Nieuw gemaal in aanbouw ter verbetering van de waterkwaliteit in de plassen

(27 juli 2023)

De kwaliteit van water is essentieel voor het onderwaterleven. Te veel fosfaat veroorzaakt vertroebeling.

Dat is ongunstig voor waterplanten en dieren, zoals fonteinkruid en de snoek. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voert in de Ankeveense plassen verschillende natuurherstelmaatregelen uit om de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te behalen. 1 van deze maatregelen is de bouw van een nieuw gemaal.

Nieuw gemaal in aanbouw ter verbetering van de waterkwaliteit in de plassen
De Ankeveense Plassen

Bouw van nieuw gemaal

De Ankeveense plassen zijn een Natura 2000-gebied. Met subsidie van de provincie wordt in Ankeveen een nieuw gemaal gebouwd. Dit gemaal gaat ervoor zorgen dat fosfaatrijk water niet meer in de plassen terechtkomt. Zo verbetert daar de waterkwaliteit. 

Nieuw gemaal in aanbouw ter verbetering van de waterkwaliteit in de plassen
Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt aan de bouw van een nieuw gemaal.


In video hieronder vertelt de provincie waarom er een gemaal wordt gebouwd. Ook zijn de de Ankeveense Plassen vanuit de lucht te zien.

VIdeostill Natuurherstel Ankeveense plassen
Bekijk de video

Natuurherstel

Samen met partners werkt de provincie aan natuurherstel. Bekijk de hele videoreeks over dit onderwerp.