Doortrappen Noord-Holland, subsidie

Doel:
Het veilig aan het verkeer blijven deelnemen van fietsers van 60 jaar en ouder

Doelgroep:
Gemeenten binnen de provincie Noord-Holland (buiten de Vervoerregio Amsterdam)

Activiteiten:
De provincie geeft subsidie voor het uitvoeren van een plan van aanpak voor activiteiten die ertoe leiden dat fietsers van 60 jaar en ouder veilig blijven deelnemen aan het verkeer

Berekening subsidie:
100% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 10.000,--

Subsidieplafond:
Voor deze regeling is in totaal € 100.000,-- (het subsidieplafond) beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door. 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgrond:

De provincie geeft géén subsidie als:

  • de activiteiten zoals beschreven in het plan van aanpak naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet eraan bijdragen dat fietsers van 60 jaar en ouder verkeersveiliger aan het verkeer deelnemen.

Aanpak

Volgorde van ontvangst:
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling:
De regeling staat open van 9 april 2020 09:00 uur tot en met 30 juli 2020 17.00 uur.

Indienen subsidieaanvraag:
De formulieren staan hiernaast in de rechterkolom.

Verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag:

  • Formulier Projectinformatie van deze regeling (zie onder ‘Formulieren’)
  • Plan van aanpak
  • Kopie bankafschrift met naam, adres en woonplaats (verplicht als u de afgelopen 2 jaar geen subsidie van de provincie heeft ontvangen)
  • *indien van toepassing De-minimisverklaring
  • *indien van toepassing Locatieaanduiding op de kaart
  • Machtigingsverklaring (verplicht als uw aanvraag door een gemachtigde wordt ingediend)

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt. 

Termijn

U ontvangt binnen acht weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland:
tel. 0800 0200 600 (gratis)
e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Postadres

Postbus: 123

2000 MD Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 023 5143 143