Burgemeestersvacature Koggenland

(18 oktober 2018)
Gemeente Koggenland

Globaal tijdschema onder voorbehoud

Vacature per 1 april 2019
Inwonertal ±  22.600 inwoners ( per 1 januari 2017)
Profielschetsvergadering 10 oktober 2018
Plaatsing in Staatscourant 18 oktober 2018
Sluiting sollicitatietermijn 8 november 2018
Inlichtingen opvragen November 2018
Ontvangst sollicitanten door CvdK Begin december 2018
Selectie vertrouwenscommissie Medio december 2018
Werkzaamheden vertrouwenscommissie Januari/eerste helft februari 2019
Besloten raadsvergadering Medio februari 2019
Advies CvdK Tweede helft februari 2019
Werkzaamheden BZK Maart 2019
Benoeming per April 2019
Installatie en beëdiging 4 april 2019
Ambtswoning beschikbaar Nee

 

Sollicitatiebrieven moeten worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en ”Vertrouwelijk” worden gemeld. Sollicitaties moeten worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl