Afrondende werkzaamheden

Afrondende Werkzaamheden HOVASZ

Vanaf 12 december 2021 is de nieuwe busbaan in gebruik genomen en zijn alle heringerichte wegen, fietspaden en kruisingen in gebruik genomen. Tot april is de aannemer nog bezig met het werk van afrondende werkzaamheden. Bij het werk aan deze restpunten moet gedacht worden aan het leggen van de laatste tegels, het voegen van delen, herstellen van schade door gebruik, herstellen van bestrating, het aanbrengen van (te) laat geleverd materiaal, het opruimen van achtergelaten materialen etc. De aannemer zal het grootste deel van deze restwerkzaamheden nog in 2021 oppakken. Na de winter, in maart 2022, worden de overige restpunten weggewerkt.

Aanplant bomen

Daarnaast vindt er nog aanplant plaats van bomen en struiken langs het tracé. Bij het project worden in totaal 208 bomen over het gehele traject nieuw geplant. Daarnaast komt er over een lengte van 2 km hegjes en in totaal 1250 m2 aan bodembedekers. De werkzaamheden hiervoor vinden in de winter van 2021/2022 plaats en het grootste deel van de beplanting is eind 2021 al geplant. De inplant van de rotonde bij de Zwarteweg vindt plaats nadat alle restwerkzaamheden en de aanplant van al het grond is afgerond.

Gedeeltelijke overkappen knooppunt Schiphol-Zuid

Bij de kruising N196/Fokkerweg in Haarlemmermeer is het busknooppunt Schiphol-Zuid aangelegd. Om de reizigers zo comfortabel en veilig mogelijk te laten overstappen tussen de bussen die op de N196 halteren en de bussen die op de Fokkerweg halteren, wordt een gedeeltelijke overkapping gemaakt. Deze zogenaamde droogloop, beschermt de reiziger tegen wind en regen. In gezamenlijk overleg tussen de Vervoerregio Amsterdam, de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland is nagedacht over het ontwerp voor de droogloop. Ontwerpbureau FromAtoB Public Design, de ontwerper van de R-net huisstijl, heeft een ontwerp gemaakt voor een overkapping met een gespannen dak gemaakt van textiel. Het dak refereert aan een antieke vliegtuigvleugel. Aan de zijkant is de droogloop voorzien van glazen windschermen. Dit ontwerp sluit aan bij de perroninrichting van de andere R-net haltes aan de Fokkerweg en de Kruisweg. Op de glazen schermen van de droogloop staat de naam ‘Schiphol-Zuid’. Dit zorgt er voor dat het knooppunt goed zichtbaar is en herkenbaar als een belangrijk overstaplocatie. Op dit moment ligt de vergunningsaanvraag voor de droogloop Schiphol-Zuid bij de gemeente Haarlemmermeer. Zodra de omgevingsvergunnning verleend is, wordt gestart met de aanleg van de overkapping. 

Afgeronde werkzaamheden

Tussen 4 juli 2020 en eind 2021 is er op verschillende locaties gewerkt langs de N196 in Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn. De werkzaamheden werden opgesplitst in 12 delen. Hieronder volgt een overzicht van de afgeronde werkzaamheden van HOVASZ.

12 locaties
Klik op de afbeelding van de kaart voor een download (pdf, 1MB). 

 
1 = Beechavenue   7 = Rotonde Ophelialaan
2 = Kruising Fokkerweg   8 = Fietsstraat J.C. Mensinglaan
3 = Aalsmeerderbrug   9 = Rotonde Zwarteweg
4 = Rotonde Dorpsstraat 10 = Busstation Aalsmeer 
5 = Rotonde Van Cleeffkade 11 = Fietsonderdoorgang Legmeerdijk
6 = Rotonde Burgemeester Hoffscholteweg 12 = Poelweg

 

Locatie 1: Beechavenue 

 

1. Beechavenue afgerond

Foto Beech Avenue: De aannemer heeft de rijbanen aangepast en de kruising opnieuw ingericht.  


Locatie 2: Kruispunt Fokkerweg/Kruisweg

 

2. Fokkerweg afgerond luchtfoto

Foto kruising N196/Fokkerweg: Op het kruispunt is een OV-knooppunt met bushaltes aangelegd.

