"Mooi om te zien dat gemeente Hoorn de dialoog met inwoners zoekt"

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk bezocht woensdag 6 december de gemeente Hoorn. Het was het laatste ambtsbezoek van 2023.

Van Dijk werd door het college van B&W hartelijk ontvangen bij schouwburg Het Park in Hoorn: een moderne locatie in een prachtige stad met een historische haven. Het Park biedt uitzicht over het nieuwe en grootste stadsstrand van Nederland en de speel- en sportvelden, waar bij de inrichting inwoners suggesties deden en mochten stemmen. 

Arthur van Dijk in gesprek met de gemeenteraad van Hoorn.

Met het college van B&W sprak Van Dijk over de huidige uitdagingen, ambities en zorgen. Zo ging het over mobiliteit, netcongestie, regionale samenwerking en de positie van Hoorn als centrumgemeente, maar kwamen ook de ontwikkelbehoefte en woningbouw aan bod. 

In de zogenoemde bestuurlijke driehoek (burgemeester, griffier en gemeentesecretaris) werd teruggeblikt op het afgelopen bestuurlijk jaar. Centrale vraag: hoe kan de driehoek een bijdrage leveren aan een goed samenspel tussen raad, college en ambtelijk organisatie? Ook werd gesproken over onderwerpen als omgangsvormen en integriteit. 

Wonen-Onderwijs-Werk

Met verschillende tafelgasten uit het maatschappelijk middenveld ging de commissaris vervolgens in gesprek over de 'Wonen-Onderwijs-Werk'-aanpak. In deze aanpak werken partijen samen om te zorgen voor goed opgeleid personeel voor belangrijke sectoren in Hoorn en de regio. Zo ontwikkelen InHolland en het Horizon College in overleg met werkgevers opleidingen en zorgen ontwikkelaars en gemeente weer voor woningen voor de studenten. Van Dijk: "Een goed voorbeeld van hoe er wordt samengewerkt tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid." 
 
Met de raad sprak Van Dijk onder meer over het bestuursakkoord. In dit akkoord staan belangrijke ambities van de gemeente Hoorn, zoals inwonersparticipatie, verbinding met de samenleving en bestuurscultuur. Van Dijk: “Door de verschillende ontmoetingen en gesprekken heb ik een goed beeld gekregen van de ambities, ontwikkelingen en uitdagingen in de gemeente Hoorn. Mooi ook om te zien dat Hoorn actief de samenwerking en de dialoog met inwoners zoekt en ook kritisch is op het eigen functioneren.”