Wegwerkzaamheden

Werkzaamheden HOVASZ

Vanaf juli 2020 wordt er op verschillende locaties gewerkt langs de N196 in Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn. De werkzaamheden zijn in 12 delen opgesplitst.

12 locaties
Klik op de afbeelding van de kaart voor een download (pdf, 1MB). 

12 locaties werkzaamheden
1 = Beechavenue   7 = Rotonde Ophelialaan
2 = Kruising Fokkerweg   8 = Fietsstraat J.C. Mensinglaan
3 = Aalsmeerderbrug   9 = Rotonde Zwarteweg
4 = Rotonde Dorpsstraat 10 = Busstation Aalsmeer 
5 = Rotonde Van Cleeffkade 11 = Fietsonderdoorgang Legmeerdijk
6 = Rotonde Burgemeester Hoffscholteweg 12 = Poelweg

 

Locatie 1: Beechavenue 

 

Impressie 1: Beachavenue na afronden werkzaamheden

Impressie 1: Beachavenue na afronden werkzaamheden

Periode

De werkzaamheden aan de Beachavenue worden in 2021 uitgevoerd. De exacte data zijn nog niet bekend. 

Wat gaat er gebeuren? 

De aannemer past de rijbanen aan en richt de kruising opnieuw in. Op dit moment wordt er nog niet aan deze kruising gewerkt en is het kruispunt open voor verkeer. Er wordt al wel aan de weg gewerkt. Houd rekening met een lagere maximumsnelheid en enige vertraging. 

Omleidingsroutes

Het verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid en er geldt een lagere maximumsnelheid. 

Doorgaand verkeer tussen Hoofddorp en Uithoorn wordt geadviseerd om te rijden via de algemene omleidingsroute (de N201). 


Locatie 2: Kruispunt Fokkerweg/Kruisweg

 

Impressie 2: Kruispunt Fokkerweg/Kruisweg. Op deze impressie ontbreken de verkeerslichten en de bushalte.

Impressie 2: Kruispunt Fokkerweg/Kruisweg. Op deze impressie ontbreken de verkeerslichten en de bushalte. 

Periode

De werkzaamheden aan het kruispunt Fokkerweg/Kruisweg zijn op 17 augustus 2020 gestart en duren tot en met mei 2021. 

Wat gaat er gebeuren? 

De aannemer past de rijbanen aan en richt de kruising opnieuw in. Zo komen er nieuwe verkeerslichten. De bestaande fietstunnel wordt verlengd en er komt een nieuw fietspad. Op het kruispunt komt een OV-knooppunt met een bushalte. 
Om de doorstroming van het wegverkeer tijdens de werkzaamheden te bevorderen en om een veilige werkruimte voor de aannemer te creëren, is er eind februari 2021 een tijdelijke rotonde aangelegd. 

Omleidingsroutes

Tussen de Fokkerweg en Aalsmeerderbrug zijn het aantal rijstroken beperkt, waardoor er per rijrichting één strook beschikbaar blijft. Het verkeer rijdt dan in twee richtingen op de noordelijke rijbaan. 

Op de kruising N196 met de Fokkerweg (Schiphol Rijk) komt een tijdelijke rotonde. De N196 wordt dan vanaf het viaduct van de A4 tot aan de tijdelijke rotonde afgesloten. Op de tijdelijke rotonde zijn de aansluitingen met de Pudongweg, met de Fokkerweg en met de N196 richting Aalsmeer geopend. Verkeer tussen Aalsmeer en Rijsenhout kan daardoor via de kruising N196/Fokkerweg rijden. Verkeer tussen Aalsmeer en Schiphol Rijk kan eveneens via de tijdelijke rotonde rijden. 

Doorgaand verkeer tussen Hoofddorp en Uithoorn wordt geadviseerd om te rijden via de algemene omleidingsroute (de N201). 

autoverkeer Fokkerweg rijdt via een omleiding

Voor het fietsverkeer en voetgangers geldt tijdens de werkzaamheden aan de bestaande fietstunnel een omleidingsroute via de Aalsmeerderdijk-Boeingavenue-Beechavenue.
Het fietspad langs de N196 blijft ook tijdens het werk aan de provinciale weg open voor fietsers. 
Het openbaar vervoer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden, omdat de bussen op een vrij liggende busbaan rijden. 

fietsverkeer Fokkerweg rijdt via een omleiding

Omleiding fietsers en voetgangers bij werkzaamheden Fokkerweg. Afsluiting fietstunnel verlengd tot en met mei 2021.

 

Locatie 3: rotonde Aalsmeerderdijk

 

Impressie 3: rotonde Aalsmeerderdijk met fietsonderdoorgang

Impressie 3: rotonde Aalsmeerderdijk met fietsonderdoorgang

Periode

De fietsonderdoorgang is vanaf 4 januari 2021 in gebruik.
De aanleg van de rotonde bij de Aalsmeerderdijk is op 20 januari 2021 gestart. De werkzaamheden aan de zuidkant van de rotonde duren tot en met half april. Daarna starten de werkzaamheden aan de noordelijke kant van de rotonde (en de rijbaan). Deze werkzaamheden duren tot en met eind mei 2021.

Wat gaat er gebeuren?

De kruising bij de Aalsmeerderdijk wordt opnieuw ingericht. Er komt een rotonde waar de bus door het midden rijdt. Auto’s moeten dan voorrang verlenen als er een bus aankomt. Vanaf 20 januari is gestart met de aanleg van deze rotonde.  

Omleidingen en verkeersmaatregelen

Tot 23 april 2021 is gewerkt aan de zuidelijke aansluiting Aalsmeerderdijk en de zuidelijke aansluiting van de Dorpsstraat, waardoor deze waren afgesloten voor al het verkeer. Vanaf 23 april zijn deze werkzaamheden afgerond en starten de werkzaamheden aan de noordelijke kant. Dan rijdt het verkeer in twee richtingen over de zuidelijke rijbaan (over de nieuw aangelegde weg). 
Doorgaand verkeer tussen Hoofddorp en Uithoorn wordt dringend verzocht om te rijden via de algemene omleidingsroute (de N201). 

Omleiding lokaal verkeer bij werkzaamheden tussen de Fokkerweg en de van Cleeffkade

Omleiding lokaal verkeer bij werkzaamheden tussen de Fokkerweg en Van Cleeffkade
 

Gevolgen voor fietsverkeer

Fietsverkeer is mogelijk over de Aalsmeerderbrug en over de fietsonderdoorgang bij de Aalsmeerderbrug. Voetgangers die de Aalsmeerderbrug willen oversteken, maken tijdelijk eveneens gebruik van het fietspad.

fietsonderdoorgang Aalsmeerderbrug

Fietsonderdoorgang:
In de periode september tot en met december 2020 is bij de Aalsmeerderbrug een fietsonderdoorgang aangelegd. Hierdoor hoeven fietsers en voetgangers niet meer de drukke kruising bij de Aalsmeerderbrug over te steken. Wat de fietsonderdoorgang bijzonder maakt is dat het ontwerp van de brug zo is gemaakt dat een deel van het fietspad er tijdelijk uitgehesen kan worden. Zo kunnen grote schepen in of uit de nabij gelegen scheepswerf varen. Met de opening van de onderdoorgang op 4 januari 2021 is de oversteek bovenop de Aalsmeerderbrug niet meer in gebruik. 

 

Locatie 4: rotonde Dorpsstraat

 

Impressie 4: rotonde Dorpsstraat

Impressie 4: rotonde Dorpsstraat

Periode

Van 20 januari 2021 tot en met mei 2021 werkt de aannemer aan de rotonde bij de Dorpsstraat.

Wat gaat er gebeuren?

De kruising bij de Dorpsstraat wordt opnieuw ingericht. Er komt een rotonde waar de bus door het midden rijdt. Auto’s moeten dan voorrang verlenen als er een bus aankomt. Vanaf 20 januari is gestart met de werkzaamheden voor deze rotonde. Daarnaast zijn er werkzaamheden aan het zuidelijke deel van de weg tussen de Dorpsstraat en de Van Cleeffkade. 

Omleidingen en verkeersmaatregelen

Tot 23 april 2021 is gewerkt aan de zuidelijke aansluiting Aalsmeerderdijk en de zuidelijke aansluiting van de Dorpsstraat, waardoor deze waren afgesloten voor al het verkeer. Vanaf 23 april zijn deze werkzaamheden afgerond en starten de werkzaamheden aan de noordelijke kant. Dan rijdt het verkeer in twee richtingen over de zuidelijke rijbaan (over de nieuw aangelegde weg). 
Doorgaand verkeer tussen Hoofddorp en Uithoorn wordt dringend verzocht om te rijden via de algemene omleidingsroute (de N201). 

Omleiding lokaal verkeer bij werkzaamheden tussen de Fokkerweg en de van Cleeffkade

Omleiding lokaal verkeer bij werkzaamheden tussen de Fokkerweg en Van Cleeffkade

Gevolgen voor fietsverkeer

Voor fietsers geldt een omleiding via de Lijnbaan en de Dorpstraat. Vanaf daar kunnen zij hun weg vervolgen naar de Aalsmeerderbrug. 

Omleiding fietsverkeer bij werkzaamheden tussen de Fokkerweg en de van Cleeffkade

 

Locatie 5: Rotonde Van Cleeffkade – Oosteinderweg 

 

Impressie 5: rotonde Van Cleeffkade/Oostereinderweg

 Impressie 5: rotonde Van Cleeffkade/Oostereinderweg

Periode

Vanaf eind mei 2021 wordt gestart met de werkzaamheden aan de rotonde bij de Van Cleeffkade/Oostereinderweg. 

Wat gaat er gebeuren?

De kruising van de Burgemeester Kasteleinweg met de Van Cleefkade en de Oostereinderweg wordt opnieuw ingericht. Er komt een rotonde waar de bus door het midden rijdt. Auto’s moeten dan voorrang verlenen als er een bus aankomt.

Omleidingen en verkeersmaatregelen

Vanwege de werkzaamheden aan de Burgemeester Kasteleinweg wordt doorgaand verkeer tussen Hoofddorp en Uithoorn dringend verzocht om te rijden via de algemene omleidingsroute (de N201). 
Tot de start van de werkzaamheden bij de kruising Van Cleeffkade/Oostereinderweg gelden er geen afsluitingen/omleidingen voor het lokale verkeer.
 

 

Locatie 6: rotonde Burgemeester Hoffscholteweg

 

nieuwe rotonde Burgemeester Hoffscholteweg gereed op 10 maart

Impressie 6: Nieuwe rotonde Burgemeester Hoffscholteweg

Periode

Van 11 januari 2021 tot en met 10 maart 2021 heeft de aannemer aan de rotonde bij de Burgemeester Hoffscholteweg gewerkt. De werkzaamheden zijn afgerond. De Burgemeester Kasteleinweg tussen de Burgemeester Hoffscholteweg en de Ophelialaan is tot half april afgesloten.

Wat gaat er gebeuren?

De kruising Burgemeester Hoffscholteweg met de Burgemeester Kasteleinweg is opnieuw ingericht. Er ligt nu een rotonde waar de bus door het midden kan rijden. Auto’s moeten dan voorrang verlenen als er een bus aankomt. 

Omleidingen en verkeersmaatregelen

Van 10 maart tot begin mei wort er gewerkt aan de rotonde bij de Ophelialaan. Daarom is de Burgemeester Kasteleinweg tussen de Burgemeester Hoffscholteweg en de kruising met de Ophelialaan tot begin mei afgesloten voor verkeer, uitgezonderd nood- en hulpdiensten. 

Doorgaand verkeer tussen Hoofddorp en Uithoorn wordt dringend verzocht om te rijden via de algemene omleidingsroute (de N201). 

 

Locatie 7: Rotonde Ophelialaan

 

Impressie 7: Rotonde Ophelialaan

Impressie 7: Rotonde Ophelialaan

Periode

Op 10 maart 2021 wordt gestart met het herinrichten van de rotonde bij de Ophelialaan. De werkzaamheden duren tot begin mei 2021.

Wat gaat er gebeuren? 

De kruising van de Ophelialaan met de Burgemeester Kasteleinweg wordt opnieuw ingericht. Er komt een rotonde waar de bus door het midden rijdt. Auto’s moeten dan voorrang verlenen als er een bus aankomt. Daarnaast wordt het kruispunt opnieuw ingericht. 

Omleidingen en verkeersmaatregelen 

Vanaf 10 maart 2021 is het kruispunt afgesloten voor verkeer. Verkeer wordt omgeleid via de J.C. Mensinglaan en de Stommeerweg. Voor fietsers en voetgangers blijft tijdens de werkzaamheden een oversteek op de Ophelialaan beschikbaar. 

omleidingskaart ophelialaan

 

Locatie 8 Fietsstraat J.C. Mensinglaan

 

nieuwe fietsstraat J.C. Mensinglaan

Foto 8: Nieuwe fietsstraat J.C. Mensinglaan

Periode

Van 19 oktober tot en met 19 december 2020 is er gewerkt aan de fietsstraat J.C. Mensinglaan. De werkzaamheden zijn hier afgerond.

De afgeronde werkzaamheden

De kruising J.C. Mensinglaan met de Burgemeester Kasteleinweg is opnieuw ingericht. Bij dit kruispunt rijdt de bus rechtdoor en moeten de auto’s wachten als er een bus aankomt. De Witteweg heeft een nieuwe bestemming gekregen als fietsstraat. Bij een fietsstraat zijn auto’s te gast en geldt een maximum snelheid van 30 km/u. 

 

Locatie 9: Rotonde Zwarteweg 

 

nieuwe rotonde Zwarteweg-Burgemeester Kasteleinweg

Foto 9: de nieuwe rotonde Zwarteweg - Burgemeester Kasteleinweg

Periode

Op 31 juli 2020 is de rotonde Zwarteweg opgesteld voor het verkeer en zijn de werkzaamheden afgerond.

De afgeronde werkzaamheden

De kruising Zwarteweg met de Burgemeester Kasteleinweg is opnieuw ingericht. Bij dit kruispunt rijdt de bus mee met het verkeer. 

 

Locatie 10: Busstation Aalsmeer 

 

Impressie 10: toekomstige busstation Aalsmeer

Impressie 10: toekomstige busstation Aalsmeer

Periode

Eind september 2020 is gestart met de aanleg van het nieuwe busstation in Aalsmeer. De werkzaamheden duren tot mei 2021. 

Wat gaat er gebeuren? 

Op deze locatie wordt een nieuw busstation aangelegd. 

Omleidingen en verkeersmaatregelen

De werkzaamheden aan het nieuwe busstation vinden langs de weg plaats, waardoor het wegverkeer geen hinder ondervindt van de werkzaamheden. 

 

Locatie 11: Legmeerdijk 
 

Impressiefoto 11: fietsonderdoorgang Legmeerdijk

Impressiefoto 11: fietsonderdoorgang Legmeerdijk

Periode

In september 2020 zijn de werkzaamheden voor de fietsonderdoorgang gestart. De werkzaamheden duren tot en met november 2021.

Wat gaat er gebeuren?

De aannemer werkt aan de bouw van een fietstunnel. De aannemer start met de bouw van het dek van de fietstunnel. Dat gebeurt in twee delen, zodat het autoverkeer steeds over één baan van het tunneldek kan rijden. 

Omleidingen en verkeersmaatregelen 

Lokaal verkeer kan over de kruising rijden, maar tijdelijk met minder rijstroken.

Doorgaand verkeer tussen Hoofddorp en Uithoorn wordt geadviseerd om te rijden via de algemene omleidingsroute (de N201). 

Fietsers worden omgeleid via het terrein van Royal FloraHolland en de Lakenblekerstraat. 

fietsverkeer Legmeerdijk rijdt via een omleiding

Omleidingsroute voor fietsers bij de aanleg van de fietsonderdoorgang Legmeerdijk

 

Locatie 12:Poelweg

 

Impressie 12: busbaan bij Poelweg

Impressie 12: busbaan bij Poelweg

Periode

In september 2020 zijn de werkzaamheden voor de busbaan Legmeerdijk – Poeldijk gestart.

Wat gaat er gebeuren?

Bij de werkzaamheden aan de busbaan bij de Legmeerdijk worden de oude busbaan en het fietspad gesloopt en vervangen door een nieuwe busbaan en een fietspad. Daarnaast wordt de bushalte bij de Poelweg aangepast.

Omleidingen en verkeersmaatregelen 

Lokaal verkeer kan over de kruising rijden, maar tijdelijk met minder rijstroken.

Doorgaand verkeer tussen Hoofddorp en Uithoorn wordt geadviseerd om te rijden via de algemene omleidingsroute (de N201). 
 

 

Uitgelicht