom is gebiedsgericht maatwerk nodig. Hoe en wanneer de provincie dit maatwerk wil organiseren, staat in onderstaand overzicht. 

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Stikstof_en_Natura_2000/Planning

 • Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Noord-Holland 2020-2024

  (29 november 2019, pdf, 517kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Verkeersveiligheid/Documenten/Uitvoeringsagenda_Verkeersveiligheid_Noord_Holland_2020_2024_PDF_518_kB.org

 • Opgave Verkeersveiligheid Noord-Holland 2030

  (29 november 2019, pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Verkeersveiligheid/Documenten/Opgave_Verkeersveiligheid_Noord_Holland_2030_PDF_2494_kB.org

 • Opstijgen of landen met een luchtvaartuig buiten een vliegveld

  /Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/O/TUG_ontheffing

 • Natura 2000-beheerplan IJsselmeergebied 2017-2023

  (08 mei 2018, pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Stikstof_en_Natura_2000/Natura_2000_beheerplannen/Beheerplannen/Natura_2000_beheerplan_IJsselmeergebied_2017_2023.org

 • Netwerkvisie 2020

  (pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Verkeersveiligheid/Documenten/Netwerkvisie_2020.org

 • Investeringsstrategie Noord-Hollandse infrastructuur

  (pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Verkeersveiligheid/Documenten/Investeringsstrategie_Noord_Hollandse_infrastructuur.org

 • Markermeer & IJmeer

  Het Markermeer en het IJmeer zijn rijk aan verschillende leefgebieden. In het open water kunnen vogels, op veilige afstand van roofdieren, op het land rusten, eten en drinken. Langs de oevers en in he...

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Stikstof_en_Natura_2000/Natuurgebieden/Natura_2000_gebieden/Markermeer_IJmeer

 • IJsselmeer

  Het IJsselmeer is als grote zoetwaterplas (inter)nationaal belangrijk voor vogels. Veel trekvogels zijn erg afhankelijk van het IJsselmeer als overwinteringsgebied of als tussenstop tijdens de trek.

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Stikstof_en_Natura_2000/Natuurgebieden/Natura_2000_gebieden/IJsselmeer

 • Samenwerking

  Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid betekent dat overheden en maatschappelijke partners op een nieuwe en andere manier gaan samenwerken. Daarom organiseert de provincie sinds 2019 regionale bijeen...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Verkeersveiligheid/Samenwerking

 • Documenten

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Verkeersveiligheid/Documenten

 • Ambassadeurs

  De 3 bestuurlijke regio’s in Noord-Holland hebben sinds dit jaar elk een eigen ambassadeur Verkeersveiligheid. Zij zetten zich in om de belangrijkste spelers binnen de 3 regio’s te verbind...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Verkeersveiligheid/Ambassadeurs

 • Veilig fietsen voor ouderen

  Ouderen fietsen graag en willen graag blijven fietsen, maar zijn ook kwetsbaar in het verkeer. ‘Doortrappen’ is een landelijk programma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Verkeersveiligheid/Veilig_fietsen_voor_ouderen

 • Naardermeer

  Het Naardermeer is het oudste natuurreservaat in Nederland. Het is een moerasgebied waar grote plassen, rechte vaarten, moerasbos en riet en hooilanden elkaar afwisselen. Anders dan de Oostelijke Vech...

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Stikstof_en_Natura_2000/Natuurgebieden/Natura_2000_gebieden/Naardermeer

 • Natura 2000

  Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. De Europese lidstaten werken samen in het beschermen van diersoorten. En het in stand houden van hun leefgebieden. Natuur houdt zich ...

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Stikstof_en_Natura_2000/Natura_2000