Nachtafsluitingen Leimuiderbrug vanwege laatste werkzaamheden

De maatregelen die de provincie had getroffen voor de Leimuiderbrug (N207) worden per 16 februari 2024 opgeheven.

Dat betekent dat de Leimuiderbrug (N207) weer volgens de reguliere openingstijden wordt bediend voor scheepvaartverkeer. Ook is er vanaf die datum geen storingsmonteur meer aanwezig op de Leimuiderbrug die kan ingrijpen bij een eventuele storing. Uit het testen en doorlichten van de brug is namelijk gebleken dat de brug goed functioneert. Er zijn nog wel een aantal verbeteringen mogelijk, die worden tijdens twee nachtelijke afsluitingen in maart doorgevoerd.

Vanwege storingen aan de Leimuiderbrug dit jaar, heeft de provincie Noord-Holland aanvullende maatregelen genomen. Zo was er sinds 17 januari 2024 tussen de spitstijden op werkdagen een monteur bij de brug aanwezig, die snel kon ingrijpen bij mogelijke storingen. Daarnaast werd de brug niet meer bediend tijdens de spits en is de brug doorgelicht op eventuele gebreken en verbeteringen.

Gebruikelijke bedientijden

Inmiddels functioneert de Leimuiderbrug weer naar behoren. Hierdoor is er geen noodzaak meer voor een storingsmonteur op de brug en de spitssluiting voor het scheepvaartverkeer. Vanaf 16 februari 2024 kan het scheepvaartverkeer de Leimuiderbrug daarom weer tijdens spitstijden passeren en gelden de gebruikelijke bedientijden (op doordeweekse dagen tussen 05.00 uur en 23.00 uur). 

Verbeteringen

Tijdens het doorlichten van de Leimuiderbrug is de afgelopen weken een aantal mogelijkheden ontdekt om de werking van de brug te verbeteren. De brug wordt minder storingsgevoelig door het aanpassen van de software en het beter inregelen van het beweegbare deel van de brug. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden die hiervoor nodig zijn, moet de brug continue geopend en gesloten worden. Hierdoor is het noodzakelijk om de Leimuiderbrug half maart maximaal twee nachten af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Evenals voorgaande afsluitingen blijft een deel van de brug begaanbaar voor het openbaar vervoer, nood- en hulpdiensten, landbouwverkeer en (brom)fietsers. 

Meer informatie

De Leimuiderbrug ligt in de provinciale weg N207 over de Ringvaart op de grens tussen de gemeenten Haarlemmermeer en Kaag en Braassem. 
Voor vragen over de werkzaamheden aan de brug kunnen (vaar)weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland via 0800 - 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. Vaarweggebruikers kunnen ook via www.vaarweginformatie.nl op de hoogte blijven van bedientijden, stremmingen of werkzaamheden bij bruggen en sluizen.

Sms-alert Leimuiderbrug

Weggebruikers kunnen op de hoogte blijven van eventuele toekomstige storingen of stremmingen van de Leimuiderbrug, door zich aan te melden voor de sms-Alert. Aanmelden van en informatie over deze nieuwe sms-berichtenservice is te vinden op www.noord-holland.nl/leimuiderbrug.