“Als commissaris moet ik alle meningen een plek geven. Ook die van u”

50 Noord-Hollandse inwoners kwamen woensdag 1 november bijeen in de Statenzaal van het provinciehuis voor een ontmoeting met commissaris van de Koning (cvdK) Arthur van Dijk. Zij gingen tijdens deze bijeenkomst in gesprek over zaken in de provincie die hen aan het hart gaan.

CvdK Arthur van Dijk in gesprek met 55 Noord-Hollanders in de Statenzaal

Eerder gingen tientallen inwoners in januari al in gesprek met Van Dijk.

Elkaar zien en horen

Het doel van deze bijeenkomst was om Noord-Hollanders en de commissaris van de Koning samen te brengen voor een open gesprek. En daarbij het onderlinge vertrouwen te herstellen. "Elkaar horen en zien is nu extra belangrijk, want er gebeurt veel in de provincie”, vertelde Van Dijk in een videobericht op social media. “Er is een woningtekort, teveel stikstofuitstoot, de energietransitie is in volle gang en we zijn hard bezig met natuurontwikkeling. Ik vind het daarom belangrijk de tijd te nemen om met Noord-Hollanders in gesprek te gaan. Om te horen wat hun ervaring, mening en emotie is bij verschillende onderwerpen.”

Groeiende tegenstellingen

Het programma begon met algemene vragen aan de commissaris. Zo vroeg een inwoner aandacht voor de groeiende tegenstellingen: “Hoe zorgen we dat er in onze provincie ruimte is voor onze ambities en dromen?” Volgens Van Dijk begint dat met hoor en wederhoor en elkaar serieus nemen. “Durf te luisteren en vragen te stellen. Anders hoor je alleen die tegenstellingen. En niet de mening van een ander.”

Daarnaast konden de aanwezigen direct vragen stellen over thema’s als natuur en landschap, wonen, economie en bereikbaarheid. Stuk voor stuk enorme uitdagingen waar de provincie de komende jaren voor staat. Zo moeten er in 2030 184.000 extra woningen zijn gebouwd. Van Dijk: “Dat zijn er echt heel veel, maar zelfs dat is geen geïsoleerde uitdaging. De thema’s zijn allemaal met elkaar verbonden, waardoor het steeds complexer wordt. Maar het is van groot belang dat wij knopen doorhakken.” 

CvdK Arthur van Dijk in gesprek met 55 Noord-Hollanders in de Statenzaal

Bijvoorbeeld op het gebied van biodiversiteit en het klimaat. Van Dijk benadrukte dat hij als commissaris van de Koning neutraal is over dit soort onderwerpen, maar dat er wel degelijk stappen worden gezet: “De weg naar vergroening is ingezet. Het is geen kwestie meer van ‘of’, maar ‘wanneer’. Het blijft echter een kwestie van geven en nemen. De komende tijd blijf ik dat proces als voorzitter begeleiden. Vervolgens is het aan de politiek om keuzes te maken.” 

Tegenstellingen 

Bij sommige gespreksonderwerpen liepen de emoties hoger op. Zo sprak inwoner uit de IJmond haar wens uit dat de cvdK de gezondheid van Noord-Hollanders altijd op nummer 1 zet: “En niet op plek 10, 7 of 2.” 

Van Dijk toonde begrip, maar legde uit dat de politiek met veel belangen rekening moet houden. Betrouwbaarheid is daarin een sleutelwoord: “Als commissaris moet ik alle meningen een plek geven. Dus ook die van u.”

Diversiteit

Sommige deelnemers vonden dat de nadruk meer mocht liggen op het zorgen voor meer woningen. Anderen stelden vragen over lokale of persoonlijke problemen, zoals het verzorgen van woningen, de toekomst van hun bedrijf of de pont in hun woongebied. Anderen spraken juist hun zorg uit over algemene thema’s zoals het milieu en de infrastructuur. Zo werden de verschillen in prioriteiten en meningen van de Noord-Hollander snel duidelijk. 

Ondanks de diversiteit aan meningen waren opvallend weinig jongeren aanwezig, met uitzondering van 2 19-jarige vrouwen. Zij vroegen zich af hoe de provincie een meer divers publiek ging bereiken. Zo hadden volgens hen veel leeftijdsgenoten niet gestemd bij de laatste Provinciale Statenverkiezingen. Van Dijk gaf aan dat de provincie deze doelgroep belangrijk vindt, maar dat deze soms moeilijk te bereiken is. Hij deed daarom een oproep aan het meisje: “Help ons hierbij!” 

Waardevol

De cvdK benadrukte aan het einde het belang van het gesprek met de inwoners: “Helaas kan ik niet iedereen hier gelukkig naar huis sturen. Toch is het van belang dat we naar elkaar blijven luisteren. Daarom is een avond als deze ook zo waardevol.”