Niet-productieve investeringen op niet-landbouwbedrijven, subsidie

De ‘niet productieve investeringen op niet-landbouwbedrijven’ is onderdeel van hoofdstuk 2 paragraaf 4 van de Uitvoeringsregeling Europese Landbouwsubsidies Noord-Holland 2023-2027.

Deze regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

 Voor wie
De subsidie is voor partijen die willen bijdragen aan de water- en klimaatdoelen. Het doel is om zo de biodiversiteit te vergroten en de kwaliteit van de leefgebieden te verbeteren.

De volgende partijen kunnen een subsidie ontvangen:

  • natuurlijke personen en rechtspersonen
  • samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen en rechtspersonen

U komt in aanmerking voor deze subsidie als u actief bent in een van de volgende beheergebieden:

  • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  • Hoogheemraadschap van Rijnland
  • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Voorwaarden

Voorwaarden

De voorwaarden zijn opgenomen in het openstellingsbesluit.

Aanpak

Subsidie aanvragen

Subsidie kan worden aangevraagd van 8 november 2023 tot en met 31 januari 2024 17:00 uur via het portaal van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hier vindt je ook de nodige formats van het indienen van een aanvraag. Ga naar het portaal

Wet- en regelgeving

Contact

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.