Toestemming vragen voor een strokenbord

Wilt u een vermelding van uw bedrijf of instelling op een strokenbord langs een provinciale weg? Vraag dan om toestemming bij de provincie.

Een strokenbord is een verwijzingsbord. Het bord kan bijvoorbeeld verwijzen naar een toeristische- of recreatieve bestemming, naar een bedrijf of instelling. Voor toeristische- en/of recreatieve terreinen zijn er bruin-witte borden. Borden die verwijzen naar objecten, zoals bijvoorbeeld een crematorium zijn deze blauwwit.

Plaatsnamen en bedrijventerreinen worden langs provinciale wegen aangegeven doormiddel van normale bewegwijzering. Wilt u een verwijzing naar uw bedrijf , kantoor, instelling of toeristische attractie langs een provinciale weg in Noord-Holland? Dan heeft u daar toestemming van de provincie Noord-Holland voor nodig.

 

Voorwaarden

De toestemming is afhankelijk van meerdere factoren:

  • Is de locatie gelegen binnen of buiten de bebouwde kom
  • Is het adres moeilijk vindbaar met normale hulpmiddelen
  • De afstand tot de provinciale weg
  • Levert het gevaarlijke verkeerssituaties op door zoekend verkeer
  • De periode van openstelling
  • Het aantal bezoekers

Daarnaast moet u rekening houden met de regels van de provincie voor bewegwijzering en objectverwijzing conform de Richtlijn Bewegwijzering 2014 van de CROW, publicatie 322 en het provinciale beleidsdocument. De provincie bekijkt of de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de kwaliteit van de weg niet in gevaar komen.

Aanpak

Het verzoek tot het plaatsen van een strokenbord, voorzien van alle mogelijke aanvullende gegevens, kan via het onderstaande (digitale) formulier worden ingediend bij de provincie Noord-Holland. Voordat u de digitale aanvraag verzendt, moet u alle bijlagen bijvoegen (tot max 20 MB). Het is aan te raden de benodigde bijlagen vooraf gereed te hebben:

  • Tekening locatie
  • Foto’s locatie
  • Overzicht Googlemaps

Wanneer u het formulier digitaal indient, moet u het formulier ook digitaal ondertekenen. Heeft u nog geen account, dan is het belangrijk dat u deze aanvraagt vóórdat u begint met de aanvraag. Houdt hierbij rekening met de doorlooptijd voor het activeren van een dergelijk account.

Vraagt u toestemming aan als particulier? Dan moet u het formulier ondertekenen met uw DigiD. Meer informatie over DigiD vindt op www.digid.nl.

Vraagt uw organisatie toestemming?
Dan moet u het formulier ondertekenen met e-Herkenning. Uw eHerkenning account dient voor de onderstaande dienst en niveau gemachtigd te zijn:

Dienstverlener: Provincie Noord-Holland
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Niveau: EH2+

Meer informatie over eHerkenning vindt u op www.eherkenning.nl

 

Termijn

De provincie neemt binnen een termijn van 8 weken een besluit op uw aanvraag.

Wet- en regelgeving

Contact

Het verzoek tot het plaatsen van een strokenbord kan worden ingediend bij de provincie.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar indienen bij de provincie. Als u het niet eens met de uitspraak, dan kunt in beroep gaan bij de rechtbank.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Servicepunt Provincie Noord-Holland

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200 600 (gratis)

Fax: 023 514 30 30