ir. N.M. van der Waart (Nicole)

Nicole van der Waart

Provinciale Statenlid

Statenlid sinds: 28-03-2019

Partij: GroenLinks

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3
2012 JE, Haarlem

Opleiding

TU Delft, faculty of Architecture (stedenbouw)

Beroep

sr. Stedenbouwkundige bij Studio Bereikbaar

Lid van de volgende commissie(s)

  • Commissie Ruimte
  • Commissie Leefomgeving

Nevenfuncties

  • Plaatsvervangend lid Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer (onbezoldigd)