“We hebben elkaar heel hard nodig voor oplossingen”

Vertegenwoordigers van Noord-Hollandse gemeenten, waterschappen en de provincie gingen 9 en 10 april met elkaar in gesprek op het provinciehuis.

Tijdens de 2 avonden spraken raadsleden, wethouders, burgemeesters, dijkgraven, bestuursleden van het hoogheemraadschap, gedeputeerden en Statenleden in Haarlem over uiteenlopende onderwerpen. Van gezonde leefomgeving tot economie en Europa, en van wonen tot weerbaarheid.

“Weet elkaar te vinden”

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk benadrukte bij de opening het belang van deze ontmoetingen. Omdat overheden elkaar volgens hem nodig hebben om de grote opgaven van onze tijd op te lossen. Ook de invloed van de aanstaande Europese verkiezingen en de uitdagingen van een trage kabinetsformatie op het werk van de verschillende overheden kwamen aan bod in zijn welkomstwoord. 

“We hebben elkaar heel hard nodig voor oplossingen”

Van Dijk sloot af door te wijzen op de noodzaak van regionale samenwerking om de uitdagingen van de verwachte bevolkingsgroei in Noord-Holland tot 2050 aan te gaan: “We hebben elkaar heel hard nodig voor de aanpak en oplossingen voor woningbouw, leefbaarheid en natuur. Het is belangrijk dat wij elkaar makkelijk en vroegtijdig vinden. Een avond als deze helpt daarbij, en smaakt hopelijk naar meer.” 

Levendige discussies

De avonden waren opgedeeld in 2 rondes van gesprekstafels waar levendig werd gediscussieerd over tal van thema’s. Zo ging gedeputeerde Jeroen Olthof onder meer in gesprek over gezonde leefomgeving en bereikbaarheid en sprak gedeputeerde Esther Rommel over havens, economie, ruimtelijke ontwikkeling en recreatie. Gedeputeerde Jelle Beemsterboer richtte zich op het overleg met regionale bestuurders over het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). En gedeputeerde Rosan Kocken boog zich over kwesties rond netcongestie en waterbeheer. 

De commissaris van de Koning bood een inkijkje in de rol van Europa op vraagstukken waar iedereen binnen de provincie mee te maken heeft. Daarbij beantwoordde het provinciaal bestuur vragen van de aanwezige bestuurders. Onder leiding van vicevoorzitter van Provinciale Staten Jaap Hollebeek deelden de aanwezigen hun ervaringen over weerbaarheid en ondermijning. In het bijdragen aan weerbaarheid speelt de provincie een belangrijke rol.

Samenwerking en presentaties

Tijdens alle sessies werd gesproken over de samenwerking tussen waterschappen, gemeenten en de provincie op grote, actuele thema’s. Van Tata Steel en Schiphol tot recreatie, drugscriminaliteit en het belang van biodiversiteit en schoon water. Vrijwel elk facet van het regionale beleid kwam aan bod. 

“We hebben elkaar heel hard nodig voor oplossingen”

Naast de gesprekken tussen de bestuurders waren er ook presentaties. Zo kregen de aanwezigen handvaten om hun werk nog beter te kunnen doen. 1 presentatie was van het Kenniscentrum Europa Decentraal. Deze organisatie zet zich in om bestuurders te informeren over de rol van Europa op gemeentelijk en provinciaal beleid. Vanuit de provincie Noord-Holland en het Regionaal Informatie en Expertise (RIEC) werd een presentatie gegeven over ondermijning. 

Gesprek aangaan

Jaap Hollebeek sloot beide avonden af met het advies aan de aanwezigen om vooral ook buiten de eigen partijlijn en de eigen organisatie het gesprek aan te gaan: “U zult zien dat u vaak meer voor elkaar en voor uw inwoners kunt betekenen door elkaar op te zoeken.”