Extra subsidie voor gratis duurzaamheidsadvies dorpshuizen

De subsidiepot om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te ondersteunen bij het verduurzamen wordt verhoogd met € 134.000,-.

Provincie Noord-Holland biedt gratis advies en ondersteuning aan eigenaren van onder andere scholen, zorginstellingen, theaters (culturele ANBI’s) en andere maatschappelijk vastgoedbeheerders om hun gebouwen te verduurzamen. Voor de doelgroep dorps- en buurthuizen en wijkcentra is extra subsidie vrijgemaakt. Het subsidieplafond van € 500.000,- wordt met € 134.000,- opgehoogd.

De provincie roept buurt- en dorpshuizen en wijkcentra in Noord-Holland, die bezig zijn met het verduurzamen van hun pand, op om hiervan gebruik te maken. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie zijn te vinden op de website van de provincie.  

Gratis advies  

Eigenaren van maatschappelijk vastgoed kunnen naast de subsidie ook 60 uur hulp krijgen bij het in kaart brengen van hun duurzaamheidsvraagstuk. Ze krijgen een complete doorlichting van hun pand, een energiescan en maatwerkadvies over verduurzamingmaatregelen. Ook worden ze geholpen met het aanvragen van subsidies voor de uitvoering van de maatregelen.  

Het ontzorgingsprogramma 

Het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed is opgezet om de CO2-reductiedoelstellingen uit het klimaatakkoord te behalen. Het programma begrijpt dat het verduurzamen van gebouwen vaak een grote uitdaging is voor kleine vastgoedeigenaren, vooral in de maatschappelijke sector. Daarom biedt het programma concrete ondersteuning om deze eigenaren te helpen bij het realiseren van duurzame stappen. Inmiddels zijn al 260 panden dankzij deelname aan het programma geholpen.  

Het programma heeft als doel om concrete stappen te zetten richting een duurzame toekomst en is samenwerking van de 12 provincies, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Aanmelden en contact 

Aanmelden voor het programma kan door het aanvraagformulier in te vullen. Of bel of mail met de duurzaamheidscoach van Dorpswerk Noord-Holland die namens de provincie deze regeling uitvoert: Martijn Mewe via maatschappelijkvastgoed@dorpswerknh.nl of 06 - 5021 52 82.

Bouwvakker op een dak om het dak te isoleren