Inzet van schapen succesvol voor beheer van natuurgebieden

Door de neerslag van stikstof vermindert de variatie aan planten en dieren. In de duinvalleien van Noord-Holland groeien bepaalde grassen, zoals zegges, te hard en verdringen bijzondere duinplanten. Om de diversiteit in de duinen te beschermen zijn maatregelen nodig. De provincie subsidieert de inzet van schaapskuddes die voorkomen dat het open duin volgroeit met grassen.

Biodiversiteit beschermen

Zwanenwater bij Callantsoog is een bijzonder natuurlandschap. Er komen 75 soorten broedvogels voor, 12 soorten orchideeën, 32 soorten vlinders, ruim 600 soorten planten en meer dan 700 soorten paddenstoelen. De neerslag van stikstof veroorzaakt vergrassing en verruiging van het landschap. Bepaalde plant- en diersoorten dreigen daardoor te verdwijnen. Als één soort verdwijnt, dan heeft dat gevolgen voor alle andere soorten. Elke keer als een plant of dier verdwijnt, wordt de natuur zwakker. De aantasting van de biodiversiteit is daardoor een bedreiging voor de robuustheid van de natuur en voor de basis van ons leven. Om de biodiversiteit te beschermen neemt de provincie maatregelen.

Schapen als natuurbeheerders

Natuurmonumenten is de beheerder van Zwanenwater en huurt de schaapskudde van schaapsherder Marijke Rinnegom in. Marijke: “Schapen zijn heel geschikt om natuurgebieden te beheren. Ze lopen rustig rond, waardoor kleine zoogdieren en insecten de kans krijgen om ergens anders naartoe te gaan. Het duingebied heeft veel heuvels die met machines moeilijk bereikbaar zouden zijn. Schapen kunnen overal komen en zijn goed te sturen. Door rasters te plaatsen, kunnen schapen heel gericht op bepaalde plekken het overwoekerde landschap beheren. Het is geweldig om met deze lieve en intelligente dieren te werken.” 

In onderstaande video (YouTube) zie je schaapsherder Marijke aan het werk:

YouTube still

Natuurherstel

Samen met partners werkt de provincie aan natuurherstel. Bekijk hier de hele videoreeks over dit onderwerp.