Broedseizoen begonnen: let op de regels in natuurgebieden

Het broedseizoen is weer aangebroken. Veel dieren zijn tijdens deze 'kraamkamermaanden' extra kwetsbaar.

Moederhert met jong

Het broedseizoen duurt officieel van 15 maart tot 15 juli. Dieren zoeken in deze periode naar partners, bouwen nesten en broeden eieren uit. Ook worden talloze jongen geboren.

Regels

Wie op kraamvisite gaat, weet dat rust, hygiëne en een beetje afstand belangrijk zijn voor elk kersvers gezin. Boswachters van Goois Natuurreservaat, LandschappenNL, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer vragen daarom bezoekers om tijdens het broedseizoen extra rekening te houden met de regels in natuurgebieden: 

  • Blijf op fiets- en wandelpaden
  • Houd honden aangelijnd
  • Neem (zwerf)afval mee naar huis