A8-A9 Verbinding

Het ontbreken van een goede oost-westverbinding zorgt dagelijks voor files op de provinciale wegen N203 en N246. Dit leidt in Krommenie en Assendelft tot ernstige overlast, van onder meer sluipverkeer, geluidhinder en slechte luchtkwaliteit. Een betere verbinding tussen de A8 en A9 is van groot belang om deze problemen op te lossen. De provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen onderzoeken samen de mogelijkheden om de doorstroming en de leefbaarheid voor nu en voor de toekomst te verbeteren.

Actueel

Aanmelden voor de nieuwsbrief Verbinding A8 - A9

Wilt u de nieuwsbrief Verbinding A8-A9 per e-mail ontvangen zodat u regelmatig op de hoogte wordt gehouden? Meldt u zich dan aan.

Kaart

Alternatievenkaart

Naar het Nul-plusalternatief (paars), het Heemskerkalternatief (blauw) en het Golfbaanalternatief (oranje) is nader onderzoek gedaan. De andere alternatieven (grijs) zijn in de 1e fase van de planstudie afgevallen.

Partners

Logo's van de partners in het project Verbinging A8-A9

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Simone Bleeker, provincie Noord-Holland via e-mail: A8-A9@noord-holland.nl.
Pers kan contact opnemen met Fabian Paardekooper, provincie Noord-Holland via  e-mail: paardekoopef@noord-holland.nl

Uitgelicht

Twitter A8A9

Bekijk alle tweets