Financiële stukken provincie, inzage

Iedereen mag de financiële stukken van de provincie inzien. De provincie maakt bekend wanneer deze stukken beschikbaar zijn en waar deze ter inzage liggen.

De financiële stukken van de provincie zijn openbaar. Financiële stukken zijn bijvoorbeeld:

  • de programmabegroting
  • het jaarverslag
  • de jaarrekening

Iedereen kan deze stukken inzien. De provincie maakt via een openbare kennisgeving bekend wanneer en waar de stukken beschikbaar zijn. Ze worden bijvoorbeeld ter inzage gelegd in het provinciehuis, gemeentehuizen en bibliotheken. Ook kunt u de stukken digitaal bekijken.

Wet- en regelgeving

Contact

U kunt de stukken krijgen en inzien bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 023 5143 143

Fax: 023 514 30 30

https://www.noord-holland.nl