MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) Noord-Holland - Haalbaarheidsproject, subsidie

De Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland (MIT) is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Lees deze pagina èn de volledige tekst van de uitvoeringsregeling 2020 (te vinden onder ‘Wet- en regelgeving’) goed door, alsmede de toelichting daarop en de tips voor een succesvolle aanvraag (onder ‘Meer informatie’).

Bij de provincie Noord-Holland kunnen aanvragen worden ingediend voor de topsectoren: Agri & Food, Biobased economy, Chemie, Creatieve industrie, Energie, Life Sciences and Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water.

Bij RVO.nl kunnen aanvragen worden ingediend voor de topsector Hightech Systemen & Materialen en ICT. Zie ook de loketwijzer van RVO.nl.

NB Deze pagina heeft betrekking op het onderdeel ‘haalbaarheidsproject’. Voor informatie over het onderdeel ‘R&D-samenwerkingsproject’ zie de pagina R&D-samenwerkingsproject.

Digitale indiening
Wanneer u de aanvraag digitaal indient, volgt u dan de volgende twee stappen: 

STAP 1: Maak eerst de BIJLAGEN gereed:
bijlage 1 subsidieaanvraagformulier
bijlage 2 kopie recent bankafschrift
bijlage 3 specificatie begroting/planning
bijlage 4 uittreksels KvK van aanvrager en evt. ondernemingen die als bestuurder optreden
bijlage 5 MKB-verklaring
bijlage 6 verslag over de financiële positie van de aanvrager
bijlage 7 machtiging intermediair (indien van toepassing)
bijlage 8 overige bijlagen

STAP 2: Log in op het formulier met uw eHerkenning-account.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en verzenden.

Inloggen op het digitale formulier is mogelijk vanaf 7 april 2020 om 09.00 uur.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

LET OP: Heeft u al een eHerkenning-account voor de provincie? Dit is veranderd.

Uw E-Herkenning-account moet nu gemachtigd zijn voor de dienst 'Digitaal Loket' van de dienstverlener provincie Noord-Holland. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

Indiening per post
U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

 

Doel
Deze uitvoeringsregeling heeft als doel het bevorderen van duurzame innovaties in het MKB bevorderen om op deze manier een bijdrage te leveren aan een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie.

Doelgroep
Subsidie kan worden verstrekt aan een MKB-onderneming met een vestiging in Noord-Holland waar bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject. Dit project bestaat uit het verrichten van een haalbaarheidsstudie of uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie met industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Het is de bedoeling dat het haalbaarheidsproject gericht is op de ontwikkeling van een economisch en technisch risicovol, nieuw product, proces, of nieuwe dienst en dat dit haalbaarheidsproject wordt uitgevoerd in voorbereiding op een Research & Development-traject. Voor specifieke vereisten voor het haalbaarheidsproject verwijzen wij u naar de uitvoeringsregeling 2020.

Berekening subsidie
40% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 20.000,--

Subsidieplafond
Voor haalbaarheidsprojecten is in totaal € 1.728.000,-- (het subsidieplafond) beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

  • De MKB-onderneming geen vestiging heeft in de provincie Noord-Holland waar bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.
  • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet passen binnen het innovatieprogramma van één van de topsectoren: Agri & Food, Biobased economy, Chemie, Creatieve industrie, Energie, Life Sciences and Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen of Water.
  • Het project niet gericht is op een beoogde innovatie (een nieuw product, proces of nieuwe dienst) die bijdraagt aan het creëren van economische waarde voor de aanvrager, de topsectoren, Noord-Holland en Nederland.
  • De activiteit niet financieel haalbaar is.
  • De uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen.
  • De MKB-onderneming in dezelfde openstellingsperiode al subsidie heeft ontvangen voor een haalbaarheidsproject.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Moet u aanvullende informatie indienen? Dan geldt de ontvangstdatum van de aanvullende informatie als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open dinsdag 7 april 2020, 09.00 uur tot en met donderdag 10 september 2020, 17.00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

 

Termijn

U ontvangt de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking) binnen zestien weken na ontvangst van de aanvraag.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl