Wegwerkzaamheden

Werkzaamheden HOVASZ

Vanaf juli 2020 wordt er op verschillende locaties gewerkt langs de N196 in Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn. De werkzaamheden zijn in 12 delen opgesplitst.

12 locaties
Klik op de afbeelding van de kaart voor een download (pdf, 1MB). 

12 locaties werkzaamheden
1 = Beechavenue   7 = Rotonde Ophelialaan
2 = Kruising Fokkerweg   8 = Fietsstraat J.C. Mensinglaan
3 = Aalsmeerderbrug   9 = Rotonde Zwarteweg
4 = Rotonde Dorpsstraat 10 = Busstation Aalsmeer 
5 = Rotonde Van Cleeffkade 11 = Fietsonderdoorgang Legmeerdijk
6 = Rotonde Burgemeester Hoffscholteweg 12 = Poelweg

 

Locatie 1: Beechavenue 

 

Impressie 1: Beachavenue na afronden werkzaamheden

Impressie 1: Beechavenue na afronden werkzaamheden

Periode

De werkzaamheden aan de Beechavenue worden van 23 augustus tot 24 september 2021 uitgevoerd.  

Wat gaat er gebeuren? 

De aannemer past de rijbanen aan en richt de kruising opnieuw in. Op dit moment wordt er voorbereidend werk aan de weg uitgevoerd. Er geldt dan een lagere maximumsnelheid. Om de kruising opnieuw te kunnen inrichten worden op de Fokkerweg de afslagen van en naar de Beechavenue en Boeingavenue afgesloten voor al het verkeer. Deze verkeerssituatie geldt van 23 augustus tot 24 september.  

Omleidingsroutes

Het lokale verkeer kan over de Fokkerweg blijven rijden tijdens de werkzaamheden. Vanwege de werkzaamheden geldt er wel een lagere maximumsnelheid. Bestemmingsverkeer voor de Beechavenue en Boeingavenue wordt  met bebording omgeleid via de Sikorskylaan.

omleidingskaart Beechavenue

Doorgaand verkeer tussen Hoofddorp en Uithoorn wordt geadviseerd om via de N201 te rijden. 


Locatie 2: Kruispunt Fokkerweg/Kruisweg

 

Impressie 2: Kruispunt Fokkerweg/Kruisweg. Op deze impressie ontbreken de verkeerslichten en de bushalte.

Impressie 2: Kruispunt Fokkerweg/Kruisweg. Op deze impressie ontbreken de verkeerslichten en de bushalte. 

Periode

De werkzaamheden aan het kruispunt Fokkerweg/Kruisweg zijn op 17 augustus 2020 gestart en duren tot 24 september 2021. 

Wat gaat er gebeuren? 

De aannemer past de rijbanen aan en richt de kruising opnieuw in. Zo komen er nieuwe verkeerslichten. De bestaande fietstunnel wordt verlengd en er komt een nieuw fietspad. Op het kruispunt komt een OV-knooppunt met een bushalte. 
Om de doorstroming van het wegverkeer tijdens de werkzaamheden te bevorderen en om een veilige werkruimte voor de aannemer te creëren, is er eind februari 2021 een tijdelijke rotonde aangelegd. 

Omleidingsroutes

Tussen de Fokkerweg en Aalsmeerderbrug zijn het aantal rijstroken beperkt, waardoor er per rijrichting één strook beschikbaar blijft. Het verkeer rijdt dan in twee richtingen op de noordelijke rijbaan. 

Op de kruising N196 met de Fokkerweg (Schiphol Rijk) is een tijdelijke rotonde aangelegd. De N196 wordt dan vanaf het viaduct van de A4 tot aan de tijdelijke rotonde afgesloten. Op de tijdelijke rotonde zijn de aansluitingen met de Pudongweg, met de Fokkerweg en met de N196 richting Aalsmeer geopend. Verkeer tussen Aalsmeer en Rijsenhout kan daardoor via de kruising N196/Fokkerweg rijden. Verkeer tussen Aalsmeer en Schiphol Rijk kan eveneens via de tijdelijke rotonde rijden. 

Doorgaand verkeer tussen Hoofddorp en Uithoorn wordt geadviseerd om via de N201 te rijden. 

autoverkeer Fokkerweg rijdt via een omleiding

Voor het fietsverkeer en voetgangers geldt tijdens de werkzaamheden aan de bestaande fietstunnel een omleidingsroute via de Aalsmeerderdijk-Boeingavenue-Beechavenue. 
Het fietspad langs de N196 blijft ook tijdens het werk aan de provinciale weg open voor fietsers. 
Het openbaar vervoer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden, omdat de bussen op een vrij liggende busbaan rijden. 

fietsverkeer Fokkerweg rijdt via een omleiding

Omleiding fietsers en voetgangers bij werkzaamheden Fokkerweg. Afsluiting fietstunnel verlengd tot en met 23 augustus 2021.

Locatie 3: rotonde Aalsmeerderdijk

 

Impressie 3: rotonde Aalsmeerderdijk met fietsonderdoorgang

Impressie 3: rotonde Aalsmeerderdijk met fietsonderdoorgang

Periode

De fietsonderdoorgang is vanaf 4 januari 2021 in gebruik.
De aanleg van de rotonde bij de Aalsmeerderdijk is op 20 januari 2021 gestart. De werkzaamheden aan de zuidkant van de rotonde zijn half april afgerond. Vervolgens is gestart met de werkzaamheden aan de noordelijke kant van de rotonde (en de rijbaan). Deze werkzaamheden duren tot eind september 2021.

Wat gaat er gebeuren?

De kruising bij de Aalsmeerderdijk wordt opnieuw ingericht. Er komt een rotonde waar de bus door het midden rijdt. Auto’s moeten dan voorrang verlenen als er een bus aankomt. Vanaf 20 januari is gestart met de aanleg van deze rotonde.  

Omleidingen en verkeersmaatregelen

Tot 23 april 2021 is gewerkt aan de zuidelijke aansluiting Aalsmeerderdijk en de zuidelijke aansluiting van de Dorpsstraat, waardoor deze waren afgesloten voor al het verkeer. Op 23 april zijn deze werkzaamheden afgerond en is gestart met de werkzaamheden aan de noordelijke kant. Het verkeer rijdt tot eind september 2021 in twee richtingen over de zuidelijke rijbaan (over de nieuw aangelegde weg). 
Doorgaand verkeer tussen Hoofddorp en Uithoorn wordt dringend verzocht om te rijden via de N201. 

Omleiding lokaal verkeer bij werkzaamheden tussen de Fokkerweg en de van Cleeffkade

Omleiding lokaal verkeer bij werkzaamheden tussen de Fokkerweg en Van Cleeffkade
 

Gevolgen voor fietsverkeer

Fietsverkeer is mogelijk over de Aalsmeerderbrug en over de fietsonderdoorgang bij de Aalsmeerderbrug. Voetgangers die de Aalsmeerderbrug willen oversteken, maken tijdelijk eveneens gebruik van het fietspad.

fietsonderdoorgang Aalsmeerderbrug

Fietsonderdoorgang:
In de periode september tot en met december 2020 is bij de Aalsmeerderbrug een fietsonderdoorgang aangelegd. Hierdoor hoeven fietsers en voetgangers niet meer de drukke kruising bij de Aalsmeerderbrug over te steken. Wat de fietsonderdoorgang bijzonder maakt is dat het ontwerp van de brug zo is gemaakt dat een deel van het fietspad er tijdelijk uitgehesen kan worden. Zo kunnen grote schepen in of uit de nabij gelegen scheepswerf varen. Met de opening van de onderdoorgang op 4 januari 2021 is de oversteek bovenop de Aalsmeerderbrug niet meer in gebruik. 

 

Locatie 4: rotonde Dorpsstraat

 

Impressie 4: rotonde Dorpsstraat

Impressie 4: rotonde Dorpsstraat

Periode

Van 20 januari 2021 tot eind september 2021 werkt de aannemer aan de rotonde bij de Dorpsstraat.

Wat gaat er gebeuren?

De kruising bij de Dorpsstraat wordt opnieuw ingericht. Er komt een rotonde waar de bus door het midden rijdt. Auto’s moeten dan voorrang verlenen als er een bus aankomt. Vanaf 20 januari is gestart met de werkzaamheden voor deze rotonde. Daarnaast zijn er werkzaamheden aan het zuidelijke deel van de weg tussen de Dorpsstraat en de Van Cleeffkade. 

Omleidingen en verkeersmaatregelen

Tot 23 april 2021 is gewerkt aan de zuidelijke aansluiting Aalsmeerderdijk en de zuidelijke aansluiting van de Dorpsstraat, waardoor deze waren afgesloten voor al het verkeer. Vanaf 23 april zijn deze werkzaamheden afgerond en is gestart met de werkzaamheden aan de noordelijke kant. Het verkeer rijdt in twee richtingen over de zuidelijke rijbaan (over de nieuw aangelegde weg). 

Tijdens de afsluiting van de Van Cleeffkade moet de rotonde Dorpsstraat in alle richtingen open zijn voor wegverkeer en moet die kruising fietsers en voetgangers de mogelijkheid kunnen bieden om over te kunnen steken. Begin juni is daarom bij de Dorpsstraat een tijdelijke rotonde gemaakt van betonnen barriers, zodat het verkeer vanuit de vier richtingen oversteken en de kruising open is voor al het verkeer. De resterende werkzaamheden aan de rotonde bij de Dorpsstraat worden opgeschoven naar september. 

Doorgaand verkeer tussen Hoofddorp en Uithoorn wordt dringend verzocht om te rijden via de N201. 

Omleiding lokaal verkeer bij werkzaamheden tussen de Fokkerweg en de van Cleeffkade

Omleiding lokaal verkeer bij werkzaamheden tussen de Fokkerweg en Van Cleeffkade

Gevolgen voor fietsverkeer

Voor fietsers geldt een omleiding via de Lijnbaan en de Dorpstraat. Vanaf daar kunnen zij hun weg vervolgen naar de Aalsmeerderbrug. 

Omleiding fietsverkeer bij werkzaamheden tussen de Fokkerweg en de van Cleeffkade

Locatie 5: Rotonde Van Cleeffkade – Oosteinderweg 

 

Impressie 5: rotonde Van Cleeffkade/Oostereinderweg

 Impressie 5: rotonde Van Cleeffkade/Oostereinderweg

Periode

Vanaf 31 mei 2021 tot 3 september 2021 wordt er gewerkt aan de definitieve rotonde bij de Van Cleeffkade/Oosteinderweg. Half september vinden er nog afrondende werkzaamheden aan de busbaan plaats.

Wat gaat er gebeuren?

De kruising van de Burgemeester Kasteleinweg met de Van Cleefkade en de Oostereinderweg wordt opnieuw ingericht. Er komt een rotonde waar de bus door het midden rijdt. Auto’s moeten dan voorrang verlenen als er een bus aankomt. Om de rotonde aan te kunnen leggen worden eerst damwanden aangebracht in de hoek tussen Studio’s Aalsmeer en de Van Cleeffkade bij de kruising Burgemeester Kasteleinweg en de Van Cleeffkade. Vervolgens wordt gewerkt aan de nieuwe rotonde. De werkzaamheden vinden in fases plaats.

Omleidingen en verkeersmaatregelen

Fase 1 (AFGEROND). 
Vanaf 31 mei tot en met 4 juni is verkeer van de Burgemeester Kasteleinweg naar de Van Cleeffkade en andersom niet mogelijk. Verkeer vanaf de Burgemeester Kasteleinweg richting de Oosteinderweg en andersom is nog mogelijk. Ook kan het verkeer rechtdoor rijden over de Burgemeester Kasteleinweg. Autoverkeer voor het winkelgebied Aalsmeer Centrum wordt omgeleid via de Ophelialaan/Stommeerweg. Fietsers worden omgeleid via de Stommeerkade.
 

Omleidingsroute fietsers tussen 31 mei en 5 juni

Omleidingsroute fietsers tussen 31 mei en 5 juni (rood is afgesloten, groen is route fietsers)

Fase 2.
Van 5 juni tot 10 augustus is de kruising van de Burgmeester Kasteleinweg en de Van Cleeffkade grotendeels afgesloten. Het verkeer van en naar de Van Cleeffkade rijdt over een tijdelijk aangelegde weg langs de Van Cleeffkade. Verkeer van en naar de Oosteinderweg is niet meer mogelijk. Ook kan het verkeer niet meer rechtdoor over de Burgemeester Kasteleinweg rijden. Autoverkeer voor het winkelgebied Aalsmeer Centrum wordt omgeleid via de tijdelijke weg of via de Ophelialaan/Stommeerweg.

Omleidingsroute auto's en fietsers tussen 5 juni en 23 juli

Omleidingsroute auto's en fietsers tussen 5 juni en 10 augustus

Fase 3.
Vanaf 10 augustus tot 3 september geldt de verkeerssituatie zoals bij fase 1. Verkeer van de Burgemeester Kasteleinweg naar de Van Cleeffkade en andersom is niet mogelijk. Verkeer vanaf de Burgemeester Kasteleinweg richting de Oosteinderweg en andersom is mogelijk voor rechtsafslaand verkeer (verkeer vanuit de richting Uithoorn naar de Oosteinderweg en verkeer vanuit de Oosteinderweg richting Hoofddorp). Ook kan het verkeer rechtdoor rijden over de Burgemeester Kasteleinweg. Autoverkeer voor het winkelgebied Aalsmeer Centrum wordt omgeleid via de Ophelialaan/Stommeerweg. 
 

Omleidingsroute Van Cleeffkade

Vanwege de werkzaamheden aan de Burgemeester Kasteleinweg wordt doorgaand verkeer tussen Hoofddorp en Uithoorn geadviseerd om via de N201 te rijden. 
 

Locatie 6: rotonde Burgemeester Hoffscholteweg

 

nieuwe rotonde Burgemeester Hoffscholteweg gereed op 10 maart

foto 6: de nieuwe rotonde Burgemeester Hoffscholteweg

Periode

Van 11 januari 2021 tot en met 10 maart 2021 heeft de aannemer aan de rotonde bij de Burgemeester Hoffscholteweg gewerkt. De werkzaamheden zijn afgerond. 

De afgeronde werkzaamheden

De kruising Burgemeester Hoffscholteweg met de Burgemeester Kasteleinweg is opnieuw ingericht. Er ligt nu een rotonde waar de bus door het midden kan rijden. Auto’s moeten dan voorrang verlenen als er een bus aankomt. 

 

Locatie 7: Rotonde Ophelialaan

 

Nieuwe rotonde Ophelialaan opgesteld voor verkeer

foto 7: de nieuwe rotonde Ophelialaan

Periode

Op 7 mei 2021 is de rotonde bij de Ophelialaan opengesteld voor het verkeer. Rondom de rotonde vinden nu nog een aantal afrondende werkzaamheden plaats.

De afgeronde werkzaamheden 

De kruising van de Ophelialaan met de Burgemeester Kasteleinweg is opnieuw ingericht. Bij dit kruispunt ligt nu een rotonde waar de bus door het midden heen rijdt. Auto’s moeten dan voorrang verlenen als er een bus aankomt. 

 

Locatie 8 Fietsstraat J.C. Mensinglaan

 

nieuwe fietsstraat J.C. Mensinglaan

Foto 8: Nieuwe fietsstraat J.C. Mensinglaan

Periode

Van 19 oktober tot en met 19 december 2020 is er gewerkt aan de fietsstraat J.C. Mensinglaan. De werkzaamheden zijn hier afgerond.

De afgeronde werkzaamheden

De kruising J.C. Mensinglaan met de Burgemeester Kasteleinweg is opnieuw ingericht. Bij dit kruispunt rijdt de bus rechtdoor en moeten de auto’s wachten als er een bus aankomt. De Witteweg heeft een nieuwe bestemming gekregen als fietsstraat. Bij een fietsstraat zijn auto’s te gast en geldt een maximum snelheid van 30 km/u. 

 

Locatie 9: Rotonde Zwarteweg 

 

nieuwe rotonde Zwarteweg-Burgemeester Kasteleinweg

Foto 9: de nieuwe rotonde Zwarteweg - Burgemeester Kasteleinweg

Periode

Op 31 juli 2020 is de rotonde Zwarteweg opgesteld voor het verkeer en zijn de werkzaamheden afgerond.

De afgeronde werkzaamheden

De kruising Zwarteweg met de Burgemeester Kasteleinweg is opnieuw ingericht. Bij dit kruispunt rijdt de bus mee met het verkeer. 

 

Locatie 10: Busstation Aalsmeer 

 

Impressie 10: toekomstige busstation Aalsmeer

Impressie 10: toekomstige busstation Aalsmeer

Periode

Eind september 2020 is gestart met de aanleg van het nieuwe busstation in Aalsmeer. De werkzaamheden duren tot mei 2021. 

Wat gaat er gebeuren? 

Op deze locatie wordt een nieuw busstation aangelegd. 

Omleidingen en verkeersmaatregelen

De werkzaamheden aan het nieuwe busstation vinden langs de weg plaats, waardoor het wegverkeer geen hinder ondervindt van de werkzaamheden. 

 

Locatie 11: Legmeerdijk 
 

Impressiefoto 11: fietsonderdoorgang Legmeerdijk

Impressiefoto 11: fietsonderdoorgang Legmeerdijk

Periode

In september 2020 zijn de werkzaamheden voor de fietsonderdoorgang gestart. De werkzaamheden duren tot en met november 2021.

Wat gaat er gebeuren?

De aannemer werkt aan de bouw van een fietstunnel. De aannemer start met de bouw van het dek van de fietstunnel. Dat gebeurt in twee delen, zodat het autoverkeer steeds over één baan van het tunneldek kan rijden. 

Omleidingen en verkeersmaatregelen 

Lokaal verkeer kan over de kruising rijden, maar tijdelijk met minder rijstroken.

Doorgaand verkeer tussen Hoofddorp en Uithoorn wordt geadviseerd om te rijden via de algemene omleidingsroute (de N201). 

Fietsers worden omgeleid via het terrein van Royal FloraHolland en de Lakenblekerstraat. 

fietsverkeer Legmeerdijk rijdt via een omleiding

Omleidingsroute voor fietsers bij de aanleg van de fietsonderdoorgang Legmeerdijk

 

Locatie 12:Poelweg

 

Impressie 12: busbaan bij Poelweg

Impressie 12: busbaan bij Poelweg

Periode

In september 2020 zijn de werkzaamheden voor de busbaan Legmeerdijk – Poeldijk gestart.

Wat gaat er gebeuren?

Bij de werkzaamheden aan de busbaan bij de Legmeerdijk worden de oude busbaan en het fietspad gesloopt en vervangen door een nieuwe busbaan en een fietspad. Daarnaast wordt de bushalte bij de Poelweg aangepast.

Omleidingen en verkeersmaatregelen 

Lokaal verkeer kan over de kruising rijden, maar tijdelijk met minder rijstroken.

Doorgaand verkeer tussen Hoofddorp en Uithoorn wordt geadviseerd om via de N201 te rijden. 
 

 

Uitgelicht