Mensenrechtenvlag wappert voor provinciehuis in Haarlem

Op zondag 10 december hangt de Mensenrechtenvlag in de vlaggenmast voor het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem. Het is precies 75 jaar geleden dat in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de Verenigde Naties (VN).

De provincie Noord-Holland vraagt met de vlag aandacht voor mensenrechten die wereldwijd onder druk staan. Bijvoorbeeld door autocratische leiders en oorlog, maar ook door verdeeldheid in de samenleving of doordat mensen niet gelijke toegang hebben tot informatie.  

Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk: “De universele mensenrechtenverklaring is juist nu, 75 jaar na de ondertekening, helaas nog altijd onverminderd actueel, onverminderd inspirerend en onverminderd urgent. Met het hijsen van de mensenrechtenvlag onderstreept Noord-Holland die urgentie. Helaas worden nog altijd op veel plekken in de wereld mensenrechten geschonden en helaas worden op veel plekken in de wereld mensenrechten steeds meer op de proef gesteld.” 

Mensenrechtenvlag 

De Mensenrechtenvlag wordt vanaf nu jaarlijks gehesen door de provincie Noord-Holland. De vlag staat symbool voor gelijkwaardigheid van alle mensen op aarde. Over de hele vlag loopt een DNA-streng die laat zien dat we allemaal verschillen qua uiterlijk, maar ook dat we veel gemeen hebben, want we bestaan allemaal uit DNA. De kleuren staan voor wat ons bindt: de aarde (groen), de lucht (blauw) en de zon (geel).  

Mensenrechtenvlag wappert voor provinciehuis in Haarlem
De Mensenrechtenvlag

Jouw rechten

Er zijn veel verschillende mensenrechten, zoals burgerrechten en politieke rechten. Hieronder vallen bijvoorbeeld het recht op leven, het recht op een eerlijk proces en het recht op vrijheid van meningsuiting. Daarnaast heb je ook economische, sociale en culturele rechten, zoals het recht op een behoorlijke levensstandaard, het recht op arbeid en behoorlijke arbeidsomstandigheden en het recht op onderwijs. Lees meer op de website mensenrechten.nl

Totstandkoming mensenrechten 

De Verenigde Naties zijn in 1945 opgericht na de Tweede Wereldoorlog om de verschrikkelijke gevolgen van de oorlog in de toekomst te voorkomen. Op 10 december 1948 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) aan. 2 jaar later werd deze datum aangewezen als internationale dag van de rechten van de mens.