LEADER subsidie beschikbaar voor versterking platteland in De Kop en Westfriesland

In de Kop van Noord-Holland en Westfriesland kan er vanaf 2 april 2024 tot december 2027 subsidie worden aangevraagd voor de uitvoering van projecten die de economie en de leefbaarheid van het platteland versterken.

Deze projecten moeten binnen de doelen vallen van de opgestelde gebiedsplannen. Er is per gebiedsplan ruim € 3 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van deze projecten. 
 
Lees meer over de subsidie op de pagina over de Kop van Noord-Holland en de pagina over Westfriesland.

LEADER subsidie beschikbaar voor versterking platteland in De Kop en Westfriesland

Gebiedsplannen 

In de Kop van Noord-Holland en Westfriesland hebben ondernemers, maatschappelijke partijen, inwoners en overheden een eigen gebiedsplan opgesteld. Deze gebiedsplannen worden ook wel lokale ontwikkelingsstrategieën genoemd. In deze plannen is uitgewerkt op welke manier zij de economie en de leefbaarheid van het platteland in hun regio willen versterken. Lees in dit nieuwsbericht meer over deze plannen. 

LEADER subsidie 

De subsidie komt voort uit het onderdeel LEADER van het Nationaal Strategisch Plan 2023-2027 voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (NSP-GLB) dat gericht is op landbouw- en plattelandsontwikkeling. De subsidie bestaat uit Europees geld, daarnaast dragen de provincie Noord-Holland en de betreffende gemeenten bij.