Miljoenen voor Noord-Holland voor uitvoering Regio Deal

Het Rijk heeft de toekenningen van de Regio Deals bekend gemaakt. Noord-Holland Noord krijgt een rijksbijdrage van € 32,5 miljoen en er is € 40 miljoen beschikbaar voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

De bijdrage van €32,5 miljoen voor Noord-Holland Nood is het hoogste bedrag dat in deze reeks van Regio Deals wordt toegekend. Het geld gaat onder andere naar projecten om de regio aantrekkelijk te houden voor wonen en werken. De € 40 miljoen voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is beschikbaar voor het verbeteren van de leefbaarheid. De helft van het geld is voor projecten in Amsterdam Zuidoost, de andere helft voor de MRA West.

In Regio Deals werken Rijksoverheid en regio's samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen. Juist op de plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Het kabinet had voor deze tranche van Regio Deals in totaal € 384 miljoen beschikbaar gesteld. 

Samen Noord-Holland Noord versterken

Vanuit de regio Noord-Holland Noord hebben de 17 gemeenten, ondernemers en onderwijs in de regio eind vorig jaar onder de titel ‘Samen Noord-Holland Noord versterken' gezamenlijk een voorstel ingediend voor een Regio Deal. Het voorstel zet onder andere in op het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio, het vinden van oplossingen voor netcongestie en versterking van de arbeidsmarkt. Ook de instandhouding van voorzieningen is belangrijk.

De uitgewerkte plannen van de regio moeten voor de zomervakantie bij het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties liggen. Daarna zullen deze van 2025 tot en met 2028 worden uitgevoerd.

Verbeteren van de leefbaarheid in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Vanuit de Regio Deal is er  € 40 miljoen toegekend voor het verbeteren van de leefbaarheid in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Binnen de MRA zijn er grote verschillen in ‘brede welvaart’. Met veel van de 2,6 miljoen inwoners van de regio gaat het goed, maar tegelijkertijd leven veel inwoners in ongezonde en kwetsbare omstandigheden. De regio is uit balans. De helft van het geld, € 20 miljoen, is voor projecten in Amsterdam Zuidoost, de andere helft voor de MRA West.

MRA West

Vooral op het gebied van milieukwaliteit, gezondheid, inkomen en woontevredenheid blijft de MRA West achter op andere regio’s. De problemen versterken elkaar in negatieve zin: een persoon met een laag inkomen ervaart eerder stress en eenzaamheid, woont in een wijk met minder groen en voorzieningen, ervaart meer milieuproblemen en heeft minder mogelijkheden om in het groen te ontspannen en anderen te ontmoeten. In de MRA West speelt dit vooral in wijken van de gemeenten Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen en Zandvoort. In het voorstel voor een Regio Deal is een aanpak gepresenteerd die de brede welvaart van huidige en toekomstige generaties verbetert.

Amsterdam Zuidoost

Amsterdam Zuidoost is een stadsdeel met meer dan 170 nationaliteiten en een relatief jonge bevolking. De komende jaren wordt een forse groei verwacht van het aantal inwoners. Hier is sprake van een opeenstapeling van achterstanden, van schooluitval en werkloosheid tot gezondheidsproblemen en gevoelens van onveiligheid. Om de achterstandspositie te verkleinen, is een aanpak voor de lange termijn uitgewerkt. 

Miljoenen van het Rijk voor verbeteren leefbaarheid in MRA - metropoolregioamsterdam