T.K. van Wijnen (Tessa)

Tessa van Wijnen

Provinciale Statenlid (duo-lid van 27-05-2019 tot 17-06-2019)

Statenlid sinds: 17-06-2019

Partij: GroenLinks

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3
2012 JE, Haarlem

Opleiding

MSc Fysische Geografie

Beroep

Beleidscoördinator, ministerie van I&W

Lid van de volgende commissie(s)

  • Commissie Landelijk Gebied
  • Commissie Leefomgeving (voorzitter)

Nevenfuncties

  • Lid Programmaraad Randstelijke Rekenkamer (bezoldigd)
  • Raad van Toezicht Lid Centrum van Vormingsonderwijs (CVV) tot 02-2025 (bezoldigd)
  • Bestuurslid(penningmeester) bij stichting Nationale Archeologiedagen (onbezoldigd)