Geluidsbelastingkaart inzien

Op een geluidsbelastingkaart staan geluidsbronnen zoals wegen en spoorwegen. De provincie stelt elke 5 jaar een nieuwe kaart vast. U kunt de kaart online inzien.

Als u dicht bij een drukke provinciale weg of spoorweg woont, kunt u geluidsoverlast hebben van het weg- of spoorverkeer. Ook een school of ziekenhuis aan een (spoor)weg kan last hebben van het geluid. De provincie stelt elke 5 jaar een geluidsbelastingkaart vast om u een overzicht te geven van de geluidsbronnen. Een geluidsbelastingkaart bestaat uit tabellen en een geografische kaart. Iedereen kan de geluidsbelastingkaart inzien.

Op de geluidsbelastingkaart staat:

  • de geluidsbelasting van de (spoor)wegen in het jaar voor de vaststelling van de geluidsbelastingkaart
  • het aantal geluidsgevoelige objecten en bewoners dat aan bepaalde geluidswaarden worden blootgesteld. Voorbeelden van geluidsgevoelige objecten zijn woningen, scholen en ziekenhuizen.

Voorwaarden

De provincie stelt een geluidsbelastingkaart vast voor een weg als:

  • het om een provinciale weg gaat
  • er meer dan 3 miljoen motorvoertuigen per jaar passeren

 

De provincie stelt een geluidsbelastingkaart vast voor een spoorweg als:

  • het niet om een hoofdspoorweg gaat
  • er meer dan 30.000 keer per jaar een trein passeert

Termijn

De eerstvolgende geluidsbelastingkaarten worden op 30 juni 2017 vastgesteld.

Wet- en regelgeving

Contact

U kunt de geluidsbelastingkaart online raadplegen.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beleid

Bezoekadres

Houtplein  33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 023 5143 143

Fax: 023 514 30 30

post@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl