Definitief PB nr 42 Terinzagelegging van het wijzigingsplan Netuitbreiding Kop van N-H 150kV verbinding tracé Middenmeer-Westwoud

(26 april 2018, pdf, 121kB)

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Definitief PB nr 42 Terinzagelegging van het wijzigingsplan Netuitbreiding Kop van N-H 150kV verbinding tracé Middenmeer-Westwoud (26 april 2018, pdf, 121kB)

Uitgelicht