Zitting over beroep Windalarm

Op 27 september 2023 buigt de rechter zich over het beroep van de Stichting Windalarm tegen een besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland. PS besloten dat het bezwaar van de Stichting tegen het afwijzen van hun referendumverzoek niet gerond is.

Provinciale Staten van Noord-Holland (PS) besloten op 19 december 2022 dat het bezwaar van de Stichting Windalarm tegen het afwijzen van hun referendumverzoek niet gegrond is. 

Het verweer voor de zitting op 27 september wordt door Gedeputeerde Staten (GS) voorbereid en gevoerd. Bij de beslissing op bezwaar besloten PS om aan GS het mandaat en de machtiging te verlenen, om namens PS verweer te voeren in het kader van een beroepsprocedure. 

Meer informatie 

•    De uitnodiging voor de zitting bij de ingekomen stukken voor PS
•    Bericht over de besluiten van Provinciale Staten van Noord-Holland van 19 december 2022 
•    Het bericht over het advies aan Provinciale Staten over het bezwaar van Windalarm
 

Windmolen op land in Noord-Holland aangepast