Thema's Groen Kapitaal

Het programma Groen Kapitaal richt zich op twee gebieden: de stad en het platteland.

Door te inspireren, te stimuleren en te faciliteren wil de provincie de biodiversiteit in deze gebieden vergroten. Het platform Groen Kapitaal  is daarom ontwikkeld als verbindende factor voor ideeën, investeerders, vrijwilligers en als bron van kennis en inspiratie.

De stad

De stad is een broedplaats voor mens en dier. De film de Wilde Stad laat prachtig zien welke bijzondere dieren er allemaal leven. De stad is echter ook druk en ruimte is schaars. De uitdaging is om de stad vanuit het perspectief van een groen, gezond en adaptief park te zien. Zo ontstaat ruimte voor nieuwe ideeën, creatieve samenwerkingen van mens en natuur en slimme oplossingen voor dieren. We weten dat groen gezond voor ons is. We zoeken intuïtief het groen op als de zon de straten en huizen verwarmd. Straten met bomen en ander groen nemen makkelijk het water op bij regenval. Rainproof  is een mooi voorbeeld van een platform waarmee ingespeeld wordt op deze handigheden van het groen.

Er zijn al verschillende initiatieven die inspelen op de kansen die samenwerking met het groen in de stad biedt. Aan de randen van de stad kunnen bedrijventerreinen met Tijdelijke Natuur  ruimte bieden aan de natuur zonder hinder voor hun bedrijfsvoering. Interessant voor pioniersoorten die altijd op zoek zijn naar nieuwe gebieden. Met GezondNatuurwandelen worden twee werelden verbonden: de kennis over de natuur en de kennis over de gezondheid van mensen. In de bebouwde omgeving verschijnen langzaamaan steeds meer Tiny Forests. Dit initiatief van IVN is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan.

Het platteland

Het platteland is voor veel mensen een plek om de drukte van de stad te ontvluchten, om langs de weides met koeien of de tulpenvelden in bloei te fietsen. Het is ook de plek waar boeren dag in dag uit hard werken om voedsel te produceren en waar vogels op zoek gaan naar voedsel en hun nesten bouwen. Het platteland is verbonden met de stad via een uitgebreid netwerk aan provinciale wegen, waarvan de bermen op hun beurt weer een leefomgeving vormen voor insecten.

Het platteland biedt veel inspiratie voor nieuwe ideeën. Grass2Grit  is zo’n innovatief idee, waarbij het maaisel uit de bermen gebruikt wordt voor gladheidsbestrijding. Daar profiteert mens en natuur van. Op het boerenland vinden ook steeds meer veranderingen plaats op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Deze veranderingen combineren het nuttige van de natuur met het boerenbedrijf. Er zijn bodemcoaches  opgeleid die boeren adviseren over de bodemkwaliteit en GreenBase  zoekt naar de beste combinaties van nuttige natuur en gezonde akkerbouw. Andere initiatieven zoeken de verbinding tussen boer en consument, zoals Onkruidenboter en Amstelgoed Natuurzuivel. Zo ontstaat het perspectief van een platteland als een ecologisch en economisch bloeiende boerderij.

Verbinden

De provincie heeft het platform Groen Kapitaal ontwikkeld als verbindende factor voor ideeën, investeerders, vrijwilligers en als bron van kennis en inspiratie. Daarnaast worden er vanuit het programma Groen Kapitaal Kenniscafés en Labs georganiseerd om nieuwe onderwerpen te agenderen en projecten verder te helpen. Als u op de hoogte gehouden wilt worden van Groen Kapitaal kunt u zich hier aanmelden  voor de nieuwsbrief.