Burgemeestersvacature Amstelveen

Globaal tijdschema onder voorbehoud

Gemeente Amstelveen
Vacature per 1 oktober 2017
Inwonertal ± 89.294 inwoners per 1 januari 2017
Profielschetsvergadering 29 oktober 2018
Plaatsing in Staatscourant 5 november 2018
Sluiting sollicitatietermijn 26 november 2018
Inlichtingen opvragen December 2018
Ontvangst sollicitanten door CvdK Tweede helft januari 2019
Selectie vertrouwenscommissie Half februari 2019
Werkzaamheden vertrouwenscommissie Half februari tot begin april 2019
Besloten raadsvergadering Eerste helft april 2019
Advies CvdK Half april 2019
Werkzaamheden BZK Half april tot eind mei 2019
Benoeming per Mei 2019
Installatie en beëdiging 29 mei 2019 te 20.00 uur
Ambtswoning beschikbaar Nee

 

Sollicitatiebrieven moeten worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en ”Vertrouwelijk” worden gemeld. Sollicitaties moeten worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl.