Provincie Noord-Holland stelt € 3 miljoen subsidie beschikbaar voor circulair bouwen

De provincie zet een nieuwe subsidie in om het gebruik van biobased en secundaire materialen in de bouw te stimuleren.

Circulair bouwen

De subsidieregeling is voor projecten die bestaan uit renoveren, optoppen, aanplakken en/of uitplinten van bestaande gebouwen. Daarbij moeten zoveel mogelijk biobased (bijvoorbeeld bamboe, riet en hennep) en/of secundaire materialen (afkomstig uit sloopprojecten zoals stalen balken en plaatmateriaal) worden toegepast.   
 
De aanvragen moeten gaan om projecten in Noord-Holland die inzetten op een zo groot mogelijke maatschappelijke impact. In de aanvraag moet ook een toelichting worden opgenomen op welke manier de kennis en de geleerde lessen wordt gedeeld met partners.
 
Woensdag 1 november opent de inschrijving en kunnen woningcorporaties een subsidieaanvraag indienen. Per project wordt er minimaal € 200.000 en maximaal 40% van de kosten gesubsidieerd. De afhandeling van aanvragen vindt plaats op volgorde van binnenkomst.
 
De subsidieregeling valt binnen het Europese subsidieprogramma Kansen voor West. 

Meer informatie

Maandag 9 oktober van 13.00 tot 14.00 uur organiseert Kansen voor West een webinar over de subsidie voor circulair bouwen en andere beschikbare subsidieregelingen. Geïnteresseerden kunnen tijdens de webinar vragen stellen en ontvangen meer informatie over de aanvraagprocedure.