Aardwarmte-onderzoek Noord-Holland, subsidie

De regeling is eind 2023 gewijzigd. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling dan goed door (zie ‘Wet- en regelgeving’ onderaan deze pagina).

Doel
Bijdragen aan aanvullend gebiedsspecifiek seismologisch onderzoek voor de concretisering van gemeentelijk warmtebeleid en toekomstig verantwoorde aardwarmtewinning in de Metropoolregio Amsterdam.

Doelgroep
De volgende gemeenten in Noord-Holland, binnen de Metropoolregio Amsterdam:

Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Diemen, Edam-Volendam, Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Landsmeer, Laren, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Waterland, Wijdemeren, Wormerland, Zaanstad, Zandvoort.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor het laten uitvoeren van een haalbaarheidsstudie die mede bestaat uit seismologisch onderzoek, waarmee extra data worden vergaard én geïnterpreteerd voor inzicht in de opbouw van de ondergrond ten behoeve van toekomstig verantwoorde aardwarmtewinning. Het seismologisch onderzoek moet betrekking hebben op een gebied waarvan uit de Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) is gebleken dat aanvullend gebiedsspecifiek seismologisch onderzoek nuttig is.

Berekening subsidie
50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 2.000.000,-. Welke kosten subsidiabel zijn, vindt u in (artikel 10a en artikel 11) van de uitvoeringsregeling.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 4.000.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Voorwaarden

Belangrijkste voorwaarde
Het seismologisch onderzoek wordt begeleid door Energie Beheer Nederland (EBN B.V.). Met de subsidieaanvraag dient een schriftelijke verklaring te worden meegestuurd waaruit blijkt dat EBN B.V. bereid is de begeleiding van het onderzoek uit te voeren.

Belangrijkste weigeringsgrond
De provincie geeft in ieder geval géén subsidie als het project financieel niet haalbaar is.

Alle voorwaarden en weigeringsgronden vindt u in de uitvoeringsregeling. 

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 1 maart 2023 09.00 uur tot 18 december 2025 17.00 uur.

Let op
Als uw aanvraag buiten bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, dan wordt deze geweigerd.

Indienen subsidieaanvraag

DIGITALE INDIENING
Indien u de aanvraag digitaal indient, volg dan de volgende stappen:

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Als een aanvraag onvolledig is, kunnen wij besluiten om deze pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is.

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in met eHerkenning, via de link ‘Digitaal indienen via eHerkenning’ in de rechterkolom van deze webpagina.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel worden automatisch ingevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Ketenmachtiging verplicht voor intermediairs
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Dan is gebruik van ketenmachtiging verplicht. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN
U kunt de aanvraag ook per post indienen. In dit geval kunt u het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. U kunt de aanvraag ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.