Locatie 3: rotonde Aalsmeerderdijk

 

3. Aalsmeerderbrug luchtfoto

Foto Rotonde Aalsmeerderdijk met fietsonderdoorgang: De kruising Aalsmeerderdijk met de N196 is opnieuw ingericht. Er ligt nu een rotonde waar de bus door het midden kan rijden. Auto’s moeten dan voorrang verlenen als er een bus aankomt. Fietsers kunnen via de fietsonderdoorgang de N196 veilig oversteken.

Locatie 4: rotonde Dorpsstraat

 

opengestelde rotonde Dorpsstraat

Foto de rotonde Dorpsstraat: De kruising Dorpsstraat met de Burgemeester Kasteleinweg is opnieuw ingericht. Er ligt nu een rotonde waar de bus door het midden kan rijden. Auto’s moeten dan voorrang verlenen als er een bus aankomt.

Locatie 5: Rotonde Van Cleeffkade – Oosteinderweg 

 

5. Van Cleeffkade luchtfoto

Foto de rotonde bij de Van Cleeffkade/Oostereinderweg: De kruising van de Burgemeester Kasteleinweg met de Van Cleefkade en de Oostereinderweg is opnieuw ingericht. Er ligt nu een rotonde waar de bus door het midden kan rijden. Auto’s moeten dan voorrang verlenen als er een bus aankomt.

Locatie 6: rotonde Burgemeester Hoffscholteweg

 

nieuwe rotonde Burgemeester Hoffscholteweg gereed op 10 maart

Foto de rotonde Burgemeester Hoffscholteweg: De kruising Burgemeester Hoffscholteweg met de Burgemeester Kasteleinweg is opnieuw ingericht. Er ligt nu een rotonde waar de bus door het midden kan rijden. Auto’s moeten dan voorrang verlenen als er een bus aankomt. 

Locatie 7: Rotonde Ophelialaan

 

7. Ophelialaan luchtfoto

Foto de rotonde Ophelialaan: De kruising van de Ophelialaan met de Burgemeester Kasteleinweg is opnieuw ingericht. Bij dit kruispunt ligt nu een rotonde waar de bus door het midden heen rijdt. Auto’s moeten dan voorrang verlenen als er een bus aankomt. 

Locatie 8 Fietsstraat J.C. Mensinglaan

 

nieuwe fietsstraat J.C. Mensinglaan

Foto fietsstraat J.C. Mensinglaan: De kruising J.C. Mensinglaan met de Burgemeester Kasteleinweg is opnieuw ingericht. Bij dit kruispunt rijdt de bus rechtdoor en moeten de auto’s wachten als er een bus aankomt. De Witteweg heeft een nieuwe bestemming gekregen als fietsstraat. Bij een fietsstraat zijn auto’s te gast en geldt een maximum snelheid van 30 km/u.

Locatie 9: Rotonde Zwarteweg 

 

nieuwe rotonde Zwarteweg-Burgemeester Kasteleinweg

Foto rotonde Zwarteweg - Burgemeester Kasteleinweg: De kruising Zwarteweg met de Burgemeester Kasteleinweg is opnieuw ingericht. Bij dit kruispunt rijdt de bus mee met het verkeer. 

Locatie 10: Busstation Aalsmeer 

 

bushalte

Foto nieuwe busstation Aalsmeer: Vanaf 12 december 2021 is het nieuwe busstation in Aalsmeer in gebruik genomen.

Locatie 11: Legmeerdijk 
 

11. Legmeerdijk afgerond

Foto de fietsonderdoorgang Legmeerdijk: De aanleg van de fietstunnel zorgt ervoor dat (brom)fietsers in één keer veilig kunnen doorrijden onder de Legmeerdijk, zonder te hoeven stoppen voor verkeerslichten. De circa 110 meter lange fietstunnel onder de Legmeerdijk is alleen bedoeld voor brom- en fietsverkeer. Het ontwerp is zo gemaakt dat het ruim oogt, onder andere door de schuine wanden van de onderdoorgang. De extra verlichting zorgt er voor dat de tunnel overzichtelijk blijft. 

Locatie 12:Poelweg

 

busbaan poelweg

Foto busbaan bij Poelweg: Bij de werkzaamheden aan de busbaan bij de Legmeerdijk is de oude busbaan en het fietspad gesloopt en vervangen door een nieuwe busbaan en een fietspad. Daarnaast is de bushalte bij de Poelweg aangepast.


 

 

Uitgelicht