Provincie plaatst duurzame betonplinten

De provincie Noord-Holland heeft langs meerdere provinciale wegen rondom Alkmaar de onderste glazen panelen van geluidsschermen vervangen door betonnen plinten van gerecycled beton en olifantsgras.

Langs de N242, de N244 en de N508 bij Alkmaar staan grote glazen schermen om geluidsoverlast voor de omgeving te verminderen. De glazen geluidsschermen zorgen niet alleen voor geluidsreductie, maar bieden ook een panoramisch uitzicht over het polderlandschap van Noord-Holland. De provincie stuitte echter op een uitdaging: de onderste panelen raakten snel beschadigd door opspattende steentjes en maaiwerkzaamheden. Als oplossing is gekozen om deze onderste rij panelen te vervangen door duurzame betonplinten in plaats van traditionele glazen panelen. De wegspringende steentjes - die je altijd zult houden - kunnen weinig of geen schade toebrengen aan de betonplaten, in tegenstelling tot glazen onderpanelen.

Duurzame betonplinten langs weg

Olifantsgras rondom Schiphol

Deze betonplinten worden voor een deel gemaakt van olifantsgras (miscanthus). Dit gras wordt verbouwd onder de aanvliegroutes van Schiphol om hinder door ganzen voor het vliegverkeer te verminderen. In de lente wordt het gras gemaaid en dit zorgt voor een grote hoeveelheid grasafval waarin veel CO2 is opgeslagen. Door dit gras toe te voegen aan het betonmengsel van de plinten, hebben de betonplinten aanzienlijk minder impact op het milieu dan gewone betonproducten.

Duurzame infrastructuur

De provincie Noord-Holland werkt samen met partners aan verduurzaming van de eigen wegen, kanalen, bruggen en viaducten. Door te kiezen voor duurzame maatregelen wil de provincie Noord-Holland in 2050 100% circulair en energieneutraal bouwen.