Noord-Holland pleit in Tweede Kamer voor centralere plek gezondheid in wet- en regelgeving

(14 september 2023)

De provincie Noord-Holland pleit er in een position paper voor om gezondheid van omwonenden van industrie een centrale plek in wet- en regelgeving te geven.

Dit is nodig om de gezondheid van omwonenden beter te beschermen tegen de nadelige uitstoot van industriële bedrijven zoals Tata Steel.

Het position paper is een reactie van de provincie Noord-Holland op het rapport Industrie en omwonenden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV), waarover de Tweede Kamer op 14 september 2023 een rondetafelgesprek houdt. Gedeputeerde Jeroen Olthof (Gezondheid en Milieu) schuift bij dat gesprek aan.

De OvV heeft aan de hand van 3 bedrijven onderzocht hoe industriële emissies (uitstoot) door bedrijven en overheid worden beheerst en hoe omwonenden daarmee worden beschermd tegen gezondheidsrisico’s. 1 van de onderzochte bedrijven is Tata Steel.

Position paper

Het position paper van de provincie heeft 3 hoofdpunten:

  • Gezondheid beter opnemen in wet- en regelgeving. Dat is nodig, omdat voldoen aan milieunormen nu niet automatisch betekent dat er sprake is van een gezonde leefomgeving
  • De noodzaak van meer arbeidscapaciteit en financiële middelen voor vergunning, toezicht en handhaving bij industriële bedrijven 
  • Het belang van een antwoord op de vraag: ‘Wat is gezond genoeg?’

Lees hier de volledige reactie van de provincie Noord-Holland op het OvV-rapport.