Bijeenkomsten voor pachters

De provincie Noord-Holland houdt een aantal bijeenkomsten voor pachters. Tijdens deze bijeenkomsten is aandacht voor duurzaam bodembeheer en het pachtbeleid van de provincie.

Een vitale bodem is de basis voor een goed functionerende landbouw en behalen van diverse opgaven op het gebied van het klimaat, water en natuur. Welke invloed kunnen pachters uitoefenen op de bodemkwaliteit? Welke maatregelen zijn mogelijk en welke knelpunten zijn er? En wat levert dat eigenlijk op?

Kaplaarzen in het gras

Allemaal vragen die spelen bij duurzaam bodembeheer. De provincie gaat hierover graag in gesprek en externe sprekers geven praktische adviezen. 

Ook het pachtbeleid zelf komt aan de orde. Hoe wordt de werkwijze ervaren en zijn er suggesties voor verbetering? Hieronder staat een overzicht van alle bijeenkomsten.

Grasland

Woensdag 27 maart

De Meentboerderij  
Melkmeent 9, 1218 XX  Hilversum 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Regio: Gooi en Vechtstreek
Spreker: Joost van der Kroon
Beheerder: Frank Spruit

Woensdag 3 april

Vergaderlocatie Leven van de wind
Oosterterpweg 12, 1771 SJ  Wieringerwerf
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Regio: Kop v Noord-Holland
Spreker: Joost van der Kroon
Beheerder: Bart Witte

Dinsdag 9 april

Boerderij Wennekers
Hobrede 16, 1477 EH  Hobrede
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Regio: Westfriesland/ Zaanstreek Waterland
Spreker: Joost van der Kroon
Beheerder: John Nannes

Woensdag 10 april

Natuurlijk Genoegen
Driehuizerweg 2/a, 1844 LM  Driehuizen
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Regio: Alkmaar/ Noord-Kennemerland
Spreker: Joost van der Kroon
Beheerder: Bart Witte

Akkerbouw

Dinsdag 26 maart

Vergaderlocatie Leven van de Wind
Oosterterpweg 12, 1771 SJ  Wieringerwerf
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Regio: Noord-Holland Noord
Spreker: Albert van Kooten
Beheerder: Bart Witte/ John Nannes

Donderdag 4 april

Partycentrum Groene Liede
Vijfhuizerdijk 212, 2141 BK  Vijfhuizen
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Regio: Noord-Holland Zuid
Spreker: Martijn van Vijfeijken
Beheerder Frank Spruit

Sprekers

  • Albert van Kooten: akkerbouwer in de Haarlemmermeer en bodemcoach voor het Landbouwportaal.
  • Joost van der Kroon: biologisch melkveehouder en onafhankelijk adviseur bodem en natuurinclusieve landbouw.
  • Martijn van Vijfeijken: adviseur bodem, bemesting en plantgezondheid bij Vitaland Advies.

Aanmelden

Wilt u naar 1 of meerdere bijeenkomsten komen? Meld u zich dan uiterlijk 2 dagen voor de bijeenkomst aan:

U kunt zich voor 1 bijeenkomst over grasland en 1 bijeenkomst over akkerbouw opgeven. Per bijeenkomst is plek voor ongeveer 50 personen.

Neem bij vragen of opmerkingen over de bijeenkomsten contact op met Sylvia Fens, teamcoördinator Beheer, via telefoonnummer 06 - 31 69 05 96.