mr. R.I. Bwefar (Ruchama)

Ruchama Bwefar

Provinciale Statenlid (duo-lid van 08-03-2021 tot 20-06-2022)

Statenlid sinds: 20-06-2022

Partij: GroenLinks

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Nederlands Recht, Internationaal & Europees Recht

Beroep

ZZP-er Bwefar Advies (juridisch advies en bijstand)

Lid van de volgende commissie(s)

  • Commissie Landelijk Gebied

Nevenfuncties

  • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Waddenfonds (onbezoldigd)