3 ondernemers aan de slag met agroforestry-project in de Haarlemmermeer

De provincie Noord-Holland heeft pachters gevonden voor het agroforestry-project in de Haarlemmermeer. Bij agroforestry worden bomen gecombineerd met akkerbouw, groenteteelt of veeteelt op 1 perceel.

Perenboom

De provincie heeft eerder dit jaar een openbare inschrijving gehouden voor pachtgrond (24,5 hectare) in de Haarlemmermeer die ter beschikking wordt gesteld voor een experiment met agroforestry. Er zijn 12 plannen ingediend. Het plan dat uitgevoerd wordt is ingediend door 3 ondernemers die gezamenlijk aan de slag gaan: Gijzenberg Bio uit Nieuw Vennep, René de Vlieger en Jan van Oossanen. Zij verbinden zich voor 12 jaar aan het experiment. 

Rijen fruit- en notenbomen

Agroforestry – het bewust toevoegen van bomen en struiken aan akkerbouw- of veeteelt-systemen kan bijdragen aan regionale doelstellingen op het gebied van onder andere CO2-emissie, klimaatadaptatie en de transitie van de landbouw naar meer natuurinclusiviteit. In het plan van het drietal wordt een grote variëteit aan bomen en struiken ingezet ter verbetering van de biodiversiteit. Daarnaast komen er rijen fruit- en notenbomen tussen de gewassen. De teelten zijn volledig biologisch en waar mogelijk wordt agrarisch natuurbeheer toegepast. 

Enthousiasme                                                                                                         

Agroforestry is lastig uit te voeren op pachtgrond omdat de levensduur van de bomen de pachtperiode overstijgt. Met deze pilot wil de provincie ondernemers grond ter beschikking stellen om hen de kans geven met agroforestry aan de slag te gaan. Doel is om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor agroforestry in Noord-Holland. Hopelijk leidt dit tot enthousiasme bij andere ondernemers.

Samenwerking                                                                                                         

De provincie werkt voor dit agroforestry-project in de Haarlemmermeer samen met onder meer het Louis Bolk Instituut, WUR (Open Teelten). De provincie Noord-Holland participeert in het onderzoeksprogramma PPS Verdienmodellen Agroforestry (2022-2025).