W. Freeman (Walter)

Walter Freeman

Provinciale Statenlid

Statenlid sinds: 29-03-2023

Partij: GroenLinks

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Politicologie (niet afgerond)

Beroep

Bedrijfsleider, Woonbond

Lid van de volgende commissie(s)

  • Commissie Ruimte

Nevenfuncties

  • Freelance trainer / gespreksleider (bezoldigd)
  • Bestuurslid, Stichting Ravijn (onbezoldigd)
  • Lid werkgroep Willem Arondéuslezing (onbezoldigd)