Kansen voor culturele organisaties om verder te ontwikkelen

Cultuurherstel verbindt de cultuursector in Noord- Holland met het bedrijfsleven. Cultuur- en erfgoedorganisaties kunnen zich aanmelden voor een coachingstraject met ervaren business professionals.

Het traject is gericht op de uitwisseling van inzichten en vraagstukken op het gebied van strategie en beleid, financiën en/of marketing.

Kinderen bakken in Museum de Oude Bakkerij.

Aanmelden kan door de Quick Scan in te vullen op de website van Cultuurherstel.

Cultuurherstel is een platform dat de cultuursector verbindt met professionals uit het bedrijfsleven. "Het is een mooie kans voor kleine en middelgrote culturele organisaties uit heel Noord-Holland. We merken dat directeuren het zeer op prijs stellen dat kennisuitwisseling via Cultuurherstel extra deskundigheid oplevert”, vertelt Thomas Baas, projectleider van Cultuurherstel. “Tegelijkertijd zijn de professionals uit onze poel van coaches heel enthousiast over het pro bono aanbieden van hun expertise om de cultuursector te verstevigen.”

Cultuurherstel is er voor alle culturele organisaties in Noord-Holland. Voorbeelden van recent gematchte organisaties zijn: Museum de Oude Bakkerij in Medemblik en Cinedans in Amsterdam. In de video op cultuurherstel.nl is te zien hoe Cultuurherstel werkt en wat een match kan betekenen voor culturele organisaties en coaches.

Plek voor nieuwe aanmeldingen

Cultuur- en erfgoedorganisaties met vraagstukken rondom financiering, persoonlijk leiderschap, strategie en organisatie kunnen zich aanmelden door een Quick Scan in te vullen op cultuurherstel.nl 

Over Cultuurherstel

Cultuurherstel is een initiatief van de Amsterdamse Kunstraad en het Amsterdamse Fonds voor de Kunst en wordt ondersteund door de provincie Noord-Holland en Gemeente Amsterdam. De ambitie is om culturele organisaties uit deze regio te ondersteunen en te verstevigen door hen te koppelen aan professionals uit het bedrijfsleven. In 2022 faciliteerde Cultuurherstel als matchmaker 25 coachingstrajecten rond onderwerpen als persoonlijk leiderschap, financiering, strategie en organisatie.