Programma bedrijfsomgeving, deelname

Wilt u de omgeving rondom uw bedrijf verbeteren? U kunt een aanvraag indienen voor deelname aan het programma Bedrijfsomgeving bij de provincie.

De provincie geeft subsidie voor de verbetering van de bedrijfsomgeving.

Voorbeelden van verbeteringen van de bedrijfsomgeving zijn:

  • bedrijventerrein aanleggen
  • industriegebied opknappen
  • bereikbaarheid verbeteren

Dit programma wordt niet in Noord-Holland uitgevoerd. Noord-Holland heeft het programma Herstructurering Innovatief Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen. Hiervoor kunt u een subsidie aanvragen.

Contact

U dient een aanvraag tot deelname aan het programma Bedrijfsomgeving in bij de provincie.