Aangepaste planning afsluiting fietspad langs Provincialeweg (N203) tussen Castricum en Uitgeest

Tussen maandag 6 november en vrijdag 22 december 2023 plant de provincie Noord-Holland een haag tussen het fietspad en de Provincialeweg (N203) tussen Castricum en Uitgeest.

De haag komt in de berm tussen het fietspad en de rijweg. Dit is 1 van de kortetermijnmaatregelen die de provincie en de gemeenten Uitgeest en Castricum nemen om de verkeersveiligheid op en langs de N203 te verbeteren.

Update 28 november 2023

De planning voor de afsluiting van het fietspad in 4 fases is aangepast. In dit nieuwsbericht staat de nieuwe planning. De planning in dit bericht is niet meer actueel en om misverstanden te voorkomen verwijderd. 

Afsluiting fietspad in 4 fases

Het fietspad langs de Provincialeweg (N203) wordt in 4 verschillende fases afgesloten voor de werkzaamheden. De werkzaamheden kunnen in iedere fase mogelijk een dag eerder of later klaar zijn. Autoverkeer kan over de Provincialeweg (N203) blijven rijden. Op de rand van het asfalt wordt een betonnen wand gezet waarachter de medewerkers veilig kunnen werken. 

Kortetermijnmaatregelen

Het planten van de haag is de laatste kortetermijnmaatregel om de verkeersveiligheid te verbeteren. In september is op de Provincialeweg (N203) al een inhaalverbod voor alle gemotoriseerde voertuigen ingesteld. Landbouwvoertuigen mogen niet meer worden ingehaald. De markering en bebording van de weg is daarop aangepast. Bij het Shell tankstation is de middengeleider richting Castricum met 15 meter verlengd. En op het fietspad is langs de randen een markering aangebracht.

Meer informatie 

Met vragen kunnen weggebruikers en bewoners contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800-0200 600 (gratis) of via servicepunt@noord-holland.nl. Of volg de werkzaamheden via de regionale Facebookpagina Alkmaar en omstreken (@AlkmaarNH). 

Het fietspad langs de Provincialeweg (N203) tussen Castricum en Uitgeest