POP3: Verplaatsing glastuinbouwbedrijven Noord-Holland, vervallen

Deze pagina is bedoeld voor partijen die subsidie hebben ontvangen en waarbij het project nog niet is afgerond en de subsidie nog niet is vastgesteld.

De ‘Verplaatsing glastuinbouwbedrijven’ is onderdeel van hoofdstuk 2, paragraaf 4 van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland.

De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Hieronder vindt u de relevante informatie met betrekking tot (de) voorbije openstelling(en) van de uitvoeringsregeling POP3: Verplaatsing glastuinbouwbedrijven Noord-Holland.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Bij vragen over de subsidieregeling
Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bij vragen over het indienen van de aanvraag en het subsidieproces
Neem contact op met de RVO via Mijnrvo.nl.