Werkzaamheden oevers Hoornsevaart in Alkmaar

(16 mei 2023)

De provincie Noord-Holland herstelt het laatste deel van de oeverconstructie van de Hoornsevaart in Alkmaar.

De werkzaamheden starten 22 mei en duren tot 16 juni 2023. Om de damwanden ter hoogte van de Halvemaansbrug veilig aan te kunnen brengen is het nodig dat de boten tijdelijk verplaatst worden. De fietspaden langs de Molenkade en Hoornseweg blijven bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden blijft de Hoornsevaart toegankelijk voor de (recreatie)scheepvaart.

Tijdelijke aanmeervoorziening

Het is de bedoeling dat de boten vóór 20 mei verplaatst zijn zodat de werkzaamheden daarna kunnen starten. De booteigenaren kunnen tot en met 30 juni gebruik maken van de tijdelijke aanmeervoorziening ter hoogte van tennisclub De Zes Wielen. De booteigenaren hebben hierover een brief ontvangen. 

Hinder voor omwonenden

Direct omwonenden kunnen hinder ondervinden van de werkzaamheden, omdat de damwanden met een heimachine in de oever worden getrild. De aannemer plaatst trillingsmeters om de trillingen en het effect daarvan op onder andere de woningen te bewaken. De betreffende bewoners zijn hierover geïnformeerd.  

Hoornsevaart in Alkmaar vanaf de 2e Halvemaansbrug

Werkzaamheden 

Van november 2020 tot en met mei 2021 heeft de provincie ook damwanden aangebracht in de Hoornsevaart. Door leidingen in de ondergrond was het toen niet mogelijk om alle werkzaamheden af te ronden. Daarom plaatst aannemer Beens, in opdracht van de provincie, nu de laatste damwanden. Op 22 mei start aannemer Beens met het aanvoeren van alle materialen naar de Hoornseweg. Daarna worden de achtergebleven leidingen, die buiten bedrijf zijn, verwijderd en de nieuwe damwanden aangebracht. Naar verwachting zijn de werkzaamheden 16 juni afgerond. Pas dan kunnen de boten terug naar hun officiële ligplaats.

Meer informatie 

Met vragen kunnen bewoners en (vaar)weggebruikers contact opnemen met het servicepunt van de provincie via: 0800-0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.gebiedscontractmiddennoord.nl of via de regionale Facebookpagina (@AlkmaarNH).